سمینار بزرگ راز

در رابطه با کشف اسرار و قانونمندی های موفقیت انسان در جهان هستی

راز از سوی خداوند وضع شده است و توسط انسان ها کشف می شود.

راز نردبانی است که تو را از خود به خدا می رساند.

راز موسیقی ساکتی است در جهان هستی که با هر نت اندیشه تورا به صدا در می آید.

راز مجموعه نت های سمفونی زندگی انسان در جهان هستی است.

رازهای خلق یک زندگی زیبا را بدانیم و اجرا کنیم.

شامل 1 عدد DVD تصویری

در سمینار بزرگ راز اسرار و قانونمندی های جهان در مورد خلق هدف ها به کمک قانون جذب به زیبایی مطرح شده است.شما با دیدن فیلم کامل این سمینار با تمام موارد قانون جذب آشنا می شوید و با پیاده کردن آنها در زندگی شخصی تان می توانید به دستاوردهای بزرگی دست در کار و زندگی خود برسید.

با دیدن این سمینار شما با معادله هستی آشنا می شوید و میتوانید با اجرای این معادله در زندگی تان به دستاوردهای بزرگی برسید و با حضور خداوند در تمام عرصه‌های زندگی تان با دنیایی از عشق و امید می توانید یک زندگی شاهکار گونه ای را خلق کنید و به سعادت دنیا و آخرت برسید.