سمینار بزرگ راز

در رابطه با کشف اسرار و قانونمندی های موفقیت انسان در جهان هستی

راز از سوی خداوند وضع شده است و توسط انسان ها کشف می شود.

راز نردبانی است که تو را از خود به خدا می رساند.

راز موسیقی ساکتی است در جهان هستی که با هر نت اندیشه تورا به صدا در می آید.

راز مجموعه نت های سمفونی زندگی انسان در جهان هستی است.

رازهای خلق یک زندگی زیبا را بدانیم و اجرا کنیم.

شامل 1 عدد CD صوتی