تکنولوژی عشق و مدیریت دلها

این دوره شامل مباحثی حول محور عشق الهی و عشق انسانی ،شیوه های نوین عشق ورزی را به انسان می آموزد .تکنولوژی عشق به انسان می آموزد که با کشف قوانین و قواعد  عشق گونه کائنات جهان،هرآنچه عشق می ورزیم را جذب خود کرده و در زمینه عشق الهی و عشق زمینی به دستاوردها و مقصود برسیم.

شامل 5 عدد DVD تصویری