نقش باورها در شخصیت و زندگی ما

نقش باورها در شخصیت و زندگی ما

نقش باورها در شخصیت و زندگی ما

در این مقاله مباحث زیر را بیان می کنیم:

تأثیر ضمیر ناخودآگاه بر شخصیت و باور ما

تأثیر قدرت ایمان بر باورهای ما

شخصیت های ملی و جهانی چه ویژگی هایی دارند؟

باور

شخصیت زیبا، تلألو نظام باورهای زیبای شماست، عظمت انسان در باورهایش تجسم پیدا می کند. ابتدا شخصیت شگفت انگیز و شگفتی آفرینی که رسیدن به آن نهایت آرزوی شماست در نظر بگیرید و آن را خورشید شخصیت خود بنامید. باید بدانید که به چگونه انسانی با چه شخصیتی باید برسید.

اندیشه های شما از باورهای شما نشأت می گیرد و شخصیت شما را باورهای شما می سازند، اگر اندیشه ای تغییر کند زندگی تغییر می کند، روان مضطربی آرام می شود، دل ناامیدی به دنیای امید می رسد و روحیه ی خسته ای به شکوه و زیبایی می رسد، اینگونه است که با تغییر باورها و اندیشه ها شخصیت و درون انسان هم متحول می شود حتی ظاهر و سیمای انسان هم دگرگون می شود، آنجا که باوری شکسته است و دلی متلاطم است بازتاب این باور در سیمای انسان چهره منور الهی می سازد. تعلیم و تربیت و انسان سازی هم چیزی جز باورسازی نیست ، امروز نظام ما را میلیون ها باور اداره می کند،.

دو عامل اندیشه های ما را می سازد:

باورهای ما به عنوان یک بال برای پرنده اندیشه های ما
احساس و روحیه ما عامل دیگری است که باعث می شود چگونه بیندیشیم.
 باور

مجموعه ای از تصمیمات که خود اندیشه ای است، نشأت گرفته از باورها و احساس و روحیه ی شماست و تمام زندگی شما بازتاب این دو رکن اساسی در دنیای بیرون است. بنابراین برای ساخت شخصیتی شگفت انگیز باید روی باورهایتان تمرکز کنید قبل از هر کاری باید این شخصیت شگفت انگیز و شگفتی آفرین را که خورشید شخصیت شما و انسان ایده آل دنیای شماست را برای خود تصویر کنید، او کیست؟ چه ویژگی هایی دارد، چه صفات و اخلاقی دارد، چه عادت های خوبی دارد؟ چقدر سلامت و شادمان است، از چه معلومات و علمی برخوردار است؟ چه آموزش هایی را دیده است؟ چه شغلی دارد و به لحاظ مالی چگونه است چه مشکلات و چالش هایی که اکنون شما دارید، او ندارد؟ زیرا که او مسائل خود را با قدرت، حل کرده است.

 کدام صفات ناخودشایند اکنون شما را، او دیگر ندارد، چه عادت ها و صفات زیبایی دارد که چنگی به دل شما می زند؟ چرا شما این شخصیت را اینقدر دوست دارید؟ از آنجایی که یک زندگی شگفت انگیز را یک شخصیت شگفت انگیز خلق می کند، لذا می توانید انتظار داشته باشید که این خورشید زندگی شما که به زودی و به تدریج در پیکر و در دنیای بیرون، جسم شما حلول پیدا می کند و زندگی شگفت انگیزآینده شما را شکل می دهد. اگر شما چنین شخصیت شگفت انگیزی را در خود بسازید، مطمئن باشید که این شخصیت می تواند تمام مشکلات و مسائل خود را در کار و زندگی حل کند و از زندگیتان یک شاهکار بسازد.

تأثیر ضمیر ناخودآگاه بر شخصیت و باور ما

باور

یکی از مهم ترین قانونمندی های جهان هستی ضمیر ناخودآگاه هست که اگر این را بدانید و اجرا کنید معنویت، آرامش و ثروت خواهید داشت. هر لحظه و هر آنچه را که می اندیشید ضمیرناخودآگاه آن را دریافت می کند، مهم است که ضمیر ناخودآگاه را چگونه تغذیه کنید، بنابراین این دست شماست که چه چیزی به ضمیر ناخودآگاه خود دهید و چگونه باور خود را بسازید و سرنوشت خود را چگونه رقم بزنید، باید فرماندهی زندگیتان را به دست خود بگیرید و بدانید با این ضمیرناخودآگاه که به مانند عالم اکبر در درون شماست چگونه رفتار کنید تا به اهدافتان برسید. ضمیر ناخودآگاه عامل شکل دهنده  باور و شخصیت شماست و کلید گشایش کار و زندگی در دست ضمیر ناخودآگاه شماست. ضمیر ناخودآگاه به دو طریق اطلاعات را دریافت می کند:

-دریافت اطلاعات از طریق حواس پنج گانه

-دریافت اطلاعات از طریق هر رشته فکری

ضمیر ناخودآگاه پس از پردازش اطلاعات چهار کار عمده و مهم انجام می دهد:

۱- ضمیر ناخودآگاه باور می سازد.

۲- ضمیر ناخودآگاه روحیه می سازد.

۳- ضمیر ناخودآگاه تمام فیزیولوژی بدن را هدایت و کنترل می کند.

   ۴- ضمیر ناخودآگاه ارتباط ما را با کل جهان هستی برقرار می کند، انسان مجموعه ای از احساس ها و باورها و کائنات است که به احساس و باور شما عکس العمل نشان می دهد.

تمام آرمانها، آرزوها، رویاها و اهداف خود را در دفتر زندگی خود مرتبأ بنویسید و به آنها فکر کنید تا ضمیر ناخودآگاه شما کار خود را عالی انجام دهد، ضمیر ناخودآگاه اطلاعات دریافتی را طبقه بندی و سازماندهی می کند و در فایل ها و پرونده های مشخصی بایگانی کرده و در عین حال آن اطلاعات را پردازش می کند و شخصیت(مجموعه نظام باورها و روحیه)می سازد و تحت تاثیر این اطلاعات، سیستم فیزیولوژی بدن را کنترل و هدایت می کند.

ضمیر ناخودآگاه پاره ای از این اطلاعات را در صورت مهم بودن به شعور نامحدود جهان مخابره می کند و کائنات را از آن درخواست و یا اطلاعات آگاه می سازد. شعور نامحدود جهان اسباب و وسائل و منابع لازم را فراهم کرده و در خدمت انسان قرار می دهد و اینگونه رویاهای انسان عینیت پیدا می کند. نام این فرآیند، پروسه جذب است.

باور

تأثیر قدرت ایمان بر باورهای ما

اینجا فقط موضوع قانون جذب نیست بلکه مورد عنایت خدای کریم قرار گرفتن و مشمول معجزات الهی شدن است. اگر دنیای خود را محدود نبینید، اگر خود را ناتوان نبینید و دریافت نعمت های الهی را بعید ندانید، شما در بارگاه الهی ارتقاء یافته اید و توان دسترسی به معجزات الهی را خواهی داشت. این ها اسرار پشت پرده است، خداوند دوست دارد که بنده اش از او چیزهای بزرگ بخواهد و این یکی از رازهای جهان هستی است.

 هر آنچه را که به خلقش و بدست آوردنش ایمان داشته باشید و برایش تلاش کنید، محقق می شود و این قدرت ایمان است. آیا تاکنون خواسته بزرگی از خدا داشته اید که در اعماق دلتان ایمان داشتید که خداوند آن را به شما می دهد؟ اگر نداشتید زیرا نخواسته اید و باور نداشتید که می توانستید به آن آرزوها دست یابید، متأسفانه ما برداشت و تصور درستی از خدای کریم و  قانونمندی های رحمت و نعمت او نداریم و همیشه چیزهای کمی از خداوند خواسته ایم و به آنها رسیده ایم.

ما به عنوان فرزندان خدا، (لم یلد و لم یولد) خود را خیلی دست کم گرفته ایم و به ثروت و عشق پدرمان (بلا تشبیه)، اعتقاد درستی نداریم. منابع ثروت خداوند بی نهایت است و حجم و عدد و رقم برای خداوند معنایی ندارد. وقتی که ما کوچک فکر می کنیم و کوچک انتظار داریم و کوچک طلب می کنیم، خود را از قلمرو عشق و نعمت الهی دور می کنیم. اگر می خواهید خدا را خوشحال کنید، به قدرت بیکران و نعمت های بی پایانش ایمان بیاورید و انتظار بزرگی از او داشته باشید.

نظام باورهای ما سعی می کند شما را در همین شرایطی که هستیم (منطقه امن) نگه دارد اما اندیشه های الهی منبعث از اعتقاد و ایمان شما (اندیشه های استراتژیک الهی) می تواند شما را از منطقه امن خود بیرون بکشد و به پرنده اندیشه های شما قدرت پرواز بدهد، این یک راز است.

بر علیه باورهای محدود کننده خود قیام کنید و به خداوند پناه ببرید.

باورهای شما (که حاصل تعلیم و تربیت گذشته ما بوده است) می خواهد شما را محدود کند و خداوند می خواهد شما توسعه پیدا کنید (ایمان بیاورید). لذا مرتب فریاد بزنید و بگویید: من تسلیم نخواهم شد، من پرواز خواهم کرد، من موفق خواهم شد، خبر بزرگ من در راه است زیرا خداوند برای من اینگونه خواسته است   .

گاهی سختی های زندگی، صحنه های آزمایش الهی است تا خداوند ببیند که شما چقدر به او امیدوارید و چقدر در راهتان ثابت قدم هستید و چقدر به عنایت خداوند ایمان دارید.

باور

شخصیت های ملی و جهانی چه ویزگی هایی دارند؟

۱-   آنها خیرخواه مردم هستند.

۲-   رسالت زیبا و بزرگی را در زندگی احساس می کنند.

۳-   ارزش های والایی دارند.

۴-   اهداف بلند و آرمان های شگفت انگیزی دارند.

۵-   روحیه رهبری دارند و در مقابل همه کس احساس مسئولیت می کنند.

۶-   ارتباطات بسیار زیبایی دارند و چهره محبوبی در خانواده و جامعه هستند.

۷-    ساده، متین، خوش اخلاق و مهربان هستند.

۸-    نگاه به خود (تصویر ذهنی از خودش)، خدا، انسان ها و زندگی دارند.

۹-   عزت نفس و خودباوری دارند.

۱۰-  واژگان، جملات و کلامشان دلنشین است.

آن ها خدا را ناظر بر تمام اعمال و رفتار و منش خود می بینند. هرجا می روند گلی می کارند از زیبایی های انسانهای دیگر تقدیر می کنند بدون اینکه نسبت به آنها  احساس حسادت و یا احساس ضعفی در خود کنند، آنها زیبایی های انسان های دیگر را می بینند، ستایش می کنند و می پذیرند. چنین احساس زیبایی، آنها را در درون و بیرون زیبا جلوه می دهد.

 یک شخصیت اصیل و خودباور و مهربان، با صفات خوب بدون حسادت و تنگ نظری هستند، انسان هایی هستند که حتی در سکوت هم در چشمان دیگران، زیبا جلوه می کنند لذا زیبایی واقعی لزومأ در ظاهر انسان ها نیست. چه انسان هایی که در ظاهر به لحاظ فیزیکی زیبا هستند ولی در درون کریه و زشت هستند، زیبایی واقعی در شخصیت انسان هاست.

آنها زیبا می بینند و زیبا عکس العمل نشان می دهند، چراغ دلشان روشن است، خیر خواه مردمند، دنیایی از عشق و محبت و احساسند، آنها شادمان، مشتاق و مورد اعتماد هستند. به زیبایی سخن می گویند، اثر گذار و نافذ هستند و به زیبایی می فروشند و ثروتمند اند.

باور

خلاصه مقاله:

اندیشه های ما را دو عامل می سازد: باورهای ما و احساس و روحیه ما، برای ساخت شخصیتی شگفت انگیز باید باورهایمان را تغییر دهیم. ضمیر ناخودآگاه عامل شکل دهنده  باور و شخصیت ماست، ضمیر ناخودآگاه پاره ای از اطلاعات را در صورت مهم بودن به شعور نامحدود جهان مخابره می کند و کائنات را از آن درخواست و یا اطلاعات آگاه می سازد. شعور نامحدود جهان اسباب و وسائل و منابع لازم را فراهم کرده و در خدمت انسان قرار می دهد و اینگونه رویاهای انسان عینیت پیدا می کند.

نظر کاربران

ترمه کلهر ترمه کلهر 3 سال پیش
چطور میشه تهیه اش کرد.قیمتش چقدر است.
برای ارسال نظر لطفا ابتدا عضو سایت شوید یا اگر عضو هستید وارد حساب کاربری خود شوید.