اطلاعات دوره

14%

نوع دوره صوتی

تعداد جلسات 28

مدت دوره 7 ماه

1,400,000 تومان

قیمت کل دوره: 1,204,000 تومان

مشاهده و دانلود

ثروت آفرینان

سرفصل دوره

مقدمه ثروت آفرینان
48 دقیقه
جلسه اول
دانلود فایل صوتی
58 دقیقه
جلسه دوم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 20 دقیقه
جلسه سوم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 34 دقیقه
جلسه چهارم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 32 دقیقه
جلسه پنجم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 40 دقیقه
جلسه ششم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 35 دقیقه
جلسه هفتم
دانلود فایل صوتی
58 دقیقه
جلسه هشتم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 11 دقیقه
جلسه نهم
دانلود فایل صوتی
60 دقیقه
جلسه دهم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 5 دقیقه
جلسه یازدهم
دانلود فایل صوتی
51 دقیقه
جلسه دوازدهم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 28 دقیقه
جلسه سیزدهم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 36 دقیقه
جلسه چهاردهم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 12 دقیقه
جلسه پانزدهم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 9 دقیقه
جلسه شانزدهم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 11 دقیقه
جلسه هفدهم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 11 دقیقه
جلسه هجدهم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 7 دقیقه
جلسه نوزدهم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 5 دقیقه
جلسه بیستم
دانلود فایل صوتی
57 دقیقه
جلسه بیست و یکم
دانلود فایل صوتی
56 دقیقه
جلسه بیست و دوم
دانلود فایل صوتی
56 دقیقه
جلسه بیست و سوم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 10 دقیقه
جلسه بیست و چهارم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 2 دقیقه
جلسه بیست و پنجم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 2 دقیقه
جلسه بیست و ششم
دانلود فایل صوتی
58 دقیقه
جلسه بیست و هفتم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 10 دقیقه
جلسه بیست و هشتم - پایانی
دانلود فایل صوتی
58 دقیقه

ما در این آموزش‌ها در جیب شما پول نمی‌گذاریم بلکه پول‌سازی وثروت آفرینی و قوانین خلق ثروت‌های حلال را به شما آموزش می دهیم و از شما یک شخصیت و یک ذهن ثروت ساز می سازیم.
ما به شما ماهیگیری را می آموزیم و این شما هستید که باید ماهیگیری کنید تا ثروتمند شوید.
ما فقط راه را به شما نشان می دهیم و این شما هستید که وقتی در مسیر درست ثروت آفرینی حرکت می کنید و قوانین خلق ثروت را به خوبی اجرا می کنید، پول حلال می سازید و ثروتمند می شوید.

ماه اول: ملاقات با خود (شوق پرواز و مهارت های پرواز)

 • راهکارهای عملی برای ارتقاء توانمندی ها، انگیزه ها، اراده ها و شوق پرواز ،
 • مفاهیم تغییر و رشد و شروع ساختن یک شخصیت جدید و یک زندگی جدید
 • شخصیت، پارادایم، نظام باورها، روحیه، احساس، عادت ها، اخلاق، صفات، عشق، ایمان، معنویات.
 • ضمیر ناخودآگاه و نحوه پروگرام کردن آن برای ساختن یک شخصیت جدید و رسیدن به هدف‌ها و ثروت‌ها.
 • نگاهی به قوانین اثر مرکب در دنیای انسان ها
 • تسلط بر خود و مدیریت چالش های ذهنی و شخصیتی و رسالت شخصیِ ذهن ثروتمند و شخصیت ثروت ساز
 • مدیریت فکر و مدیریت تصمیم ها و اقدام ها (ثروتمندان و ثروت آفرینان چگونه می اندیشند؟)

ماه دوم: ملاقات با کائنات و آشنایی با قانونمندی های جهان هستی برای خلق ثروت ها و دستاوردها (قانون جذب و ناگفته های آن)

 • قانون کاشت، داشت و برداشت برای خلق و جذب ثروتها
 • قانون تلاش و خلق، استفاده کردن از قدرت جسم و نقش آن در خلق ثروت و رسیدن به پول حلال
 • قوانین فیزیک و کوانتوم فیزیک (قانون جذب) جذب پول، جذب ثروت ها و جذب محبوب ها و معشوق ها
 • قوانین ارتعاش و جذب ثروت ها و دستاوردها و رسیدن به امنیت مالی
 • قانون عشق و جذب
 • قانون سپاسگزاری و افزایش ثروت ها
 • اشاره ای به معجزات بشری و جذب پول فراوان بعنوان اهداء رزق مبسوط خداوند به بشر و بیان بقیه قانونمندی های جهان هستی.

ماه سوم: ملاقات با زندگی ثروتمندانه

 • زندگی چیست و چگونه ساخته می شود؟
 • قانون جبر و اختیار (آیا بشر در خلق هر نوع زندگی مختار است؟)
 • بیان قانونمندی های خلق یک زندگی ثروتمندانه و شگفت انگیز
 • رویا و هدف گذاری در کار و زندگی
 • شغل و خلق پول و بدست آوردن رفاه در زندگی
 • تحلیلی از زندگی فقیران و ثروتمندان
 • آیا فقیران هم می توانند ثروتمند شوند؟
 • چگونه با تحول در شخصیت خود یک زندگی جدید ثروتمندانه ای را خلق کنیم.
 • تسلط بر زندگی و حل چالش ها و رسیدن به آرامش و نشاط ثروت ها چگونه بدست می آیند؟
 • خلق یک زندگی ثروتمندانه و رسیدن به فراوانی مالی.

ماه چهارم: ملاقات با کسب و کار های ثروت ساز

 • شغل و انواع آن و نگاهی به شغل های ثروت آفرین
 • مفاهیم روانشناسی مارکتینگ و فروش و هنر مذاکره و متقاعد سازی مشتری
 • چگونه مشتریان خود را برای خرید کالا و خدمات خود متقاعد کنیم؟
 • تکنولوژی بازاریابی، پیگیری و فروش ارتباطات تجاری و شبکه سازی با انسان های ثروتمند
 • قدرت خلق و بدست آوردن ثروت انبوه و حلال نگاهی به شغل های ثروت ساز و مفاهیم فروش های میلیاردی.

ماه پنجم: تکنیک های رشد و مشارکت در همه عرصه های مادی و معنوی

 • آموزش مباحث علمی ثروت و مطالعه و کتاب خوانی و انتخاب منابع درست در مسیر پول سازی و ثروت آفرینی
 • مدیریت عمر و زمان و رسیدن به دیسیپلین در همه کارها و برنامه های زندگی ثروت ساز
 • ارتباطات انسانی کلید طلایی موفقیت در کار و زندگی و رسیدن به فروانی مالی
 • مبحث ارتباطات شخصی و حرفه ای، نقش آنها در فرایند ثروت آفرینی و پول سازی
 • عشق و ارتباطات زناشویی و مدیریت دل ها،
 • یافتن همسر مناسب و استحکام بنای خانواده و تربیت فرزندانی با ذهن های کارآفرینی و ثروت ساز.
 • تئوری خانه های ثروتمندان، آرامش در خانه و محیط کار و تنظیم ریتم زندگی.

ماه ششم: پرسونال برندینگ و یا برند سازی شخصی و نقش آن در ثروت آفرینی

 • برندهای شخصی ثروت ساز
 • چگونه یک برند شخصی زیبایی از خود بسازیم و در جامعه مطرح شویم و مشتریان خوبی را پیدا کنیم؟
 • عزت نفس و اعتماد به نفس زیربنای یک شخصیت یا یک برند شخصی کاریزما و شخصیت های جذاب.
 • چگونه به یک شخصیت کاریزماتیک تبدیل شویم و ثروت آفرینی کنیم؟
 • مفاهیم مارکت کردن برندشخصی خود و استفاده از سایت و شبکه های مجازی برای شناساندن خود به مردم و مشتریان
 • همه چیز در مورد برند شخصی و شخصیت های ثروت ساز.

ماه هفتم: آموزش ببینید و ثروتمند شوید.

 • چگونه آموزش های ثروت آفرینان را به مهارت های ثروت آفرینی تبدیل کنیم؟
 • پول چیست و چگونه بدست می آید؟
 • اصول و مدیریت خلق پول و مدیریت هزینه ها برای رسیدن به ثروت انبوه حلال به چه مهارت هایی نیاز داریم؟
 • امنیت مالی، فراوانی مالی و آزادی مالی چگونه بدست می آیند؟
 • موانع جذب و خلق پول چیستند و چگونه با استفاده از آموزش‌های دوره ثروت آفرینان این موانع را از بین ببریم؟
 • نداهای درونی و باورهای محدود کننده مالی، فکر ها و ایده های ثروت ساز.
 • پول فراوان یعنی یک ایده خوب تکنیک های ثروت سازی در دنیای امروز
 • چگونه ذهن خود را پروگرام کنیم تا بتوانیم ثروتهای فراوان را به دنیای خود جذب کنیم؟
 • ذهن های ثروتمند و ثروتمندان خود ساخته از ثروتمندان بیاموزیم!
 • و آنها را مدل ها و الگوی ثروت آفرینی خود کنیم. شاد باشید و بیندیشید و ثروتمند شوید.

تکثیر و دراختیار قرار دادن فایل های صوتی این مجموعه به کسانی که وجه آنرا پرداخت نکرده اند شرعا حرام و عرفا مجاز نیست. امیدواریم که شما این اصل فرهنگی را در دنیای خود همیشه رعایت کنید تا ثروتمند و رستگار شوید. این اولین قدم برای خلق ثروت حلال است. و قرار نیست که کسی از طریق عملی نامشروع ثروتمند شود.
علم و آموزشی که از راه حرام حاصل می شود به ثروت نامشروع تبدیل می شود و هیچ برکتی ندارد.


دکتر علیرضا آزمندیان

دکتر علیرضا آزمندیان

بنیانگذار تکنولوژی فکر و بزرگترین سخنران انگیزشی در ایران که با برگزاری سمینارها و دوره های تكنولوژی فكر به بسط و گسترش اين تكنولوژی در ايران پرداخته اند و تحولات بزرگی در نظام فكری و باورهای مردمان این سرزمین ايجاد كرده اند.

نظر کاربران

محمد امین محمد امین کرمی 18 آبان 1398 - 08:15

تنها یک پله تا ملاقات با خدا فاصله دارم. از زمانی که با دکتر آزمندیان آشنا شدم و تو دوره ثروت آفرینان ثبت نام کردم زندگیم و راهم عوض شد دیگه بی هدف نیستم واین آغاز راه یک دانشجوی ثروت آفرین هست.جناب دکتر بدون شک بهترین مربی انگیزشی ایران هستند.

مهدی مهدی گلمحمدی 18 آبان 1398 - 09:57

استاد عزیز و گرامی دکتر آزمندیان
حدود 2 سال پیش طی یک دوره خودهیپنوتیزم با تکنولوژی فکر شما آشنا شدم و از پکیج های آموزشی شما استفاده کرده ام و اخیرا از دوره ثروت آفرینان شما بهره می گیرم. من کارمند هستم و در این مدت با آشنایی با مدیریت ذهن و ضمیر ناخودآگاه به انسان زیبای دیگری تبدیل شده ام که بازخورد این مورد را در برخورد مراجعه کنندگانم بوضوح می بینم و حس می کنم. استاد از عمق وجود می گویم که شما بی نظیر هستید و به اقتباس از کلام خودتان انسان بی نظیر محصولات بی نظیر ارائه می کند. به امید دیدار، با تمام وجود دوستتان دارم.

محمد محمد فرازنده 21 آبان 1398 - 16:48

با سلام و درود
ممنون بابت اطلاعات مفیدتون آقای دکتر❤️
ممنون از تیم پشتیبانی🌹🌹

عارف عارف قائدی 25 آبان 1398 - 17:28

سلام و درود به استاد عزیزم
من الان ۵ساله که از محصولات شما استفاده میکنم و مرتب آموزش‌های شما را دنبال میکنم و اخیرا دوره ثروت آفرینان رو تهیه کردم و خدا رو سپاسگذارم بابت همچین دوره عالی و پر محتوایی واقعا فوق العاده هست.
جواب خیلی از سوالاتم رو که چند سال تو ذهنم بود رو گرفتم و تونستم با این دوره خیلی از باور های اشتباهم رو نسبت به خدا و کائناتش شناسایی کنم و دارم روشون کار میکنم و مخصوصا جلسه 12 که امروز منتشر شد و خیلی عالیه، تونستم به لطف خدا و آموزش گهربار شما،به یکی سوالاتی که چند سااال ذهنم رو به خودش مشغول کرده بود برسم و یکی از باور هایی که واقعا منو قفل کرده بود رو شناسایی کنم.
استاد عزیزم واقعا سپاسگذارم که این آموزش فوق العاده ارزشمند رو با قیمت خیلی کم در اختیار ما گذاشتید.
و از خدا می‌خوام که توفیق عمل به این آموزش‌ها رو به همه ی دوستان عزیزم و خود من بده و بتونیم با اجرایی کردنشون تو زندگیمون فصل تازه ای از یک زندگی شگفت انگیز رو برای خودمون رقم بزنیم.
سایتون مستدام

حجت ا... حجت ا... صدقی 02 آذر 1398 - 10:02

با سلام و درود بر استاد عزیز
از زحمات شما که چنین دوره شگفت انگیزی را تهیه و در اختیار ما قرار میدهید بسیار سپاسگذارم. تا الان که حدود سه ماه از آموزش را پشت سر گذاشتیم چنان در زندگی من تاثیر گذاشته که نمیدونم چطوری از خدای بزرگ و بعد از اون از شما استاد بزرگوار که خدا شما رو برامون فرستاده تشکر کنم. خدا به ما توفیق بده بتوانیم مو به مو از آموزشهایی که ارائه میفرمائید اجرا کنیم. خدا سایتون رو همیشه روسر ما و تموم مردم ایران نگهداره .ممنونم

محمدرضا محمدرضا الف 08 آذر 1398 - 22:16

سلام... تمام گفتنیها رو دوستان گرامی عرض نمودند من هم با کمال صداقت عرض کنم بقدری نگاهم نسبت به خودم و پبرامونم عوض شده که صادقانه بگویم من واقعا تو یک کلام هنگ کردم کسی که بتونه منم نماز خوان بکنه واقعا بینظیره و این دوره ثروت آفرینان این کارو با من کرد بخداوندی خدا حتی درآمد زندگیم رو چندین برابر کرد و بابتش اول از خدا و بعد از جناب دکتر آزمندیان سپاس.سپاس و سپاسگزارم

فاطمه فاطمه حمزه پور 15 آذر 1398 - 09:30

با سلام و خدا قوت
زمانی که داشتم کتاب کیمیاگر رو میخوندم، به اونجایی از کتاب رسیده بودم که«خدا نشانه هایی رو که جلوی راهت قرار میده تا به هدفت برسی» اون روز در همین افکار بودم که در اینستا با پکیج ثروت آفرینان برخورد کردم، با خودم گفتم ممکنه این نشانه از سمت خدا باشه، وقتی اومدم محتویات پکیج شما رو خوندم دیدم دقیقا همونهایی است که من بهشون احتیاج دارم، پس شما را نشانه ای از سمت محبوبم میدانم و امیدوارم با کمک و راهنمایی های شما به اهدافم برسم.
موفق و موید باشید

افسانه افسانه لطفی نژاد 18 آذر 1398 - 17:35

دوره اول گوش داد م افکار درونم دگرگون شده دنیایی تغییر کردم استاد بزرگوارم سپاسگزارم

میلاد میلاد رضایی 20 آذر 1398 - 11:44

سلام با کمک شما استاد عزیزم نه تنها تغییر کردم بلکه زندگی دیگران را نیز تغییر دادم

بهنام بهنام عباس تبار 24 آذر 1398 - 13:28

دکتر خدایش یدونه ای ممنون از اینکه هستی خدا پدرو مادرت بیامرز.🙋‍♂️

بهنام بهنام عباس تبار 24 آذر 1398 - 13:29

فوق العاده ای دکتر.

محمدرضا محمدرضا الف 28 آذر 1398 - 00:28

با سلام و عرض ادب خدمت جناب استاد دکتر آزمندیان بالامقام و همکاران دوست داشتنی ایشان عرایضم را بدین صورت شروع میکنم عمده مردم در وادی زندگی گمشده اند و همین امر باعث بروز مشکلات فراوانی در زندگیشان شده که تنها راه برون رفت از این بحران را آموزش صحیح درست زندگی کردن میشود دانست که توسط استادان بزرگی همچو دکتر آزمندیان این کار در حال محقق شده است مثل خودم که واقعا در سن ۴۸سالگی میتوان به جرأت بگم با شروع آموزشم در دوره ثروت آفرینان زندگیم متحول شد و در یک کلام زندگیم از دو بخش مجزا تشکیل شد قبل از شروع آموزش و بعد از شروع آموزش که هیچ شباهتی بهم ندارند و از این بابت خداوند را هر لحظه شکرگذار هستم همچنین از جناب دکتر آزمندیان بینهایت قدردانم که به کلام نمیشود ابراز کرد ........اما داستان واقعی من از اینجا شروع میشود از بخشی از آدمهایی که به واقع آدمهای با هوش و سرشار از سوالات بزرگی هستند انسانهایی که بقدری با هوش و افکار بزرگ دارند که معلم،مدرسه،دوستان،و بعضا پدر و مادر و فامیل بعلت عدم و عاجز بودن از پاسخ گفتن به سوالات بزرگ این افراد آنها را درک نمیکردند و در واقع آنها را از خودشان دور میکردند......جوان ۲۲ساله ای هم کنون در فامیل ما هست که بقدری باهوش است که مثلا در دوران بچهگیش ۶الی۷سالگی اگر کسی رو در خیابان میدید که آب دهانش رو زمین میریزد عصبانی میشد ، کشتن مرغ و گوسفند و خوردن گوشت آنان توسط مردم را ظالمانه میداند ، بقدری این جوان زلال و پاک است که از بدی های موجود در دنیا بشدت متنفر است ،بقدری باهوش بود در دروس مدرسه اش، معلمانش بقول معروف در برابرش کم میاوردند لذا در مواردی خبر دارم بخاطر سوالاتش از سر کلاس بیرونش میکردند ، قرآن رو بقدری مطالعه کرده بود که معانی از قرآن درمیاورد که نقص حقوق بشر بود، به نوعی بی دین شده است ،و به نوعی زندگی در این دنیا را بینهایت دردآور و رنج آور میداند ...دنیا در دید او همه ظلم و ستم است ،حقوق حیوانات زیرپا گذاشته میشود و فقط در یک جمله بقدری سوالات او بی پاسخ مانده بود که دچار خانه نشینی و ترک تحصیل در دوران دبیرستان شد و ادامه داستان و شرایط را خودتان حدس بزنید و میدانم که این نوع افراد در جامعه‌ی ما کم نیستند ........حال از جناب دکتر آزمندیان استدعا دارم با توجه به تخصص و تجربه و دانشتان برای این گونه افراد لطف کنید کلیپی تهیه و آن را در کانال تلگرام بگذارید تا به این گونه جوانان کمکی شود تا از این سردرگمی رها شوند و هم باعث کمک به خانواده‌ی درمانده‌ی این افراد شود که واقعا چاره‌ی درد فرزندشان آن هارا هم از پا درآورده من سعی کردم این داستان را خلاصه و مفید به عرض برسانم و از جناب استاد دکتر علی رضا آزمندیان تمنا دارم کرم و لطف دانش خود را در اختیار چنین افراد و خانواده‌هایشان قرار دهند
با تشکر و سپاس فراوان محمد رضا الف دانشجوی دوره‌ی ثروت‌آفرینان 🙏🙏🌹

حسین حسین مصباحی 28 آذر 1398 - 02:00

با عرض سلام خدمت دوستان.بنده کارمندم و میخوام یه کسب و کاری ردیف کنم که نمیدونم چه کسب و کاری باشه.بهتره از کدوم محصولات جناب دکتر شروع کنم؟

تکنولوژی تکنولوژی فکر 28 آذر 1398 - 09:42

با سلام. پیشنهاد می گردد در دوره ثروت آفرینان شرکت کنید.

علیرضا علیرضا گ طبقی 03 دی 1398 - 10:43

سلام ودرود
بی نظیرترین راه وروش دستیابی به ارمانهای زندگی که تابحال از کسی گفته نشده بود استاد خیلی ممنون از زحماتتان

Mozhgan Mozhgan Jamshidi 03 دی 1398 - 22:12

درود بر استاد و راهنمای عزیزم جناب دکتر آزمندیان و تیم پر انرژی و بسیار عالیشون و همچنین دوستان هم فرکانسی ؛ خداوند رو شاکرم که در این مرحله از زندگی شما رو وسیله ای برای بنده قرار داد تا بتوانم به ایجاد و خلق یک زندگی ثروتمندانه دست پیدا کنم
دوسداشتم از تغییرات مثبتی که در شخصیتم تا به اینجای کار داشتم صحبت کنم و بگم از زمانی ک تحت آموزش های شما زندگی خودم رو پیش میبرم بسیار بسیار شاداب و خوشحال و از یک روحیه ی بسیار عالی و قوی برخوردار شدم
چه بسا اینکه هدف هم همین است رسیدن به یک احساس خوب برای رسیدن به یک زندگی ثروتمندانه در تمامی عرصه ها...دوستان عزیزم پیشنهاد میکنم در کنار این دوره کتاب"بخواهید تا به شما داده شود" از استر و جری هیکس که در سایت استاد عزیزم موجود هست استفاده کنید چرا که به درک هرچه بیشتر قوانین به شما کمک میکند.
با تشکر از استاد بزرگوار و تیم خوبشون

زهرا زهرا پرمنش 04 دی 1398 - 21:16

دوره بسار عالی هست

کاظم کاظم زاره زائی 05 دی 1398 - 20:40

سلام و درود بر شما استاد عزیز خیلی مفتخرم که شخصی همچون شما استاد بنده هستید من کاظم زاره زائی ساکن روستای شهرک پیمان شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان هستم من برای خلق رویایم در دوره شگفت انگیز ثروت آفرینان شما شرکت کرده ام و اکنون من باور دارم که رویایم خلق شدنی است .
به امید روزی که رویاهم خلق شود
سپاسگذارم که نگذاشتید رویام بمیرد.

فریدون فریدون مهدی پور 06 دی 1398 - 00:15

سلام دوستان جناب دکتر آزمندیان یکی از کسانی هسنتد که .هرکس ارتباط باایشان. برقرار کرد.چه بصورت .حضور ی وچه بصورت صوتی وتصویری اطمینان داشته باشد.در زندگی خودتغییر شگرفی ایجاد خواهد نمود.

شجاع شجاع منصوری 08 دی 1398 - 17:41

سلام به لطف الله وراهنمای دکتر درامدم 2 برابر شد وفکرم نسبت به دنیا عوض شد دکتر سپاس

صالحه صالحه خسروی 11 دی 1398 - 18:07

جناب دکتر عزیز بینهایت قدردان حضور شما در زندگیم هستم و از خداوند رحمان و رحیم سپاسگذارم که شخص ارزشمند و بزرگواری همچون شمارو برای پیشرفت من در مسیر زندگیم قرار داد . دوستتون دارم

رهام رهام قربانی 12 دی 1398 - 18:18

سلام
میخواستم دوره صوتی رو ثبت نام کنم
ماهانه خریدن و یک جا خریدن فرقی داره ؟
چرا وقتی میخوای ماه اولو بخریم میره قسمت پرداخت و مبلغ 1400 رو باید پرداخت کرد در صورتی که تخفیف دویست هزاری داره
لطفاً جواب رو اگه میشه با واتس آپ بفرستین یا همینجا یادداشت کنین
منتظرم

تکنولوژی تکنولوژی فکر 14 دی 1398 - 09:02

با سلام. شما در سبد خرید هم یک ماه اول را انتخاب کرده اید هم پکیج کامل، که فاکتور نهایی 1400 شده است. شما باید فقط خرید پکیج کامل را انتخاب کنید. در صورتی که مشکلی دارید می توانید با تیم پشتیبانی 02122043081 تماس حاصل نمایید.

مسلم مسلم علیزاده 23 دی 1398 - 16:51

من انسانی زیبا و شگفت انگیز هستم 😎😍

يگانه يگانه صديقى فرد 24 دی 1398 - 16:40

اميدوارم بتونم تودورتون شركت كنم

محمد حسین محمد حسین پرهیزگار 28 دی 1398 - 23:05

استاد ازمندیان سلام
شما به حق که رسالت خود را پیدا کردین و به ان دارید عمل میکنید
امید ان است که من هم رسالت خود را بیابم و به ان عمل کنم
خداوند میداند و داناست و من را خیلی دوست دارد

کاظم کاظم زاره زائی 04 بهمن 1398 - 23:07

هر دم از این باغ بری میرسد نغز تر از نغز تری میرسد.

فریبا فریبا تیله کو 04 بهمن 1398 - 23:48

تورابه چه مانند کنم که دل دریائیت لبریزازآرامش است،وهمچون کوه استواردربرابرحوادث روزگارایستاده ای وهمچون ابر،باران معرفتت برچمن ودشتهای زندگی مامیبارد،کلام روح بخش ودلنشین توموسیقی دلنوازیست که بردل وجان می نشیندوآهنگ زندگی رابه شور در می آورد،شمع وجودت ازنیروی انسانیتت شعله ور است تو روشنی بخش تاریکی جان هستی وظلمت اندیشه را نورمی بخشی و هرگز کافرتاریک جان بامومن اندیشمند یکسان نیست سپاس می گویم مهربانی واندیشه تورا که از عشق ویقین لبریزاست بی شک این همه عظمت وشکوه تورامرا،نه توان سپاس است نه کلام وصف،عاشقانه می گویم استاد کیمیای جسم وجان است وراهنمای گمراهان وتووارث پیغمبری.تقدیم به استاد عزیزتر ازجانم جناب دکتر علیرضا آزمندیان عزیزوفرشته زندگیم که هرچه دارم ازاوست🙏🙏🙏🙏

امیر امیر حسین 08 بهمن 1398 - 10:59

عشقی استاد ازمندیان ؛ توی هفته دوم چنان متحول شدم یعنی از خوشحالی دارم پر میکشم به اسمون ؛ خواسته هام براورده میشن و این فوق العاده ست ؛ این اولشه ببینیم اخرش چه بشه 😍😍😍😍😍😍😍😍😍

فرزاد فرزاد فرزاد لاهیجانی 08 بهمن 1398 - 14:47

با گوش دادن به فایل های صوتی آدم دیگه ای شودم و به مشکلات به چشم یک فرصت نگاه میکنم و انرژی مثبت بیشتری دارم‌و همش در حال کار کردن روی ضمیر ناخداگامم

ابولفضل ابولفضل محمدی 09 بهمن 1398 - 03:00

سلام استاد آزمندیان عزیز من دارای یک استعداد و طرحی بودم که در دنیا تعداد انگشت شماری این تکنولوژی بلدن اما چون راهنمایی نداشتم و برای به دست اوردن وبه نتیجه رسیدن این تکنولوژی کلی هزینه کردم وقتی به نتیجه رسیدم سرمایه ای دیگه برای استار برای تولید نداشتم و به علت وضعیت اقتصادی ایران میترسیدم پول قرض کنم شک داشتم این کار در ایران جواب بدهد مدتها گذشت بعد تصمیم گرفتم این اکنولوژیو به ترکیه بفروشم تا مغازه ای بخرم مشتری هم پیدا کردم اما چند روز قبل اینکه بخواهم برای فروش بهترکیه برم نمیدونم خداوند از کجا شما رو ب من معرفی کرد من تمامی کلیپ ها و مقالات شمارو خواندم چنان روحیه ای گرفتم که نگو من ۹۹درصد راهو رفته بودم تا به خواستم برسم چون ترس داشتم نمیتونستم کاری کنم اگه شما نبودین خداوند شمارو سر راه من قرار نمیداد الان ب جای این که من مدیر یه شرکت بزرگ باشم یه مغازه دار کوچیک بودم مغازه هم منو به آرزوهام نمیرسوند متشکرم اخداوند عزیز اخدا میخوام عمر طولانی به شما بده تا جوونای زیادی مثل من به زندگی پر برکت و ثروتمندانه برسونید امیدشونو بهشون برگردونیین تا زحمتشون به باد نره دوسان عزیز از کنار سخنان استاد سر سری گذر نکنید تا به ثروت برسید تا زنده اید و عمر دارید قدر زندگیو بدونید
با تشکر از استاد آزمندیان عزیز.

علی علی یوسفی 20 بهمن 1398 - 15:17

سلام.ب نظر شما این دوره ارزش داره.من می‌خوام تهیش کنم

سالم سالم مسلم 21 بهمن 1398 - 08:58

سلام علیکم
خدمت حضرت دکتر علی رضا آزمندیان
سالم مسلم هستم از افغانستان
از آنجا که عاشق بیانات ملوکوتی شما شده ام و زندگی ام وکاملا عوض شده اما در این مورد گیر مانده ام که چگونه جلسات شما را دانلود کنم چون در افغانستان هستم و نمی شود لطفا مرا راهنمایی فرمایید
ممنون

فائزه فائزه حیدری 26 بهمن 1398 - 13:45

سلام و درود به جناب آقای دکتر آزمندیان پدر مشاور راهنما و همراه بینظیر ممنون بابت آموزشهای کامل و بینظیرتون . من آشنائی با پکیج ثروت آفرینان رو یک هدیه الهی میدونم چون روزی که با این آموزشها از طریق اینستا آشنا شدم از خواسته بودم کمک کنه تا در مسیر تغییر بتونم پیشرفت داشته باشم و خودم رو به خود بهتری تبدیل کنم و خداوند بلند مرتبه این خواسته من رو اجابت کردن و من از این طریق دارم روی شخصیت و منش خودم کار میکنم.
ممنون از جناب دکتر و فرشته های عزیزی که در دفتر تکنولوژی فکر هستن و همیشه با خوشرویی و با صدای گرم و دلنشین ما رو راهنمایی میکنن.
خدا قوووووووت

امیر امیر حسین 26 بهمن 1398 - 15:59

استااااد داری بااا من چه میکنیییی ؟؟؟؟ تو فوق العاده اییییی ؛ بی نظیرییییی ؛ تکی ؛ یه دونه ای ، عاشقتم ؛ دیگه بسه این همه تغییر 😂😂😂 ؛ یعنی 360000 درجه عوض کردیییییی منووو ؛ عشق منییییی استااااد ازمندیاااااااااان

سمانه سادات سمانه سادات طباطبائی 27 بهمن 1398 - 13:04

با عرض سلام و ادب خدمت دکتر آزمندیان عزیز
با ثبت نام در این دوره الان که پایان ماه ششم رسیده ام تغییرات بزرگی در زندگی و کار من در حال شکلگیری هستند.
مثل پدر دوستتان دارم از صمیم قلب.
شما رسالت خودتان را به بهترین شکل انجام دادید استاد عزیز دل.

مینو مینو رضایی پناه 27 بهمن 1398 - 23:25

عرض سلام و احترام دارم به استاد عزیزم پروفسورجناب آقای دکترعلیرضاآزمندیان عزیزدلم و همکاران ایشان.خداروشکرمیکنم که این دوره ی معجزه آساکه یقین دارم خواست خداوندبوده روخداوندنصیبم کردتامن بتونم بهترینه خودم بشم وبه خوشبختی خودشناسی وخداشناسی برسم .الان که جلسه۲۴ماه ششم ازین دوره مبارک هستم فقط خدامیدونه که ۸۰درصدخواسته هام توسط تکنیکهاوتمرینهای جناب دکترآزمندیان عزیزدلم برآورده شده ومن حقیقتابه دست آوردهام رسیدم وهمینطورشاهدشون هستم ومثله قطره های باران لطف و رحمت خداوندخواسته هام دارن میان بسوی من .🌹خدایا به خاطردکترآزمندیان عزیزدلم این زیباترین آفریده ی تو که پیام آوری تکرارنشدنی برای آشناکردن مابه قوانین جهان هستی هستندسپاسگزارم متشکرم🌹 .🌹آقای دکترعلیرضاآزمندیان عاشقانه هرلحظه درقلب من شمایادتون و چهره بسیارزیباوشادابتون جاری هستید شمادریای رحمت وزیبایی بی کران خداوندهستیدازشماسپاسگزارم 🌹

حسین حسین میرزاخانی 02 اسفند 1398 - 12:19

با عرض سلام خدمت استاد بزرگوار از اینکه با شما استاد بزرگ آشنا شده ام خدا را سپاسگزارم من مدتی هست فایلهای شما را گوش میکنم و به تازگی در دوره ثروت آفرینان شرکت کرده ام تا همین الان در من تحولی ایجاد شده و حالم خیلی خوبه امیدورا هستم با طی کردن دوره ثروت آفرینان به دستاوردهای بزرگی برسم بازم از شما ممنونم

شاهین شاهین محمدباقرزاده چوبدار 25 اسفند 1398 - 23:23

هذا من فضل ربی، خدارو شکر برای وجود دوره ی ثروت آفرینان، بهترینها لیاقت شماست پدر عزیزم❤️

محمد محمد سرابندی 03 فروردین 1399 - 15:05

🌹🌹🌹
ممنون خدا قوت سپاس بیکران
عالیه
در واقع این دوره جهتی درست به سمت پیشرفت هر چه سریع تره

سعید سعید یاوری 14 فروردین 1399 - 22:00

با سلام احترام خدمت استاد بزرگ دکتر علیرضا آزمندیان
من دانش آموخته نوبل هستم و یک سال شگفت انگیز خدمت استاد بودم خیلی تغییر کردم و شگفت انگیز رشد کردم و برای این که در کنار استاد بمانم دروه فوق العاده ثروت افرینان هم شرکت کردم که عالی بود به همه توصیه میکنم که حتمااا در دورههای دکتر شرکت کنند
با تشکر از استاد بزرگوار دوست دار شما سعید یاوری

مینو مینو رضایی پناه 19 فروردین 1399 - 18:21

با سلام وتشکربسیارازاستادبزرگواروتکرارنشدنی جناب آقای دکترعلیرضاآزمندیان عزیزدلم .الان ساعت۶عصره سه شنبه ۱۹فروردین ماهه .الان متوجه شدم تولدتونه .پدربزرگوارم تولدتون مبارک انشاالله هزارساله دیگه زنده و سلامت باشید

نظر شما

لطفا برای ارسال نظر عضو یا وارد سایت شوید.