چطور ذهن خود را برای جذب ثروت برنامه ریزی کنید؟

چطور ذهن خود را برای جذب ثروت برنامه ریزی کنید؟

با مطالعه این مقاله مباحث زیر را یاد می‌گیرید:

1-    موانع ذهنی

2-  اشتیاق سوزان

3- آسیب‌شناسی فقر

4-  رازهایناپلئونیبرایجذبثروتدرشغلخود

موانع ذهنی

تفکرات، باورها، احساس‌، نگاه شما و همه آنچه را که ذهن خود را با آن، پروگرام کرده‌اید باعث شده است در زندگی عقب بمانید یا رشد و تحولی نداشته باشید و حرکتی به جلو نکنید. خیلی‌ها می‌گویند من در همه عرصه‌ها موفق بوده‌ام به‌جز پول، یا می‌گویند من در همه عرصه‌ها موفق بوده‌ام جز ازدواج، به‌راستی چرا؟

موانعذهنی شما باعث شده‌اند که آنچه را که می‌خواهید ازجمله پول فراوان، نتوانید به آن برسید، زیرا ذهن و ضمیر ناخودآگاه خود را این‌گونه پروگرام کرده‌اید که من نمی‌توانم، این کار من نیست و یا آنچه را که دیگران ازجمله رادیو، تلویزیون، اطرافیان، معلمان، پدر و مادر به شما گفته‌اند و شمارا ترسانده‌اند.

اشتیاق سوزان

به‌هرحال شما امروز این‌گونه پروگرام شده‌اید و باید از نو خود را پروگرام کنید. اولین قدم این است که شما شدیداً احساس نیاز کنید که من به هر قیمتی که شده امسال باید وضعیت مالی خود را سروسامان دهم و برایش اشتیاقسوزان دارم. همین برای یک شروع خوب کافی است، احساس نیاز و اشتیاقسوزان درعین‌حال امید،باور و یا ایمان که قطعاً موفق خواهم شد.

فرض کنید یک بچه مورچه‌ای هست که به زبان فارسی می‌تواند صحبت کند. این بچه مورچه می‌خواهد با القائات خود، شما و ضمیر ناخودآگاهتان را پروگرام کند و به شما که قائم‌مقام خداوند روی کره زمین هستید، فرمان توقف ذهنی بدهد و شما را از حرکت بازدارد. حال وقتی‌که کاری می‌خواهید انجام دهید و یا یک تصمیمی می‌خواهید بگیرید ناگهان یک فکر منفی به سراغ شما می‌آید که ای‌بابا شما نمی‌توانید و بدین‌سان در شما ترس و وحشت و شک ایجاد می‌کند.

درواقع این حرف‌ها و القائات را آن بچه مورچه احمق و ناتوان به شما می‌گوید. بگذارید آن بچه مورچه احمق که از قدرت بشری و الهی شما خبر ندارد هرچه می‌خواهد بگوید. وقتی‌که همه القائات و افکار منفی را از او شنیدید به او بگویید وقتی‌که از قدرت الهی من خبری نداری ساکت شو، سپس به‌مرور زمان شما احساس قدرت و توانایی می‌کنید.

ذهن

بزرگ‌ترین مانع برای ثروتمند شدن، خود ناباوری انسان‌هاست. در واقع همان مورچه ابلهی که در درون شما مرتب نق می‌زند که شما نمی‌توانید (ندای درون) اما شما، این نوع برنامه‌ریزی جاهلانه ذهن را با یک فرمان دیگری جایگزین می‌کنید که من می‌توانم.

مورچگان جاهل چه می‌دانند قدرت بشری و الهی شما چیست. لذا کاملاً به ذهنتان بسپارید که این‌ها همه القائات احمقانه مورچگان کوچکی است که نمی‌توانند قدرت الهی شما را درک کنند. این برنامه‌ریزی جدید در ذهن شماست. پس شما باید ذهن گذشته خود را با ذهن جدید خود عوض کنید تا اتفاقات جدیدی در زندگی شما بیفتد.

آنگاه تمام تفکرات شما تغییر می‌کنند. در آن صورت، مورچگان دنیای درون و بیرون شما نمی‌توانند بر ذهن شما تأثیری بگذارند. اجازه ندهید که ذهن‌ های مورچه‌ای، چه ندای درونی شیطانی خودتان و یا ندای شیطانی دیگران روی شما تأثیر بگذارند.

اگر در راستای ارزش‌ها و رسالت خود، آینده‌های خود را از الان ببینید و به آن ایمان داشته باشید، در آن صورت، به حرف‌ها و نداهای مورچگان ابله توجه نمی‌کنید و راه خود را که راه سعادت و ثروتمندی شماست با اعتقاد و ایمان ادامه می‌دهید. آری تصمیم بگیرید که در معدن زندگی، اینقدر روی خاک‌ها تمرکز نکنید بلکه رگه‌های طلا را پیدا کنید و آن‌ها را به دست آورید، استخراج‌کنید و ثروتمند شوید.

 باور کنید که فرصت‌های طلایی همه‌جا یافت می‌شوند، به‌شرط آنکه آن‌ها را با امید و ایمان بجویید. مراقب پیش‌فرض‌های خود باشید. این‌ها چه‌بسا القائات مورچگان احمقی است که اطراف شما را احاطه کرده‌اند.

خیلی از انسان‌ها خیلی چیزها می‌خواهند بدون اینکه نسبت به خلق آن تعهدی داشته باشند. یک انسان متعهد که برای خواسته‌اش تعهدی دارد از هزار انسانی که فقط آرزویی دارند، ارزشمندتر است. لذا باید برای خلق رویایتان احساس تعهد کنید، نه اینکه انسان بی‌تفاوتی باشید که صرفاً یک‌ مشت آرزو و هوسی دارید، باید دیوانه خواسته‌هایتان باشید و هر شب خوابشان را ببینید، این معنای اشتیاق سوزان است. آری شما همان چیزی می‌شوید که اغلب اوقات به آن فکر می‌کنید. تمرکزتان در زندگیتان روی چیست؟ شما باید خودتان را باور داشته باشید و بدانید که چه کسی هستید و اعتمادبه‌نفسی عالی داشته باشید. شما به هیچ‌چیز نمی‌رسید مگر اینکه خودتان را باور داشته باشید.