چگونه تکنولوژی فکر ایرانگیر و سپس جهان گیر شد؟(قسمت 2)

ادامه مقاله قبل:

پس از سال ها عشق و تلاش برای آگاه کردن مردم ایران نسبت به سیستم خودشکوفایی و خود مدیریتی تکنولوژی فکر سرانجام جریان این سیستم تحول آفرین و انسان ساز از مرزهای کشور هم بیرون رفت و بعنوان یک برند جهانی راهی به مجامع فرهنگی بین المللی پیدا کرد. این رخداد از آنجا شروع شد که روزنامه وال استریت ژورنال که بزگترین و پرتیراژ ترین روزنامه اقتصادی در آمریکا می باشد و روزانه با تیراژ 20 میلیون هر روز صبح روی میز اقشار مختلف مدیران و کارآفرینان آمریکا و کشورهای دیگر جهان به ویژه نخبگان دنیا قرار می گیرد، گروهی از گزارشگرانشان که برای انتخابات به ایران آمده بودند و آوازه اثربخشی تکنولوژی فکر را در مردمان ایران شنیده بودند اقدام به تهیه گزارشی از جریان تکنولوژی فکر در ایران نمودند وبا مصاحبه با اینجانب و نیز مصاحبه با یک سری از شرکت کنندگان در سمینارهای تکنولوژی فکر، گزارش جامعی پیرامون موفقیت تکنولوژی فکر در ایران تهیه کردند و عکس اینجانب را در صفحه اول این روزنامه چاپ کردند و اینجانب را بعنوان بزرگترین سخنران انگیزشی ایران به جهانیان معرفی کردند.

این حرکت نقطه عطفی در جهانگیر شدن این تکنولوژی زیبای الهی انسانی در دنیا شد و نه تنها بسیاری از دانشمندان و مدیران و کارآفرینان آمریکا و جهان با این تکنولوژی انسان ساز که از کشور ایران نشأت گرفته بود آشنا شدند؛ بلکه مدیران بزرگترین موسسه انتشاراتی آمریکا بنام مک گراهیل در همان روز انتشار این گزارش، توسط روزنامه وال استریت ژورنال که وجهه مهم جهانی در آمریکا دارد به اینجانب ایمیل زدند و از من خواستند که کتاب های مرا به زبان انگلیسی ترجمه کنند و در اختیار مردمان جهان قراد دهند. لکن من با ترجمه کتابهایم موافقت نکردم و به آنها گفتم خودم به زبان انگلسی کتاب می نویسم و به آنها می دهم.

مدیران موسسه انتشاراتی مک گراهیل از این پیشنهاد استقبال کردند و کتاب مرا که تحت عنوان: Think Yourself Successful به زبان انگلیسی که توسط اینجانب به رشته تحریر درآمده بود؛ چاپ کردند و در آمریکا و تمام کشورهای جهان پخش کردند.

میزان استقبال از این کتاب در دنیا به حدی بود که مسئولین موسسه انتشاراتی مک گراهیل تصمیم گرفتند تا ضمن اخذ اجازه از اینجانب ،کتاب مورد نظر را به زبان چینی و به زبان عربی ترجمه کنند و در اختیار مردمان چین و کلیه مردم عرب زبان دنیا قرار دهند.

امروز مردم بیشماری از کشورهای مختلف جهان می توانند کتاب اینجانب را به زبان مادریشان بخوانند و بقیه مردم دنیا هم این کتاب را به زبان انگلیسی می خوانند.

تمام موفقیت های بزرگ برای جریان تکنولوژی فکر در جهان، خواست خدای رحمان بود و من تمام این موفقیت ها را از فضل و کرم خداوند می دانم و هذا من فضل ربی.

امیدوارم تو هموطن من هم نسخه فارسی این کتاب که بنام " تکنولوژی فکر، چگونه راه سعادت را یافتم" که به قلم اینجانب نگارش شده است را بخوانی و به سایر هموطنان عزیزمان که شایسته بهترین زندگی هستند توصیه کنی تا بدینسان بتوانیم انسان های اندیشمندی را تربیت کنیم تا ایران ما را به گونه ای زیبا و الهی بسازند و به موفقیت های بزرگ و سعادت دنیا و آخرت برسند.

دوستدار شما: دکتر علیرضا آزمندیان

بنیانگذار تکنولوژی فکر در ایران و جهان