خودسازی و خودشناسی + عزت نفس

جلسه اول دوره نخبگان پیشرفته

موضوع: معرفی دوره + خودسازی و خودشناسی

حاوی ۲ دی وی دی تصویری + ۱ دیسک صوتی

جلسه دوم دوره نخبگان پیشرفته

موضوع: عزت نفس

حاوی ۳ دی وی دی تصویری + ۱ دیسک صوتی

قسمت اول این دوره با عنوان خودسازی و خودشناسی هدیه می باشد.

خرید به دو روش امکان پذیر است.

۱ - تماس با دفتر تکنولوژی فکر ۰۲۱۲۲۰۴۳۰۸۱

۲- خرید آنلاین ( به بالای صفحه مراجعه شود. )