1
معرفی دوره
2
سرفصل های دوره
3
شرایط ثبت نام
4
وضعیت کلاس
5
حساب کاربری
6
پرداخت

قابل توجه فارغ التحصیلان دوره های نخبگان طلائی و نخبگان VIP

دکتر علیرضا آزمندیان : به هنگام طراحی کلاس، به تک تک انسان هائی می اندیشم که روی این صندلی ها می نشینند و به سخنان من گوش فرا می دهند. چه احساس مسئولیت سنگینی!

معرفی دوره جدید نخبگان پیشرفته:

با نخبگان در همه صحنه های کار و زندگی

از آنجاییکه تا کنون دوره های مختلفی برای نخبگان اجرا شده است و محتوای دوره ها هم به گونه ای متفاوت از هم بوده است، لذا تصمیم گرفتیم که در طی یک دوره یک ساله تمام مفاهیم ارزشمند شخصیت ساز و زندگی ساز را در غالب قانونمندی های جهان هستی برای موفقیت و سعادت نخبگان آموزش دهیم.

این دوره بی نظیر و متفاوت، فرصت بسیار خوبی است که نخبگان عزیز تمام این اصول و قانونمندی های کار و زندگی را که به صورت یک پارچه و منظم تدریس می شود در زندگی خود بکار گیرند و از شخصیت زیبای خود و نیز از زندگی خود یک شاهکار بسازند.

شما در پایان این دوره، به دیگران نمی گویید که چه یاد گرفته اید، بلکه به آنها نشان می دهید که چگونه انسانی شده اید.

قابل ذکر است که در این دروه صرفا کسانی پذیرفته می شوند که حد اقل یک دوره نخبگان تکنولوژی فکر را قبلا گذرانده باشند و با مفاهیم نخبگان تا حدودی آشنائی داشته باشند.

این شعار روز مره نخبگان تکنولوژی فکر است:
هر روز چیزی هست که باید یاد بگیرم.
هر انسانی چیزی دارد که می تواند به من یاد بدهد.
هر وقت چیزی یاد گرفتم، به کارم آمد و به من نفعی رساند. پس من هر روز بدنبال یادگیری ام. (نهضت روزانه یاد گیری در نخبگان)

نخبگان تکنولوژی فکر، دانشجویان و معلمان مادام العمرند. هر روز مطلبی می آموزند و به انسانی یاد می دهند.

قوانین موفقیت و سعادت چیزی نیست که شما نخبگان ندانید؛ بلکه اجرای مستمر همان چیزهائی است که می دانیم ولی عمل نمی کنیم.

این ایده ها نیستند که مهم اند بلکه این عمل به ایده هاست که زندگی متفاوتی را می سازد.

ما نخبگان تکنولوژی فکر متعهد می شویم که تمام آنچه را که در سال 96 در دوره نخبگان پیشرفته یاد می گیریم به زیبایی عمل کنیم و بهترین سال زندگی خود را خلق می کنیم.

مراقب باش در طول سال 96 حواست پرت نشود و اسیر روزمره گی ها نشوی. مسئولیت خلق یک زندگی رهبرگونه با توست.

قربانیان علاقه مند به سرگرمی هایشان هستند و رهبران علاقه مند به آموزش هایشان.

شعار نخبگان پیشرفته:

زمانی بود که موفقیت خودم اصلی ترین مسئاله زندگیم بود. ولی من اینک از این مرحله گذر کرده ام و اکنون موفقیت دیگران در زندگیشان آرمان و رویای من است و من  رویایم را زندگی می کنم.