• Technology of Thought
  • Technology of Thought
  • Technology of Thought
  • Technology of Thought
  • Technology of Thought
  • Technology of Thought
   
PDF چاپ نامه الکترونیک

تکرار هر جمله ی مثبت می تواند در شخصیت شما روحیه و باوری عالی ایجاد کند. بنابراین محیط اطراف خود را با جملات و عبارات مثبت پر کنید.

 
 


دکتر عليرضا آزمنديان يکشنبه زیبایی را برای شما آرزو می کند.

 
 
 
جوملا فارسی : jpersian.ir