اطلاعات دوره

14%

نوع دوره صوتی

تعداد جلسات 28

مدت دوره 7 ماه

1,400,000 تومان

قیمت کل دوره: 1,204,000 تومان

مشاهده و دانلود

ثروت آفرینان

سرفصل دوره

مقدمه ثروت آفرینان
48 دقیقه
جلسه اول
دانلود فایل صوتی
58 دقیقه
جلسه دوم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 20 دقیقه
جلسه سوم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 34 دقیقه
جلسه چهارم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 32 دقیقه
جلسه پنجم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 40 دقیقه
جلسه ششم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 35 دقیقه
جلسه هفتم
دانلود فایل صوتی
58 دقیقه
جلسه هشتم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 11 دقیقه
جلسه نهم
دانلود فایل صوتی
60 دقیقه
جلسه دهم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 5 دقیقه
جلسه یازدهم
دانلود فایل صوتی
51 دقیقه
جلسه دوازدهم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 28 دقیقه
جلسه سیزدهم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 36 دقیقه
جلسه چهاردهم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 12 دقیقه
جلسه پانزدهم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 9 دقیقه
جلسه شانزدهم
در تاریخ 30 آذر 1398 منتشر خواهد شد.
جلسه هفدهم
در تاریخ 07 دی 1398 منتشر خواهد شد.
جلسه هجدهم
در تاریخ 07 دی 1398 منتشر خواهد شد.
جلسه نوزدهم
در تاریخ 14 دی 1398 منتشر خواهد شد.
جلسه بیستم
در تاریخ 21 دی 1398 منتشر خواهد شد.
جلسه بیست و یکم
در تاریخ 28 دی 1398 منتشر خواهد شد.
جلسه بیست و دوم
در تاریخ 05 بهمن 1398 منتشر خواهد شد.
جلسه بیست و سوم
در تاریخ 12 بهمن 1398 منتشر خواهد شد.
جلسه بیست و سوم
در تاریخ 19 بهمن 1398 منتشر خواهد شد.
جلسه بیست و چهارم
در تاریخ 26 بهمن 1398 منتشر خواهد شد.
جلسه بیست و پنجم
در تاریخ 03 اسفند 1398 منتشر خواهد شد.
جلسه بیست و ششم
در تاریخ 10 اسفند 1398 منتشر خواهد شد.
جلسه بیست و هفتم
در تاریخ 17 اسفند 1398 منتشر خواهد شد.
جلسه بیست و هشتم
در تاریخ 24 اسفند 1398 منتشر خواهد شد.

ما در این آموزش‌ها در جیب شما پول نمی‌گذاریم بلکه پول‌سازی وثروت آفرینی و قوانین خلق ثروت‌های حلال را به شما آموزش می دهیم و از شما یک شخصیت و یک ذهن ثروت ساز می سازیم.
ما به شما ماهیگیری را می آموزیم و این شما هستید که باید ماهیگیری کنید تا ثروتمند شوید.
ما فقط راه را به شما نشان می دهیم و این شما هستید که وقتی در مسیر درست ثروت آفرینی حرکت می کنید و قوانین خلق ثروت را به خوبی اجرا می کنید، پول حلال می سازید و ثروتمند می شوید.

ماه اول: ملاقات با خود (شوق پرواز و مهارت های پرواز)

 • راهکارهای عملی برای ارتقاء توانمندی ها، انگیزه ها، اراده ها و شوق پرواز ،
 • مفاهیم تغییر و رشد و شروع ساختن یک شخصیت جدید و یک زندگی جدید
 • شخصیت، پارادایم، نظام باورها، روحیه، احساس، عادت ها، اخلاق، صفات، عشق، ایمان، معنویات.
 • ضمیر ناخودآگاه و نحوه پروگرام کردن آن برای ساختن یک شخصیت جدید و رسیدن به هدف‌ها و ثروت‌ها.
 • نگاهی به قوانین اثر مرکب در دنیای انسان ها
 • تسلط بر خود و مدیریت چالش های ذهنی و شخصیتی و رسالت شخصیِ ذهن ثروتمند و شخصیت ثروت ساز
 • مدیریت فکر و مدیریت تصمیم ها و اقدام ها (ثروتمندان و ثروت آفرینان چگونه می اندیشند؟)

ماه دوم: ملاقات با کائنات و آشنایی با قانونمندی های جهان هستی برای خلق ثروت ها و دستاوردها (قانون جذب و ناگفته های آن)

 • قانون کاشت، داشت و برداشت برای خلق و جذب ثروتها
 • قانون تلاش و خلق، استفاده کردن از قدرت جسم و نقش آن در خلق ثروت و رسیدن به پول حلال
 • قوانین فیزیک و کوانتوم فیزیک (قانون جذب) جذب پول، جذب ثروت ها و جذب محبوب ها و معشوق ها
 • قوانین ارتعاش و جذب ثروت ها و دستاوردها و رسیدن به امنیت مالی
 • قانون عشق و جذب
 • قانون سپاسگزاری و افزایش ثروت ها
 • اشاره ای به معجزات بشری و جذب پول فراوان بعنوان اهداء رزق مبسوط خداوند به بشر و بیان بقیه قانونمندی های جهان هستی.

ماه سوم: ملاقات با زندگی ثروتمندانه

 • زندگی چیست و چگونه ساخته می شود؟
 • قانون جبر و اختیار (آیا بشر در خلق هر نوع زندگی مختار است؟)
 • بیان قانونمندی های خلق یک زندگی ثروتمندانه و شگفت انگیز
 • رویا و هدف گذاری در کار و زندگی
 • شغل و خلق پول و بدست آوردن رفاه در زندگی
 • تحلیلی از زندگی فقیران و ثروتمندان
 • آیا فقیران هم می توانند ثروتمند شوند؟
 • چگونه با تحول در شخصیت خود یک زندگی جدید ثروتمندانه ای را خلق کنیم.
 • تسلط بر زندگی و حل چالش ها و رسیدن به آرامش و نشاط ثروت ها چگونه بدست می آیند؟
 • خلق یک زندگی ثروتمندانه و رسیدن به فراوانی مالی.

ماه چهارم: ملاقات با کسب و کار های ثروت ساز

 • شغل و انواع آن و نگاهی به شغل های ثروت آفرین
 • مفاهیم روانشناسی مارکتینگ و فروش و هنر مذاکره و متقاعد سازی مشتری
 • چگونه مشتریان خود را برای خرید کالا و خدمات خود متقاعد کنیم؟
 • تکنولوژی بازاریابی، پیگیری و فروش ارتباطات تجاری و شبکه سازی با انسان های ثروتمند
 • قدرت خلق و بدست آوردن ثروت انبوه و حلال نگاهی به شغل های ثروت ساز و مفاهیم فروش های میلیاردی.

ماه پنجم: تکنیک های رشد و مشارکت در همه عرصه های مادی و معنوی

 • آموزش مباحث علمی ثروت و مطالعه و کتاب خوانی و انتخاب منابع درست در مسیر پول سازی و ثروت آفرینی
 • مدیریت عمر و زمان و رسیدن به دیسیپلین در همه کارها و برنامه های زندگی ثروت ساز
 • ارتباطات انسانی کلید طلایی موفقیت در کار و زندگی و رسیدن به فروانی مالی
 • مبحث ارتباطات شخصی و حرفه ای، نقش آنها در فرایند ثروت آفرینی و پول سازی
 • عشق و ارتباطات زناشویی و مدیریت دل ها،
 • یافتن همسر مناسب و استحکام بنای خانواده و تربیت فرزندانی با ذهن های کارآفرینی و ثروت ساز.
 • تئوری خانه های ثروتمندان، آرامش در خانه و محیط کار و تنظیم ریتم زندگی.

ماه ششم: پرسونال برندینگ و یا برند سازی شخصی و نقش آن در ثروت آفرینی

 • برندهای شخصی ثروت ساز
 • چگونه یک برند شخصی زیبایی از خود بسازیم و در جامعه مطرح شویم و مشتریان خوبی را پیدا کنیم؟
 • عزت نفس و اعتماد به نفس زیربنای یک شخصیت یا یک برند شخصی کاریزما و شخصیت های جذاب.
 • چگونه به یک شخصیت کاریزماتیک تبدیل شویم و ثروت آفرینی کنیم؟
 • مفاهیم مارکت کردن برندشخصی خود و استفاده از سایت و شبکه های مجازی برای شناساندن خود به مردم و مشتریان
 • همه چیز در مورد برند شخصی و شخصیت های ثروت ساز.

ماه هفتم: آموزش ببینید و ثروتمند شوید.

 • چگونه آموزش های ثروت آفرینان را به مهارت های ثروت آفرینی تبدیل کنیم؟
 • پول چیست و چگونه بدست می آید؟
 • اصول و مدیریت خلق پول و مدیریت هزینه ها برای رسیدن به ثروت انبوه حلال به چه مهارت هایی نیاز داریم؟
 • امنیت مالی، فراوانی مالی و آزادی مالی چگونه بدست می آیند؟
 • موانع جذب و خلق پول چیستند و چگونه با استفاده از آموزش‌های دوره ثروت آفرینان این موانع را از بین ببریم؟
 • نداهای درونی و باورهای محدود کننده مالی، فکر ها و ایده های ثروت ساز.
 • پول فراوان یعنی یک ایده خوب تکنیک های ثروت سازی در دنیای امروز
 • چگونه ذهن خود را پروگرام کنیم تا بتوانیم ثروتهای فراوان را به دنیای خود جذب کنیم؟
 • ذهن های ثروتمند و ثروتمندان خود ساخته از ثروتمندان بیاموزیم!
 • و آنها را مدل ها و الگوی ثروت آفرینی خود کنیم. شاد باشید و بیندیشید و ثروتمند شوید.

تکثیر و دراختیار قرار دادن فایل های صوتی این مجموعه به کسانی که وجه آنرا پرداخت نکرده اند شرعا حرام و عرفا مجاز نیست. امیدواریم که شما این اصل فرهنگی را در دنیای خود همیشه رعایت کنید تا ثروتمند و رستگار شوید. این اولین قدم برای خلق ثروت حلال است. و قرار نیست که کسی از طریق عملی نامشروع ثروتمند شود.
علم و آموزشی که از راه حرام حاصل می شود به ثروت نامشروع تبدیل می شود و هیچ برکتی ندارد.


دکتر علیرضا آزمندیان

دکتر علیرضا آزمندیان

بنیانگذار تکنولوژی فکر و بزرگترین سخنران انگیزشی در ایران که با برگزاری سمینارها و دوره های تكنولوژی فكر به بسط و گسترش اين تكنولوژی در ايران پرداخته اند و تحولات بزرگی در نظام فكری و باورهای مردمان این سرزمین ايجاد كرده اند.

نظر کاربران

محمد امین محمد امین کرمی 18 آبان 1398 - 08:15

تنها یک پله تا ملاقات با خدا فاصله دارم. از زمانی که با دکتر آزمندیان آشنا شدم و تو دوره ثروت آفرینان ثبت نام کردم زندگیم و راهم عوض شد دیگه بی هدف نیستم واین آغاز راه یک دانشجوی ثروت آفرین هست.جناب دکتر بدون شک بهترین مربی انگیزشی ایران هستند.

مهدی مهدی گلمحمدی 18 آبان 1398 - 09:57

استاد عزیز و گرامی دکتر آزمندیان
حدود 2 سال پیش طی یک دوره خودهیپنوتیزم با تکنولوژی فکر شما آشنا شدم و از پکیج های آموزشی شما استفاده کرده ام و اخیرا از دوره ثروت آفرینان شما بهره می گیرم. من کارمند هستم و در این مدت با آشنایی با مدیریت ذهن و ضمیر ناخودآگاه به انسان زیبای دیگری تبدیل شده ام که بازخورد این مورد را در برخورد مراجعه کنندگانم بوضوح می بینم و حس می کنم. استاد از عمق وجود می گویم که شما بی نظیر هستید و به اقتباس از کلام خودتان انسان بی نظیر محصولات بی نظیر ارائه می کند. به امید دیدار، با تمام وجود دوستتان دارم.

محمد محمد فرازنده 21 آبان 1398 - 16:48

با سلام و درود
ممنون بابت اطلاعات مفیدتون آقای دکتر❤️
ممنون از تیم پشتیبانی🌹🌹

عارف عارف قائدی 25 آبان 1398 - 17:28

سلام و درود به استاد عزیزم
من الان ۵ساله که از محصولات شما استفاده میکنم و مرتب آموزش‌های شما را دنبال میکنم و اخیرا دوره ثروت آفرینان رو تهیه کردم و خدا رو سپاسگذارم بابت همچین دوره عالی و پر محتوایی واقعا فوق العاده هست.
جواب خیلی از سوالاتم رو که چند سال تو ذهنم بود رو گرفتم و تونستم با این دوره خیلی از باور های اشتباهم رو نسبت به خدا و کائناتش شناسایی کنم و دارم روشون کار میکنم و مخصوصا جلسه 12 که امروز منتشر شد و خیلی عالیه، تونستم به لطف خدا و آموزش گهربار شما،به یکی سوالاتی که چند سااال ذهنم رو به خودش مشغول کرده بود برسم و یکی از باور هایی که واقعا منو قفل کرده بود رو شناسایی کنم.
استاد عزیزم واقعا سپاسگذارم که این آموزش فوق العاده ارزشمند رو با قیمت خیلی کم در اختیار ما گذاشتید.
و از خدا می‌خوام که توفیق عمل به این آموزش‌ها رو به همه ی دوستان عزیزم و خود من بده و بتونیم با اجرایی کردنشون تو زندگیمون فصل تازه ای از یک زندگی شگفت انگیز رو برای خودمون رقم بزنیم.
سایتون مستدام

حجت ا... حجت ا... صدقی 02 آذر 1398 - 10:02

با سلام و درود بر استاد عزیز
از زحمات شما که چنین دوره شگفت انگیزی را تهیه و در اختیار ما قرار میدهید بسیار سپاسگذارم. تا الان که حدود سه ماه از آموزش را پشت سر گذاشتیم چنان در زندگی من تاثیر گذاشته که نمیدونم چطوری از خدای بزرگ و بعد از اون از شما استاد بزرگوار که خدا شما رو برامون فرستاده تشکر کنم. خدا به ما توفیق بده بتوانیم مو به مو از آموزشهایی که ارائه میفرمائید اجرا کنیم. خدا سایتون رو همیشه روسر ما و تموم مردم ایران نگهداره .ممنونم

محمدرضا محمدرضا الف 08 آذر 1398 - 22:16

سلام... تمام گفتنیها رو دوستان گرامی عرض نمودند من هم با کمال صداقت عرض کنم بقدری نگاهم نسبت به خودم و پبرامونم عوض شده که صادقانه بگویم من واقعا تو یک کلام هنگ کردم کسی که بتونه منم نماز خوان بکنه واقعا بینظیره و این دوره ثروت آفرینان این کارو با من کرد بخداوندی خدا حتی درآمد زندگیم رو چندین برابر کرد و بابتش اول از خدا و بعد از جناب دکتر آزمندیان سپاس.سپاس و سپاسگزارم

فاطمه فاطمه حمزه پور 15 آذر 1398 - 09:30

با سلام و خدا قوت
زمانی که داشتم کتاب کیمیاگر رو میخوندم، به اونجایی از کتاب رسیده بودم که«خدا نشانه هایی رو که جلوی راهت قرار میده تا به هدفت برسی» اون روز در همین افکار بودم که در اینستا با پکیج ثروت آفرینان برخورد کردم، با خودم گفتم ممکنه این نشانه از سمت خدا باشه، وقتی اومدم محتویات پکیج شما رو خوندم دیدم دقیقا همونهایی است که من بهشون احتیاج دارم، پس شما را نشانه ای از سمت محبوبم میدانم و امیدوارم با کمک و راهنمایی های شما به اهدافم برسم.
موفق و موید باشید

افسانه افسانه لطفی نژاد 18 آذر 1398 - 17:35

دوره اول گوش داد م افکار درونم دگرگون شده دنیایی تغییر کردم استاد بزرگوارم سپاسگزارم

میلاد میلاد رضایی 20 آذر 1398 - 11:44

سلام با کمک شما استاد عزیزم نه تنها تغییر کردم بلکه زندگی دیگران را نیز تغییر دادم

نظر شما

لطفا برای ارسال نظر عضو یا وارد سایت شوید.