سر رسید نخبگان به همراه کتاب هدفگذاری به روش پدر پولدار از رابرت کیوساکی و جزوه ی رسیدن به اهداف از دارن هاردی


در این سر رسید سعی شده است عادت بسیار موثر هدفگذاری سالانه  تقویت شود.

از یک سو،دو اثر ارزشمند را از دو نویسنده مطرح در حوزه ی موفقیت و تحول فردی منتشر شده که عمل به آموزه های آن ها می تواند سالی بی نظیر را برای شما رقم بزند


کتاب اول ، کتاب هدفگذاری به روش پدر پولدار،راه رسیدن به آرزوهاست که در آن،رابرت کیوساکی توضیح داده است که چگونه با استفاده از یک متد ویژه در هدفگذاری،هم خودش و هم همسرش،در سنین جوانی و در ثروتمندی،بازنشسته شده اند.

در متن کتاب هم تمرین هایی آمده است که با انجام آن ها در همین سر رسید،تاثیر این آموزه ها در زندگی تان را بسیار تقویت می کنید


متن دیگر این کتاب که حالت جزوه گونه دارد،از دارن هاردی ست و نامش هم جزوه رسیدن به هدف است.

در هر بخش از این سر رسید جمله ای تاثیر گذار از یک متفکر آورده شده است که می تواند در طول چند روز و هر هفته بخشی از رویکردهای شما را در زندگی برای رسیدن به ثمرات بیشتر اصلاح کند و بهبود بخشد و هرکدام از آن ها در دوره های زمانی

خاص،سرلوحه بخشی از رفتار و منش زندگی تان باشد که می خواهید صورت بهتری به خود بگیرد.تعداد صفحات : ٢٥٦