آیا پول روی درخت می روید؟ (نگاهی به سیستم پول سازی و ثروت آفرینی توسط ثروتمندان خود ساخته)

پاره ای از مردم کم درآمد در امریکا معمولا به فرزندان خود که مطالبه پول می کنند، با اعتراض می گویند که پول که روی درخت نمی روید!

Money Doesn’t Grow on Trees.

این جمله که به صورت یک ضرب المثل برای مردم فقیر و کم درآمد آمریکا درآمده است فرزندانشان را ظاهرا متقاعد می کند که از پدران کم درآمدشان، خیلی انتظار دریافت پول را نداشته باشند.

ولی به اعتقاد من و بسیاری از مردم ثروتمند آمریکا این سخن اتفاقا به عکس است و من بعنوان استاد تکنولوژی فکر که سال ها در آمریکا و بیش از 50 کشور دنیا مطالعه و تحقیق نموده ام و سرگذشت زندگی فقیران و ثروتمندان را در سراسر دنیا مطالعه کرده ام و قانونمندی های خلق پول و ثروت را در جهان هستی مطالعه نموده ام به این نتیجه رسیده ام که اتفاقا پول دقیقا روی درخت می روید. بعبارت دیگر پول، میوه درختی است که ریشه های آن در ذهن انسان شکل می گیرد و برگ ها و ساقه هایش در دنیای بیرون، متجلی می شود.

بعبارت دیگر، پول یک سرمایه درونی است که رابطه مستقیم با نحوه تفکر و شکل گیری باورها و شخصیت انسان دارد. ثروتمندان، تفکر ثروت جویانه دارند و فقیران اندیشه های فقیرانه.

در وجود هر اسکناسی، یک روح الهی بعنوان نماد نعمت خداوندی مخفی و مستتر است. عشق ورزی و احترام به پول بعنوان یک نعمت الهی، باعث شکل گیری ریشه های این درخت در ذهن آدمی می شود و در دنیای بیرون میوه های این درخت که در واقع پول و اسکناس است عینیت می یابد. این رازی است که ثروتمندان خود ساخته به خوبی فهمیده اند و آنرا بعنوان یک راز جهان هستی و قانونی از قانونمندی های کائنات درک کرده اند.

آنجا که انسانی پول، یعنی این نعمت خداوندی را محکوم می کند و به قول امریکایی های فقیر که توان خلق پول فراوان را ندارند و می گویند که پول ریشه همه کارهای شیطانی است، چنین انسانی با این نوع تفکرش، همه ریشه های درخت پرنعمت پول را در ذهن خود می خشکاند و درخت پول در دنیای بیرون هیچ ثمری برایش حاصل نخواهد کرد.

You Lose what you condemn, and You Attract what you love!

هر آنچه را که محکوم کنی، از دست می دهی و به هر چه عشق بورزی آنرا جذب می کنی.

این اصل یکی از رازها و قانونمندی های جهان هستی است و خلق و جذب پول هم از همین قانون تبعیت می کند.

پس بیاییم به پول، بعنوان نمادی از یک نعمت الهی، عشق بورزیم و در ذهن ودلمان آنرا ستایش کنیم و ببوسیم تا در دنیای بیرون بتوانیم به آسانی و با کمترین تلاش، آنرا خلق کنیم.

حال اینکه برای جذب و خلق این نعمت الهی در دنیای بیرون چگونه عمل کنیم را در مقاله بعدی بخوانید.

برای همه شما نخبگان و دانشجویان تکنولوژی فکر، خلق و جذب ثروت حلال را آرزو می کنم. بیندیشید وثروتمند شوید!

دوستدار شما : دکتر علیرضا آزمندیان