تصمیم در زندگی

انسان یک موجود تصمیم مدار است و تمام زندگیش را با تصمیمات خود می سازد. 

تاریخ بشریت با شانس و اتفاق نوشته نشده است ! بلکه با انتخاب ها و تصمیم ها نوشته شده است. 

تمام موفقیت ها و شکست ها، نتیج انتخاب های بشر است .

 آیا تصمیمی گرفته اید که از نتیجه آن بسیار پشیمان باشید ؟

 آیا تصمیمی گرفته اید که از نتیجه آن خوشحال باشید ؟

 آیا تصمیمی گرفته اید که در نتیجه آن به پول رسیده اید ؟

 آیا تصمیمی گرفته اید که در نتیجه آن پول از دست داده اید ؟

در هر روز هزاران تصمیم میگیریم که بسیاری از آن هارا با سرعت نور به طور ناخودآگاه گرفته ایم.

یک تصمیم درست می تواند به خلق یک زندگی شگفت انگیز منجر شود و یک تصمیم غلط می تواند عاملی شود تا تمام شیرازه زندگی یک انسان، از هم بپاشد.

تصمیمات غلط شما بر سرنوشت تمام دوستان و یاران شما هم تأثیر می گذارند .


تنها راه جبران گذشته ها، اتخاذ تصمیم های درست برای آینده است!

تفاوت بین زندگی ها، تفاوت در تصمیمات انسان هاست.

چگونه تصمیمات استراتژیک را اتخاذ کنیم که بیشترین دستاورد را داشته باشند؟

مکانیزم شکل گرفتن یک تصمیم چگونه است ؟

امروز در چه حوزه هایی باید تصمیمات استراتژیک بگیریم و زیباترین آینده را برای خود و خانواده خود بسازیم ؟

اگر خداوند امروز پای تصمیم های شما را امضاء کند و تحقق آنها را برایتان تضمین کند، چه تصمیماتی می گیرید؟

معیار های اخذ تصمیمات درست کدامند؟

به راستی تصمیم گیران و تاریخ سازان جهان کیستند و آنها چگونه تصمیم های بزرگ گرفته اند و عملی ساختند؟

آن ها می دانند که کیستند، چه می خواهند و چگونه بدست آورند!

آن ها بر اسا ارزش های خود تصمیم می گیرند!

تنها راه تحول در زندگی و اصلاح آن، اتخاذ تصمیم های درست و جدید است.

  تصمیمی که امروز می گیرید، داستانی است که فردا تعریف می کنید.

 ۳ ساعت آموزش تصویری و صوتی

خرید به دو روش امکان پذیر است.

۱ - تماس با دفتر تکنولوژی فکر ۰۲۱۲۲۰۴۳۰۸۱

۲- خرید آنلاین ( به بالای صفحه مراجعه شود. )