نخبگان کارآفرین: پول سازان ایران زمین

 نخبگان کارآفرین: پول سازان ایران زمین

چگونه بعنوان یک نخبه کارآفرین با استفاده از اصول تکنولوژی فکر، ثروت انبوه حلال را خلق کنیم؟

 

کلامی از دکتر علیرضا آزمندیان، بنیانگذار تکنولوژی فکر در ایران - با الهام از قانونمندی های جهان هستی

الهی!

 ان کان رزقی فی السماء فانزله وان کان فی الارض فاخرجه

وان کان بعیدا فقربه. و ان کان قلیلا فکثره. و ان کان کثیرا فیسره.

و ان کان یسیرا فحلله

خداوندا!

اگر رزق و روزی من در آسمان هاست برایم نازل کن.

اگر در زمین است آنرا برایم استخراج کن.

اگر دور است آنرا به من نزدیک کن. اگرکم است آنرا برایم زیاد کن.

اگر زیاد است بدست آوردنش را برایم آسان کن.

واگر بدست آوردنش آسان است آنرا برایم حلال کن.

امام سجاد (ع)

همانگونه که در مقاله های قبلی خواندیم، پول، یک ثروت درونی است و میوه درختی است که ریشه های آن در ذهن ما ساخته و پرداخته می شود. هنگامی که انسان ثروتمندی را می بینیم که چگونه در مدت کوتاهی به ثروت های خوبی رسیده است در واقع آن زمان های بلندی که آن انسان زحمت ها کشیده، آموزش ها دیده، سعی و خطا کرده و رنج ها و تلاش ها را متحمل شده که چنین انسان مقتدر و توانمندی از خود ساخته است، ما آنها را نمی بینیم و خبر نداریم و تعجب می کنیم که چگونه این انسان در مدت کوتاهی، نتیجه خوبی گرفته است.


جمله زیبایی است که می گوید: قهرمانانی که در انظار مطرح می شوند و ظرف چند لحظه جایزه می گیرند، در خلوت های خود سال ها زحمت کشیده اند و روی خود کار کرده اند.

آری، بزرگان زاده نمی شوند؛ بزرگان با آموزش ها و تجربه ها ساخته می شوند!

 

شخصیت ها، پول را خلق می کنند.

اگر مثلا هدف فعلی شما این است که ظرف مدت معینی یک میلیارد تومان پول را خلق کنید باید یک انسان میلیاردری شوید. بعبارت دیگر مهم ترین عامل خلق پول توسط انسان، باورها و شخصیت انسانی اوست.

اگر گویی که بتوانم، قدم درنه که بتوانی

وگر گویی که نتوانم، برو بنشین که نتوانی

لذا باید زیباترین باور را از خود داشته باشید و ایمان داشته باشید که شما می توانید به یک میلیارد تومان پول برسید. پس بنابر این:

1- هویت خود را اصلاح کنیدو خود را یک انسان ثروتمند باور کنید.

زیرا فکر شما از هویت و باور های شما الهام می گیرد.

وقتی که شما باور می کنید که  شما یک نخبه اید، آنگاه هویت یک نخبه فرمان می دهد که چرا و چگونه بایستی به خلق و جذب مثلا یک میلیارد تومان پول بپردازید و موفق شوید.

شما به کمک قوانین و اصول تکنولوژی فکر که مبتنی بر پروگرام کردن ضمیر ناخودآگاه شماست می توانید با تلقین و تکرار این خود باوری را در خود ایجاد کنید که آری شما هم می توانید به یک انسان میلیاردر تبدیل شوید. و از آنجاییکه منابع تولید پول، بعنوان بخشی از کائنات خدا،  به اذن خدای مسبب الاسباب، گوش به فرمان باورها و اندیشه های شما هستند، لذا روش های پول سازی و عوامل هدایتگر شما یکی پس از دیگری از راه می رسند و مقدمات خلق و جذب پول را توسط شما فراهم می سازند.

شخصیت و هویت خود را با برچسب های زیبا مزین کنید تا باور کنید که شما هم می توانید به اهداف مالی خود برسید.

مثلا: مرتب بگویید که من یک انسان زرنگ، خوش فکر، توانمند، کارآفرین، مهربان، قدرتمند و نخبه هستم. من انسان ثروتمندی هستم. من یک انسان میلیاردر هستم.

 خدای رزاق اراده کرده است که من از یک ثروت حلال فراوانی برخوردار باشم.

البته که شما می دانید که باورها شرط لازم اند، لکن تلاش، نقش مهمی در خلق ثروت های حلال دارد. (مگر به انسان ارثی برسد که در آن صورت درواقع حاصل تلاش های انسان دیگری به همسر و فرزندانش می رسد.)

اما با اینکه انسان ها فطرتا زحمت و تلاش را دوست ندارند، اما چگونه می توانیم خود را ملزم به اقدام و تلاش کنیم و به پول حلال برسیم؟

 

2- از اهرم رنج ولذت استفاده کنید.

انسان ها هرکاری که در زندگی می کنند، یا برای فرار از یک رنج است و یا برای رسیدن به لذتی و یا هردو. این اصل می تواند بصورت اهرمی برای انجام کارها و تلاش ها به منظور پول سازی عمل کند و از آنجاییکه تلاش، خلاف فطرت طبیعی بشر است، لذا انجام هر کاری و تلاشی، انگیزه ای می خواهد که اهرم رنج و لذت می تواند این انگیزه را برای تلاش کردن و پول ساختن، فراهم کند.

اصولا، انسان ها 2 برابر از رنج فرار می کنند و یک برابر به سمت لذت می روند.

پس دنیایی از رنج و درد و خفت و خواری را ضمیمه انجام ندادن کارها که حاصل آن فقر خواهد بود بکنید. و سپس به لذت انجام کارها که منجر به ساختن پول حلال می شود، فکر کنید تا به خوبی از این اهرم استفاده کنید.

بعبارت دیگر، اگر برای پول ساختن، تلاش نکنید، مواجه بافقر مالی و تمام تبعات آن می شوید که بسیار غم انگیز است. لکن اگر برای کسب ثروت وپول حلال تلاش کنید به لذت داشتن پول و ثروت حلال خود می رسید که بسیار دل انگیز است.