کارهای به ظاهر کوچک امروز، نتایج بزرگ فردا در دنیای نخبگان کارآفرین تکنولوژی فکر

کارهای به ظاهر کوچک امروز، نتایج بزرگ فردا

در دنیای نخبگان کارآفرین تکنولوژی فکر

The Secret of Choices!

دیسیپلین در عادت های خوب، شما را به عظمت می رساند.

خواندن و اجرای محتوای این بحث می تواند شما را به مسیر درست زندگی هدایت کند.

  در این مقاله می خواهیم به کارهای به ظاهر کوچکی بپردازیم که نتایج بسیار بزرگی به بار می آورد! و این راز موفقیت نخبگان کارآفرین تکنولوژی فکر است.  این راز انتخاب های بشر در طول زندگی خود می باشد.  آری، راز انتخاب ها و این یک راز بزرگ است!

راز آفرینش ثروت ها و دستاوردها، راز نخبگان ثروت آفرین!

اجازه بدهید از شما سوأل کنم که: آیا دوست دارید بیشتر از آنچه که امروز موفق هستید موفق می بودید؟

حال سوأل من این است چرا آنقدر که دلتان می خواهد موفق نیستید؟

واقعیت این است که دستاوردهای زندگی شما بخش کوچکی از توانائی های شما برای رسیدن به موفقیت است.

بعبارت دیگر توانائی های شما در زندگی خیلی بیشتر از آن چیزی است که تاکنون بدست آورده اید.

ولی چرا شما کمتر از آنچه را که می توانستید بدست آورید، بدست آورده اید؟

سوأل من از شما این است که چرا بر آنچه که بدست آوردی بسنده کردی؟ آیا "خوب" تو را راضی کرد و از "عالی" ماندی؟ و چرا فقط از بخشی استعداد ها و توانمندی های خود استفاده کردی؟

آیا شما دوران کودکی و نوجوانی خوبی داشتید؟

 من که نداشتم!

ولی بدانید که نباید به سختی های گذشته بعنوان زخم های زندگی نگاه کنیم بلکه آنها عواملی بودند که ماهیچه های دست های توانمند ما را قدرتمند تر کرده اند تا ما را برای چالش های زندگی امروز آماده کنند.

لذا اولین پیام من به شما این است که سختی های گذشته، عامل مزیت شما بر دیگران شده است.

تمام سختی هایی که در مراحل مختلف زندگی از کودکی تا کنون کشیده اید باید شکر گذار آنها باشید. زیرا که به خاطر آن سختی ها، شما امروز می توانید کارهای فوق العاده ای انجام دهید که انسان های معمولی نمی توانند انجام دهند.

امروز می خواهم جرقه ای در شما ایجاد کنم که این جرقه در ذهن مشتاق و قابل اشتعال شما آتشی به پا کند و این آتش تمامی موانع بر سر راه هدف های شما را بسوزاند و در نهایت شما به هدف هائی برسید که زندگی شما را عالی کند.

درواقع می خواهم نقشه رسیدن به هدف های بزرگ را بدستتان بدهم و شما اقدام کنید و بعنوان نخبگان ثروت آفرین، به ثروت های بزرگ در زندگی خود برسید.

نگاهی به جامعه و مردم بیندازید واز خود سوأل کنید که جوانان ما و مردم ما با اینکه دوست دارند موفق و ثروتمند شوند چرا بسیاری از آنان موفق و ثروتمند نیستند؟

ما شب و روز در جریان بمباران وعده هائی هستیم که چگونه ظرف مدت کوتاهی می توانیم ثروتمند شویم. تخیل کنیم و پول ها به سوی ما پرواز می کنند!

موفقیت با حرکت و تلاش مستمر و به تدریج بدست می آید.

وقتی که از قهرمانی سوأل می کنند که چه چیز تو را به مقام قهرمانی رساند او می گوید تلاش، تلاش، تلاش.

اگر شما به آنچه که می خواستید برسید ولی نرسیدید شاید به اندازه کافی تلاش نکرده اید. البته مفهوم تلاش زیاده کاری نیست. شاید به اندازه کافی آموزش ندیده اید، قانونمندی ها را بلد نبودید و یاد نگرفتید که مسیر را چگونه بروید تا برسید.

حقیقت این است که خلق و بدست آوردن هر دستاوردی خیلی فرایند خوشایندی نیست و اصلا این فرایند با فطرت بشر سازگاری ندارد. زیرا بشر راحت طلب است و موفقیت با راحت طلبی سنخیتی ندارد.

 

من از شما نخبگان ثروت آفرین می خواهم که نگاه خود را به خلق ثروت ها و دستاوردها  عوض کنید. هیچ میانبری در کار نیست. باید بروی تا برسی. (عقاب ها بهتر می روند!)

موفقیت یک تصمیم و یک فرایند روزانه است. هر روز که سر از بالش برمی داری باید تصمیم بگیری که آن را روز پرحاصل و موفقیت آمیزی بکنی و یا روز شکست، غم و افسردگی! آن روز را به جلو بروی و یا عقب بمانی.  انتخاب با توست.

موفقیت فرایند تحقق تدریجی یک ایده ارزشمند است.

هیچ چیز به اندازه موفقیت، در خطر شکست نیست!

به سرنوشت کمپانی بزرگ تلفن های همراه نگاه کنید. سرنوشت نوکیا را می گویم. چگونه استیوجابز ناگهان با عرضه و ارائه میلیون ها دستگاه تلفن های همراه هوشمند آیفون، نوکیا را از میدان بدر کرد و به کنج انزوای تاریخ صنعت تلفن همراه کشاند. در کشور خودمان اینک تاکسی های اینترنتی با خدمات شگفت انگیز و قیمت های غیر قابل رقابت، چگونه آژانس ها را به سوی خطر تعطیلی برده اند.

آری، موفقیت ها در معرض خطرند و نباید ما را غافل کند. دنیای امروز دنیای رقابت های بیرحمانه است. ما باید بسیار هوشیار باشیم و موفقیت های خود را اصل مسلم و دائمی ندانیم.

هر قدمی که از صبح تا شب بر می داری یا قدمی به سوی موفقیت توست و یا قدمی در راه شکست تو. هر لحظه اندیشه ای می کنی، تصمیمی می گیری و اقدامی انجام می دهی.

هر روز صد ها تصمیم و صد ها اندیشه و در پایان آن روز، یک حاصل از آن روز! (به من بگو روزهایت چگونه می گذرد؟)

موفقیت و خلق هدف های تو، برآیند و مجموع این حاصل های روزانه توست.

آری هر روز مهم است. حتی انجام کارهائی که خیلی دلت نمی خواهد که انجام بدهی!

یک زنگ به یک مشتری بداخلاق، یک تلفن و عذر خواهی بخاطر یک رفتار ناشایست خودت، یک لیوان آب و کمی سالاد بجای یک همبرگر و نوشابه.

ولی انجام هرکدام از کارهای به ظاهر نامطلوب  تعیین می کند که تو بدرخشی و یا ناکام بمانی. (این راز نخبگان ثروت آفرین است.)

موفقیت تصاحب یک کالا و متاع نیست بلکه موفقیت اجاره کردن یک متاع زیبا و ارزشمندی است که هر روز باید اجاره بهای آنرا بپردازی وگرنه از تو می گیرند. (حکایت رقابت ها از این دست است)

بنا براین ای نخبگان ثروت آفرین! موفقیتی که بدست آورده اید فقط تا پایان امروز اعتبار دارد.  فردا صبح زود همچنان باید برخیزی و روز از نو، روزی از نو. وگرنه علیرغم تمام موفقیت هایت اگر فردا بخوابی! خواب نوشین بامداد رحیل بازدارد پیاده را زسبیل!

باید بدانید آنچه را که می دانید و یاد می گیرید شما را موفق نمی کند. عمل به آنچه یاد گرفته اید شما را موفق می کند!

لذا فرق است میان انسان هائی که راه را می دانند و انسان هایی که راه را رفته اند.

کسانی که راه را می دانند، صرفا عالمند و کسانی که راه را رفته اند، هنرمندند!

دانش یک قدرت بالقوه است. قدرت، زمانی در شما ایجاد می شود که کاری انجام می دهید، نه اینکه صرفا بدانید که چگونه انجام می شود. بسیاری از انسان های عالم در دنیا هستند که خیلی فقیرند.

ممکن است که شما بگویید که من این اصول را می دانم حال از خود سوأل کنید که:

1- آیا من آنچه را که یاد گرفته ام و می دانم، به آن عمل می کنم؟

2- اگر عمل می کنم آیا من در این موضوع یک فرد ماهر و نخبه هستم؟

3- آیا نتایج زندگیم این ادعا را ثابت می کند؟

سایز کمرت نشاندهنده نوع زندگیت است.

موجودی بانکت نشان می دهد که در مسیر هستی یا نیستی.

ارتباطات خانوادگی و دوستانت نشان می دهد که زندگیت از چه کیفیتی برخوردار است!

نتایج و حاصل زندگی گواه عملکرد شماست و نتایج، اعدادی هستند که دروغ نمی گویند.

آیا حاضری کسی به همسرت زنگ بزند و از رضایت او از زندگیش با تو بپرسد؟

واقعا سوأل این است که چرا شما می ترسید از اینکه برای خود هدفی را تعیین کنید که واقعا برای خلق آن توانائی لازم را دارید ولی باور ندارید و فکر می کنید منطقی نیست و ایده آل گراست. (ترس، تردید و نداشتن قدرت ایمان)

زیرا پارادایم موجود شما چنین اجازه ای را به شما نمی دهد و جسارتی در شما ایجاد نمی کند.

ساموئل جانسون می گوید: انسان ها بیش از آنکه نیازمند به راهنمایی باشند، نیازمند یادآوری اند.

People need to be reminded more often to be instructed.

ما مرتب نیازمند توجه و یادآوری هستیم تا بدانیم که در زندگی چه می کنیم قبل از اینکه به خط پایان برسیم. (فذکر! ان الذکری تنفع المومنین) پس یادآوری کن زیرا که تذکر ها به مومنین نفع می رساند.

حاصل یک زندگی هشتاد و چند ساله را یک عامل تعیین می کند و آن عامل مجموعه انتخاب های شماست که جنس همه آنها اندیشه است.

امروز وجود و زندگی شما حاصل تک تک انتخاب ها و تصمیم های شماست که شما را به این نقطه رسانده است. آن انسانی که شده اید و آنچه را که بدست آورده اید:

سایز دور کمر شما، میزان ثروت و پول شما، میزان سلامتی شما، میزان محبوبیت شما در خانواده و جامعه، قدرت رهبری شما، اندازه کسب و کار و نوع شغل شما، و نوع روابط شما با خانواده و دنیای بیرون شما.

پس شما ای نخبگان ثروت آفرین اگر می خواهید در مسیر بهتری گام بردارید که به دستاوردهای بهتری برسید باید عملکرد هر روز شما مورد نظارت و اصلاح قرار بگیرد.

آیا لازم است که شما تصمیمات بزرگ و محیرالعقولی بگیرید تا دنیای بهتری برای خود بسازید؟ نه لزوما.

در  جمعیت 7 میلیاردی بشر چرا تعداد کمی هستند که اینگونه در جهان می درخشند و نامشان شهره عام و خاص می شود؟ آیا می دانید که آنها چه کردند؟ آیا می دانید که آنها چه نکردند که اینگونه درخشیدند؟

موفقیت حاصل یک عمل قهرمانانه نیست. هیچکدام از انسان های نخبه و برجسته جهان کار قهرمانانه نکردند. آنها کار شجاعانه عظیمی نکردند. آنها قدم های غول آسا برنداشتند. آیا آنها شانس آوردند؟ خوش شانسی نعمت جالبی از طرف خداست. ولی خوش شانسی سراغ کسی می آید که تلاش بسیار زیادی کرده است. آنها فقط کارهای به ظاهر نامطلوب را با دیسیپلین و اراده آهنین خود انجام داده اند. همین!

موفقیت نتیجه انتخاب ها وتصمیم های به ظاهر کوچک و کم اهمیت  لحظه به لحظه انسان هاست. (و این یک راز است)

تنها تفاوت بین انسانهای شاخص و نخبه با بقیه آدمیان همانا مجموعه تصمیم ها و انتخاب های روزانه آنها در زندگی بوده است که چنین نتایج حیرت انگیزی به بار آورده است.

تصمیمات ساده ای که مثلا بهنگام نهار منوی غذا را جلوش می گذارند و او چه انتخاب می کند. همبرگر، سیب زمینی سرخ کرده در روغن های آنچنانی، نوشابه و یا غذای سالم و سالاد و آب!

منوی غذا یعنی دایره انتخاب های بشر در طول تمام لحظات زندگیش!

در انتهای یک روز کاری برگردی در خانه و تا آخر شب جلو تلویزیون بنشینی؛ و یا به یک باشگاه بروی و بدنت را سلامت کنی. و به سمیناری بروی و مهارت های زندگی موفق را یاد بگیری و در خانه با همسر و فرزندانت به زیبائی و عشق و مهر و آغوش گرمت سخن بگویی و روز پر حاصلی را به پایان ببری و برای یک روز شگفت آفرین دیگر آماده شوی. اینها مجموعه انتخاب های شماست.

وقتی تشنه ای آب بنوشی و یا یک نوشابه! در وسط جر و بحث با همسرت قهر کنی و از خانه بیرون بروی و یا اینکه حتی وقتی که حق هم با شماست او را در آغوش بگیری و از او بخاطر عصبانیتت عذر خواهی کنی و قائله را به زیبائی پایان دهی!

اینکه در یک سمینار علمی و فرهنگی در کنجی بنشینی و خجالت بکشی و با هیچ کس سخن نگویی و آشنا نشوی و یا اینکه به نزد یک انسان فرهیخته بروی و خودت را به او معرفی کنی و قرار یک دوستی و آشنائی را بگذاری و او را به جمع دوستان و همراهان زندگیت دعوت کنی و یک عمر از او بهره ببری!

این است تفاوت انسان های موفق و انسان های معمولی ویا ناکام!

آری تک تک این تصمیم ها و انتخاب های به ظاهر کوچک و کم اهمیت در کل زندگی می تواند یک انسان را فقیر و یا ثروتمند کند.

 نخبگان ثروت آفرین، انتخاب ها و تصمیم های درستی اتخاذ می کنند.

تا مقاله ای دیگر خداوند یار ونگهدار شما باشد.

دوستدار شما: دکتر علیرضا آزمندیان