قوانین رشد در دنیای رهبران و پیروان آنها

قوانین رشد در دنیای رهبران و پیروان آنها

قوانین رشد در دنیای رهبران و پیروان آنها

در این مقاله به بیان مباحث زیر می پردازیم:

۱-  رهبر کیست؟

۲-  قوانین رشد در زندگی

۳-  ویژگی های رهبران

۴-  چهار اصل ارزشمند تر کردن انسان ها

۵-  رهبران چگونه احترام دیگران را جلب می کنند؟رهبر کیست؟

 رهبر انسانی متفاوت از سایر انسان هاست، شخصی که عالم و نخبه و منشأ اثر است و هرجا که می رود اثر شایسته ای از خود به جا می گذارد. انسانی که انسان های دیگر را هدایت می کند و دنیایی از نفوذ و تاثیر گذاری است، منشا تغییر و بهبود و اصلاح است و دنیایی از زیبایی ها را دارد و به دیگران می دهد، فردی که خیلی خوب می داند، توانمند و با شخصیت است، به زیبایی سخن می گوید. شخصی که مشهور و محبوب است و به زیبایی با دیگران ارتباط برقرار می کند. انسانی که برای همه مردم می تواند الگو و مدل باشد و بدون هیچ عنوانی رهبر معنوی مردم است.

قوانین رشد در زندگی

رشد، منجر به بهبود و بهتر شدن یک انسان می شود. بیاموزیم، عمل کنیم، رشد کنیم و به  عظمت برسیم. چگونه ابتدا خود را رشد دهید، بعد دیگران را و سپس سازمانتان را؟

۱-   قانون قصد و نیت: مهم نیست که چقدر با استعداد هستید، مهم این است که چه تصمیمی گرفته اید. خیلی از انسان ها دوست دارند شرایطشان بهتر شود ولی هیچ برنامه ای ندارند که خودشان بهتر شوند، شما چه طرحی برای رشد و بزرگتر شدن خودتان دارید؟

۲-   قانون آئینه: هر آنچه را که در آئینه می بینید به همان قیمت خود را در بازار زندگی می فروشید. هرآنگونه که خود را می بینید به همان میزان در خود سرمایه گذاری می کنید و دیگران هم به همین میزان در شما سرمایه گذاری می کنند. هرآنگونه که خود را می بینید به همان میزان در زندگی به دست می آورید. جالب اینجاست که به همان میزان هم در دیگران سرمایه گذاری می کنید. لذا رهبرانی که خود را بسیار زیبا می بینند و برای رشد و عظمت خود سرمایه گذاری می کنند پیروان آنها چه زیبا منتفع میشوند و آنها چه سقف بلندی و چه فضای پهناوری برای رشد خود دارند.

وقتی رهبری رشد می کند و به عظمت می رسد از قانون دیگری بنام قانون مغناطیس هم بهره می برد. قانون مغناطیس می گوید: ما لزومأ آنکس راکه می خواهیم جذب نمی کنیم، بلکه ما شبیه خود را  جذب می کنیم .

۳-   قانون مداومت: دیسیپلین عامل مهم استمرار رشد شماست، می گویند انگیزه، شما را به حرکت در می آورد و دیسیپلین شما را به رشد می رساند.۴-   تصمیم گیری و مدیریت تصمیم: هیچ تصمیمی به حاصل نمی نشیند مگر اینکه آن تصمیم را در طول زمان مدیریت کنید. موفقیت با تصمیم گیری اتفاق نمی افتد بلکه با مدیریت تصمیم اتفاق می افتد. تصمیمی که در یک لحظه می گیرید یک ریال نمی ارزد، تصمیمی که از فردا آن را مدیریت می کنید دنیای شما را می سازد.

۵- امروز مهم است: دلیل اینکه خیلی ها در تصمیمات و اهداف خود موفق نمی شوند این است که زود خسته می شوند و رها می کنند درحالیکه موفقیت یک اتفاق نیست بلکه یک سفر بلند مدت است.

به انسان ها کمک کنید تا رشد کنند و ارزش انسانی خود را بالا ببرند و بتوانند بهتر زندگی کنند. رهبران در مسابقه زندگی نمی خواهند خودشان به تنهایی به خط پایان برسند و برنده شوند بلکه می خواهند به همراه پیروانشان به خط پایان برسند و همگی با هم پیروز شوند.

لذا در مسابقه، دست رهبر در دستان پیروان است و با هم می دوند و رشد می کنند و به عظمت می رسند. رهبران سعی نمی کنند که مشتی طرفدار داشته باشند، آنها سعی می کنند که دوستان خوب و باوفائی داشته باشند. خوشا به سعادت رهبرانی که جایگاه رفیع خود را برای پیروانشان قابل دسترس و رسیدن نشان می دهند تا پیروان باور کنند که آنها هم می توانند مثل رهبران شوند و این ویژگی رهبرانی است که رهبر تربیت می کنند.

امروز بیائید بذر بزرگی و عظمت را در زمین وجودتان بکارید و نه تنها در ذهنتان، بلکه در روح و روانتان. شما رهبری را دنبال کنید که او هم رهبری را دنبال می کند و شما مرید کسی شوید که او خود مرید کسی است. زیرا هیچ رهبری به طور مطلق بی نیاز از هدایت رهبر و یا رهبران دیگر نیست.

این شعار روز مره شما باشد: هر روز چیزی هست که باید یاد بگیرم، هر انسانی چیزی دارد که می تواند به من یاد بدهد. هر وقت چیزی یاد گرفتم به کارم آمد و به من نفعی رساند. کلید یاد گرفتن و رشد کردن و به عظمت رسیدن، سؤال است. مرتب سئوال کنید تا رشد کنید زیرا رهبران بزرگ همواره با طرح سئوالات درست پاسخی  برای بزرگتر شدن و رشد خود می گیرند.

رهبری

شما وقتی که سؤال می کنید یاد می گیرید؛ نه وقتی که جواب می دهید. آری، سعی نکنید موفق شوید، سعی کنید رشد کنید و ارزشمندتر شوید. رهبران بزرگ، مستقیم به دنبال موفقیت نیستند بلکه به دنبال رشد و ارزشمند تر شدن خود و پیروان خود هستند. آری زندگی، مرگ و حیات در میان دست های شماست و انتخاب با شماست زیرا که در دستانتان قدرتی دارید که می توانید با آن مرگ و یا زندگی را تجربه کنید. آری در فضای زندگی لزومأ این شرایط نیست که زندگی شما را می سازد بلکه این انتخاب های شماست که زندگی شما را رقم می زند.

 کبوتر زندگی درمیان دستهای شما منتظر تصمیم شماست و این حاصل رشد و عظمت انسان هائی است که در عین اقتدار با یک تصمیم درست، دست های قدرتمند خود را باز کنند و زندگی را انتخاب کنند. هر زمان که دستتان را از خودتان برمیدارید و در فرد دیگری می گذارید، همه چیز تغییر می کند و دنیای دیگری برایتان نمایان می شود.

 به پیروان خود بگویئد که من کاری به نقاط ضعف شما ندارم. می خواهم نقاط قوت شما را پیدا کنم و آنها را تقویت کنم تا آنها نقاط ضعف شما را بپوشانند و شما به عظمت برسید و بدرخشید و این از ویژگی های رهبرانی است که رهبر تربیت می کنند، وقتی پیرو تربیت می کنید، تک تک موفقیت هایشان را با هم جمع می کنید و وقتی که رهبر تربیت می کنید عمل حاصلضرب را انجام می دهید زیرا که موفقیت هایشان در هم ضرب می شود، چرا که هرکدام رهبری می شوند و انسان های دیگری را تربیت می کنند.

رهبری که رهبر تربیت می کند جاودانه زندگی می کند زیرا وجود پر فیضش در پیروانش متجلی می شود و تا این سلسله ادامه دارد رهبر زنده است و لذا رهبران از مرگ ظاهری خود واهمه ای ندارند.

رهبر

ویژگی های رهبران

۱-   شخصیت: رهبران واقعی از آنچنان شخصیتی برخوردارند که باعث اعتقاد پیروان به آنها می شود.

۲-   روابط: رهبران واقعی ارتباط عمیقی با پیروان خود دارند.

۳-   دانش و اطلاعات: برخورداری از دانش و اطلاعات کافی برای یک رهبر

۴-   حیاتی است.

۵-   شهود: رهبران بزرگ شم خاصی درک بسیاری از مسائل دارند.

۶-   تجربه: رهبران واقعی از تجربه ای برخوردارند که به آنها توانائی سربلند بیرون آمدن از چالش ها و مشکلات بزرگ را می دهد.

۷-   سابقه: رهبران واقعی بدون استثناء از سابقه خوب برخوردارند، آنها از مسئولیت های قبلی خود سربلند بیرون آمده اند.

۸-   توانایی: یک رهبر واقعی توانایی انجام کارهای بزرگ را دارد. رهبر کسی است که قبل از دیگران، بیش از دیگران و فراتر از دیگران مسیر حرکت را می بیند. رهبران در جهت یابی مسیر حرکت خود از تجربیات قبلی خود به خوبی استفاده می کنند.

لکن شکست های قبلی شما به شما درس های بهتری می دهد. اگر از شکست های گذشته خود درس نگیرید همان اشتباهات را باز هم تکرار خواهید کرد. رهبران هرگز خود را به خاطر شکست های گذشته ملامت نمی کنند؛ بلکه از آنها درس می گیرند تا آینده را بهتر رقم بزنند. رهبران، تمام ایده ها و اطلاعات را از منابع مختلف دریافت می کنند، آنها به حرف های افراد تیم خود به دقت گوش می کنند و با سایر رهبران تیم ها و سازمان های دیگر که می توان از آنها درس و راهنمایی گرفت وقت صرف می کنند و می آموزند تا بتوانند به افراد تیم خود پاسخگو باشند.

در مقوله رهبری سخن این نیست که چقدر خود را بالا می برید، بلکه این مهم است که چقدر افراد خود را بالا می برید. به عبارت دیگر چقدر دنیای انسان هایی که شما رهبرآنان هستید بهتر می کنید البته هرچقدر افراد خود را به قله نزدیک تر کنید خود نیز به قله نزدیک می شوید و این قانون هدایت و رهبری است.

رهبر

چهار اصل ارزشمند تر کردن انسان ها

۱-   واقعا به انسان ها بها دهید، رهبران واقعی نه تنها هیچ آسیبی به پیروان خود نمی زنند بلکه آنها قلبأ دوست دارند که به دیگران کمک کنند. آنها باید این کار را به گونه ای انجام دهند که پیروانشان بدانند که چقدر آنها برای رهبر ارزشمند هستند.

۲-   برای ارزشمند تر کردن پیروان خود، خود رابیشتر ارزشمند و توانمند کنید زیرا شما چیزی می توانید به آنها دهید که خود داشته باشید.

۳-   چیزهائی که برای دیگران ارزشمند است تشخیص دهید و با آن ارزش ها ارتباط برقرار کنید. به مسائل، رویاها، امیدها و علاقه مندی های آنها گوش دهید تا بدانید که چه چیزهائی برای آنها ارزش است تا مطابق ارزش های آنان، ایشان را هدایت کنید.

۴-   کارهائی برای خلق خدا انجام دهید که از منظر خداوند ارزش است و خداوند از ما می خواهد که نه تنها با بندگانش با احترام برخورد کنیم بلکه به سوی آنها برویم و به آنها خدمت کنیم. برخورد و منش رهبران، فضای کار و زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث می شود که کارها به خوبی پیش رود و این معنای ارزش افزائی است.

رهبران چگونه احترام دیگران را جلب می کنند؟

۱-    قدرت طبیعی و ذاتی رهبری: اگر شما به عنوان یک رهبر صاحب قدرت باشید و آن را نشان دهید دیگران از شما تبعیت می کنند، وقتی که  شما چشم انداز آینده را به بقیه نشان می دهید آنها خوشحال و هیجان زده می شوند.

۲-   وقتی که شما بعنوان یک رهبر به دیگران احترام می گذارید، بخصوص به آنها که مقام و جایگاه کمتری دارند، آنها به شما احترام می گذارند و از شما تبعیت می کنند.

۳-   جرأت، جسارت و شهامت رهبران واقعی: آن کاری که به نظرشان درست است انجام می دهند ولو ریسک شکست در آن باشد و در مقابل انتقاد دیگران می ایستند و از حق دفاع می کنند. شهامت و جسارت رهبران، به پیروان امید می بخشد.

رهبر

۴-   وقتی رهبران در هدایت افراد خود به سوی پیروزی موفق شدند، آنگاه پیروان باور می کنند  که رهبرانشان باز هم می توانند موفق شوند، در نتیجه پیروان به رهبرشان احترام می گذارند و به  دنبال او حرکت می کنند زیرا می خواهند در موفقیت های آینده تیم آنها هم سهمی داشته باشند.

۵-   وفاداری: وقتی که رهبری به تیم خود وفادار است و درکنار آنها می ایستد تا کارها به ثمر برسد و از پیروانش دلسوزانه مراقبت می کند حتی اگر از بعضی از آنها دلخور باشد آنگاه پیروان به رهبرشان احترم می گذارند و او را دنبال می کنند.

۶- ارزش گذاری: پیروان برای آن رهبری ارزش قائلند و همیشه از او به نیکی یاد می کنندکه برای آنها  ارزش قائل باشد و شخصیت آنان را بیشتر ارزشمند کند.

خلاصه مقاله

رهبرشخصی مشهور و محبوب است و به زیبایی با دیگران ارتباط برقرار می کند. انسانی که برای همه مردم می تواند الگو و مدل باشد و بدون هیچ عنوانی رهبر معنوی مردم است. رهبران سعی نمی کنند که مشتی طرفدار داشته باشند، آنها سعی می کنند که دوستان خوب و باوفائی داشته باشند رهبران بزرگ، مستقیم به دنبال موفقیت نیستند بلکه به دنبال رشد و ارزشمند تر شدن خود و پیروان خود هستند. در مقوله رهبری سخن این نیست که چقدر خود را بالا می برید، بلکه این مهم است که چقدر افراد خود را بالا می برید.

نظر کاربران

برای ارسال نظر لطفا ابتدا عضو سایت شوید یا اگر عضو هستید وارد حساب کاربری خود شوید.