کارت های تکنولوژی فکر

کارت های تکنولوژی فکر حاوی جملات مثبت و تاکیدی است که طبق اصول تکنولوژی فکر طراحی شده است و از طریق برنامه ریزی در ضمیر ناخودآگاه ،باورهای مثبت و سازنده در شما ایجاد می کند.

با مشاهده این کارت های زیبا و جملات زندگی بخش آن عالیترین و زیباترین باورها را در خود ایجاد کرده و همواره شاهد اثرات شگفت انگیز آن در زندگی خود خواهید بود.

شامل 50عدد کارت با عکسهای بسیار زیبا حاوی حدود 250 جمله تاکیدی مثبت و زندگی بخش هماهنگ با عکسها،با عالی ترین تاثیرگذاری بر ضمیر ناخودآگاه انسان و ارسال پیامهای مثبت ،روح بخش و قدرتمند به ضمیر باطن و تقویت قدرتفکر و تصویر سازی ذهنی برای رسیدن به اهداف و ایجاد روحیه ای همیشه شاد و مصمم می باشد.

کارت های تکنولوژی فکر ابزاری است برای خلق باورهای جدید و هدفمند ،ابزاری است برای ایجاد انگیزه های قدرتمند برای حرکت و تلاش ثمربخش در زندگی.

ضمیر نا خودآگاه شما با دیدن این تصاویر گلهای بسیار زیبا و جملات قدرتمند آن هر لحظه پیامهای مثبت ،سازنده و آرام بخش دریافت می کند و روحیه شما را آرام ،افکار شما را خلاق و کائنات را در جهت تحقق اهداف و آرزوهای شما هماهنگ می کند.

"همواره تقدیر خود را بهترین بخواهید."