تکنولوژی فکر دوره جوانان

مخصوص دبیرستانیان  و پیش دانشگاهیان ،هدف از برگزاری این دوره آشنا شدن جوانان و آگاه ساختن والدین و معلمان در چگونه ساختن نظام باورهای یک دانش آموز یا دانشجو در عرصه های تحصیل،کار،طراحی آینده و روشن شدن مسیر و تکلیف زندگی آنان با راه یافتن به دنیایی از خودباوری و اعتماد به نفس و حرکت به سمت کسب موفقیتهای بزرگ تر می باشد.

شامل 7 عدد CD صوتی(9ساعت)