3 قدم عملی برای خلق اهداف در سال 1397

چگونه می‌توانیم هدف‌هایمان را خلق کنیم؟

چه‌کاری باید انجام دهیم تا هدف‌هایمان خلق شوند؟

هدف ها به‌عنوان خواسته های مهم در دنیای بشر می‌توانند به انسان انگیزه بدهند که تلاش کند و آن هدف ها را خلق کند. اما خلق هر هدف در جهان هستی قانونمندی‌های خاص خودش را دارد.  بنابراین باید کارهایی را انجام دهیم که طی انجام آنها قانونی از قانونمندی‌های جهان هستی اجرا شود تا آن هدف در زندگی ما خلق شود.

آری، همه زندگی مجموعه ای از رازها و نیازهاست. تا رازی (قانونی) اجرا نشود، نیازی برآورده نخواهد شد.

قدم اول در خلق هدف باور شماست.

اولین قدم این است که شما خلق آن هدف را باور کنید و خود را انسان بزرگی بدانید که آن هدف گویی در چنگ شما است و تردید نکنید. چراکه تردید مختص انسان‌های ناکام است. شما می‌توانید هدفی که برای خود مشخص کرده‌اید را به اهداف کوچک‌تری در زمان‌های کوتاه‌تری تبدیل کنید تا بتوانید به آن دست‌ یابید چراکه خلق اهداف کوچک در شما این حس را ایجاد می‌کنند که «آری من می‌توانم»

آری، باید به توانایی خود برای خلق هدفتان ایمان داشته باشید! این یک شرط لازم است!

باید هدف های بزرگتان را به هدف های کوچک تر در زمان های کوتاهتر تبدیل کنید.

با خلق هدف های کوچک در زمان های کوتاه، باور شما از توانمندی خودتان قوی می‌شود و به کائنات خداوند سیگنال مثبتی ارسال می‌کنید و در مقابل، کائنات خدا نیز به شما و اهداف بعدی شما به زیبایی واکنش نشان می‌دهند و شما را در خلق هدف های بزرگتان یاری می دهند. بنابراین هنگامی که شما در کنار اجرای بقیه قانونمندی های جهان هستی، تلاش لازم را هم می‌کنید، هدف‌ها یکی پس از دیگری خلق می‌شوند؛ اما صرف هدف‌گذاری شمارا به هدف نمی‌رساند. آنچه منجر به خلق اهداف شما می‌شود، برنامه‌ریزی برای دست‌یابی به آن اهداف است.

قدم دوم در خلق هدف برنامه ریزی است.

اگر برای اهداف خود برنامه‌ریزی نکنید، برای شکست خود برنامه ریزی کرده اید. باید بدانید خلق هر هدفی مستلزم یک برنامه ریزی درست است تا بتوانید آنرا خلق کنید. آری، خلق هر  هدفی  قانونمند است و این اجرای قانون‌ها هستند که هدف‌ها را خلق می‌کنند پس اگر شما هدف‌گذاری کرده‌اید اما در کنج خانه نشسته‌اید و برنامه‌ای برای بدست آوردن آن هدف ندارید بدانید که در مسیر شکست و اشتباه قرار دارید.

قدم سوم، تلاش+ امید+ استقامت در مسیر خلق هدف است.

بنابراین قوانین خلق هدف که یکی از اسرار مهم جهان هستی است، را در نظر بگیرید و برای آن برنامه‌ریزی کنید و سپس با یک حرکت و تلاش شروع کنید و به تلاش خود ادامه دهید. به یاد داشته باشید که در طول مسیر هرگز نباید ناامید بشوید و با دنیایی از امید و انگیزه در مسیر خلق هدف خود استقامت کنید و اگر با مانعی مواجه شدید، مانع را دور بزنید و اگر چیزی را بلد نبودید از کسی که در آن مورد آگاهی دارد سؤال کنید. پس باید محکم و استوار بایستید و به‌پیش روید تا هدف شما خلق شود.

در هدف‌گذاری‌های خود، هدف هایی را در نظر بگیرید که خلق آنها را برای خود محال ندانید اگرچه ممکن است به نظر سخت بیاید اما نباید آن را محال بدانید.

چرا با اینکه من هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی کرده‌ام به آن‌ها دست نیافته‌ام؟

در دنیای بشر معادله‌ای وجود دارد به نام «معادله هستی». معادله هستی می گوید:  برای اینکه پدیده‌ای در دنیای بشر خلق شود، که ما آن را در معادله، X می‌نامیم، در طرف دیگر معادله باید عواملی مثل اندیشه، باور، روحیه، انگیزه، تلاش ... و نیز خواست خداوند در کنار همدیگر جمع شوند و هرکدام ایجاد امتیاز کنند و هنگامیکه مجموع آن امتیاز ها به 100 برسدآنگاه X خلق می شود؛  

A +B + C+ … + I = X

در این معادله، X نمایانگر هدف و I پارامتر خواست خداوند است.

در پایان این مقاله با نمایش یک ویدئو شما را  با مفاهیم معادله هستی و قانون جذب بیشتر آشنا خواهم کرد.

و اما نقش خداوند در خلق اهداف

یکی از پارامتر های مهم در معادله هستی برای خلق هدف، خواست خداوند است. اما موضوعی که مطرح است این است که پارامتر خواست خداوند معمولاً فعال نیست مگر اینکه شما آن را فعال کنید. بعبارت دیگر، خداوند قدم به زندگی هیچ انسانی نمی گذارد مگر بنده از خدایش بخواهد و طلب کند. تنها در چنین شرایطی است که خداوند در جهت خیر انسان وارد عمل می شود و کمک می کند تا آنچه را که به نفع انسان است برای او محقق شود. آری، خواست خداوند در جهتی است که همیشه به شما نفع برساند و هیچ‌وقت خداوند برای شما ضرر آفرین نخواهد بود.