دوره های حضوری

نخبگان نوبل 1400

نخبگان نوبل 1400

نخبگان نوبل نام دوره آموزشی است که برای ششمین بار در ایران برگزار می‌شود. این دوره تحول آفرین، یک دوره آموزشی جامع و بلندمدت است. درواقع این دوره، دوره پرورش یک رهبر توانمند و آگاهی است که بتواند به زیبایی سخن بگوید، سخنرانی کند،نیرو های...

اطلاعات بیشتر
مینی دوره مدیران خودساخته

مینی دوره مدیران خودساخته

مینی دوره مدیران خودساخته، رهبران آینده کارگاه دو روزه آموزشی پروفسور علیرضا آزمندیان سرفصل های آموزشی: ۱- پرسونال برندینگ و خودبازاریابی ۲- ارتباطات حرفه ای و تجاری، مدیریت قلب ها و متقاعد سازی انسانها ۳- کوچینگ و سلف کوچینگ و خودهدایتگری ۴- مدیران و رهبران...

اطلاعات بیشتر
نخبگان نوبل 99 - ورودی شهریور ماه

نخبگان نوبل 99 - ورودی شهریور ماه

«نخبگان نوبل» نام دوره آموزشی است که برای پنجمین بار در ایران برگزار می‌شود. این دوره تحول آفرین، یک دوره آموزشی جامع و بلندمدت شش ماهه است. درواقع این دوره، دوره پرورش یک رهبر توانمند و آگاهی است که بتواند به زیبایی سخن بگوید، سخنرانی...

اطلاعات بیشتر
نخبگان نوبل 99

نخبگان نوبل 99

«نخبگان نوبل» نام دوره آموزشی است که برای چهارمین بار در ایران برگزار می‌شود. این دوره تحول آفرین، یک دوره آموزشی جامع و بلندمدت شش ماهه است. درواقع این دوره، دوره پرورش یک رهبر توانمند و آگاهی است که بتواند به زیبایی سخن بگوید، سخنرانی...

اطلاعات بیشتر