اطلاعات دوره

57%

نوع دوره صوتی

تعداد جلسات 28

مدت دوره 7 ترم - هر ترم شامل 4 جلسه

2,800,000 تومان

قیمت کل دوره: 1,204,000 تومان

مشاهده و دانلود

ثروت آفرینان

سرفصل دوره

مقدمه ثروت آفرینان
50 دقیقه
جلسه اول - ملاقات با خود
دانلود فایل صوتی
1 ساعت
جلسه دوم - نظام ارزشی تو
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 24 دقیقه
جلسه سوم - ساختن شخصیت زیبای تو
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 35 دقیقه
جلسه چهارم - چگونه باورهایمان را بسازیم؟
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 32 دقیقه
جلسه پنجم - عزت نفس و اعتماد به نفس
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 40 دقیقه
جلسه ششم - ملاقات با کائنات
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 35 دقیقه
جلسه هفتم - قانون جذب و ضمیرناخوآگاه
دانلود فایل صوتی
58 دقیقه
جلسه هشتم - قانونمندی های جهان هستی و ضمیرناخودآگاه
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 11 دقیقه
جلسه نهم - ارتباطات انسانی و قانون جذب
دانلود فایل صوتی
60 دقیقه
جلسه دهم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 5 دقیقه
جلسه یازدهم
دانلود فایل صوتی
51 دقیقه
جلسه دوازدهم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 28 دقیقه
جلسه سیزدهم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 36 دقیقه
جلسه چهاردهم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 12 دقیقه
جلسه پانزدهم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت 9 دقیقه
جلسه شانزدهم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 11 دقیقه
جلسه هفدهم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 11 دقیقه
جلسه هجدهم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 7 دقیقه
جلسه نوزدهم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 5 دقیقه
جلسه بیستم
دانلود فایل صوتی
57 دقیقه
جلسه بیست و یکم
دانلود فایل صوتی
56 دقیقه
جلسه بیست و دوم
دانلود فایل صوتی
56 دقیقه
جلسه بیست و سوم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 10 دقیقه
جلسه بیست و چهارم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 2 دقیقه
جلسه بیست و پنجم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 2 دقیقه
جلسه بیست و ششم
دانلود فایل صوتی
58 دقیقه
جلسه بیست و هفتم
دانلود فایل صوتی
1 ساعت و 10 دقیقه
جلسه بیست و هشتم - پایانی
دانلود فایل صوتی
58 دقیقه

ما در این آموزش‌ها در جیب شما پول نمی‌گذاریم بلکه پول‌سازی وثروت آفرینی و قوانین خلق ثروت‌های حلال را به شما آموزش می دهیم و از شما یک شخصیت و یک ذهن ثروت ساز می سازیم.
ما به شما ماهیگیری را می آموزیم و این شما هستید که باید ماهیگیری کنید تا ثروتمند شوید.
ما فقط راه را به شما نشان می دهیم و این شما هستید که وقتی در مسیر درست ثروت آفرینی حرکت می کنید و قوانین خلق ثروت را به خوبی اجرا می کنید، پول حلال می سازید و ثروتمند می شوید.

ماه اول: ملاقات با خود (شوق پرواز و مهارت های پرواز)

 • راهکارهای عملی برای ارتقاء توانمندی ها، انگیزه ها، اراده ها و شوق پرواز ،
 • مفاهیم تغییر و رشد و شروع ساختن یک شخصیت جدید و یک زندگی جدید
 • شخصیت، پارادایم، نظام باورها، روحیه، احساس، عادت ها، اخلاق، صفات، عشق، ایمان، معنویات.
 • ضمیر ناخودآگاه و نحوه پروگرام کردن آن برای ساختن یک شخصیت جدید و رسیدن به هدف‌ها و ثروت‌ها.
 • نگاهی به قوانین اثر مرکب در دنیای انسان ها
 • تسلط بر خود و مدیریت چالش های ذهنی و شخصیتی و رسالت شخصیِ ذهن ثروتمند و شخصیت ثروت ساز
 • مدیریت فکر و مدیریت تصمیم ها و اقدام ها (ثروتمندان و ثروت آفرینان چگونه می اندیشند؟)

ماه دوم: ملاقات با کائنات و آشنایی با قانونمندی های جهان هستی برای خلق ثروت ها و دستاوردها (قانون جذب و ناگفته های آن)

 • قانون کاشت، داشت و برداشت برای خلق و جذب ثروتها
 • قانون تلاش و خلق، استفاده کردن از قدرت جسم و نقش آن در خلق ثروت و رسیدن به پول حلال
 • قوانین فیزیک و کوانتوم فیزیک (قانون جذب) جذب پول، جذب ثروت ها و جذب محبوب ها و معشوق ها
 • قوانین ارتعاش و جذب ثروت ها و دستاوردها و رسیدن به امنیت مالی
 • قانون عشق و جذب
 • قانون سپاسگزاری و افزایش ثروت ها
 • اشاره ای به معجزات بشری و جذب پول فراوان بعنوان اهداء رزق مبسوط خداوند به بشر و بیان بقیه قانونمندی های جهان هستی.

ماه سوم: ملاقات با زندگی ثروتمندانه

 • زندگی چیست و چگونه ساخته می شود؟
 • قانون جبر و اختیار (آیا بشر در خلق هر نوع زندگی مختار است؟)
 • بیان قانونمندی های خلق یک زندگی ثروتمندانه و شگفت انگیز
 • رویا و هدف گذاری در کار و زندگی
 • شغل و خلق پول و بدست آوردن رفاه در زندگی
 • تحلیلی از زندگی فقیران و ثروتمندان
 • آیا فقیران هم می توانند ثروتمند شوند؟
 • چگونه با تحول در شخصیت خود یک زندگی جدید ثروتمندانه ای را خلق کنیم.
 • تسلط بر زندگی و حل چالش ها و رسیدن به آرامش و نشاط ثروت ها چگونه بدست می آیند؟
 • خلق یک زندگی ثروتمندانه و رسیدن به فراوانی مالی.

ماه چهارم: ملاقات با کسب و کار های ثروت ساز

 • شغل و انواع آن و نگاهی به شغل های ثروت آفرین
 • مفاهیم روانشناسی مارکتینگ و فروش و هنر مذاکره و متقاعد سازی مشتری
 • چگونه مشتریان خود را برای خرید کالا و خدمات خود متقاعد کنیم؟
 • تکنولوژی بازاریابی، پیگیری و فروش ارتباطات تجاری و شبکه سازی با انسان های ثروتمند
 • قدرت خلق و بدست آوردن ثروت انبوه و حلال نگاهی به شغل های ثروت ساز و مفاهیم فروش های میلیاردی.

ماه پنجم: تکنیک های رشد و مشارکت در همه عرصه های مادی و معنوی

 • آموزش مباحث علمی ثروت و مطالعه و کتاب خوانی و انتخاب منابع درست در مسیر پول سازی و ثروت آفرینی
 • مدیریت عمر و زمان و رسیدن به دیسیپلین در همه کارها و برنامه های زندگی ثروت ساز
 • ارتباطات انسانی کلید طلایی موفقیت در کار و زندگی و رسیدن به فروانی مالی
 • مبحث ارتباطات شخصی و حرفه ای، نقش آنها در فرایند ثروت آفرینی و پول سازی
 • عشق و ارتباطات زناشویی و مدیریت دل ها،
 • یافتن همسر مناسب و استحکام بنای خانواده و تربیت فرزندانی با ذهن های کارآفرینی و ثروت ساز.
 • تئوری خانه های ثروتمندان، آرامش در خانه و محیط کار و تنظیم ریتم زندگی.

ماه ششم: پرسونال برندینگ و یا برند سازی شخصی و نقش آن در ثروت آفرینی

 • برندهای شخصی ثروت ساز
 • چگونه یک برند شخصی زیبایی از خود بسازیم و در جامعه مطرح شویم و مشتریان خوبی را پیدا کنیم؟
 • عزت نفس و اعتماد به نفس زیربنای یک شخصیت یا یک برند شخصی کاریزما و شخصیت های جذاب.
 • چگونه به یک شخصیت کاریزماتیک تبدیل شویم و ثروت آفرینی کنیم؟
 • مفاهیم مارکت کردن برندشخصی خود و استفاده از سایت و شبکه های مجازی برای شناساندن خود به مردم و مشتریان
 • همه چیز در مورد برند شخصی و شخصیت های ثروت ساز.

ماه هفتم: آموزش ببینید و ثروتمند شوید.

 • چگونه آموزش های ثروت آفرینان را به مهارت های ثروت آفرینی تبدیل کنیم؟
 • پول چیست و چگونه بدست می آید؟
 • اصول و مدیریت خلق پول و مدیریت هزینه ها برای رسیدن به ثروت انبوه حلال به چه مهارت هایی نیاز داریم؟
 • امنیت مالی، فراوانی مالی و آزادی مالی چگونه بدست می آیند؟
 • موانع جذب و خلق پول چیستند و چگونه با استفاده از آموزش‌های دوره ثروت آفرینان این موانع را از بین ببریم؟
 • نداهای درونی و باورهای محدود کننده مالی، فکر ها و ایده های ثروت ساز.
 • پول فراوان یعنی یک ایده خوب تکنیک های ثروت سازی در دنیای امروز
 • چگونه ذهن خود را پروگرام کنیم تا بتوانیم ثروتهای فراوان را به دنیای خود جذب کنیم؟
 • ذهن های ثروتمند و ثروتمندان خود ساخته از ثروتمندان بیاموزیم!
 • و آنها را مدل ها و الگوی ثروت آفرینی خود کنیم. شاد باشید و بیندیشید و ثروتمند شوید.

تکثیر و دراختیار قرار دادن فایل های صوتی این مجموعه به کسانی که وجه آنرا پرداخت نکرده اند شرعا حرام و عرفا مجاز نیست. امیدواریم که شما این اصل فرهنگی را در دنیای خود همیشه رعایت کنید تا ثروتمند و رستگار شوید. این اولین قدم برای خلق ثروت حلال است. و قرار نیست که کسی از طریق عملی نامشروع ثروتمند شود.
علم و آموزشی که از راه حرام حاصل می شود به ثروت نامشروع تبدیل می شود و هیچ برکتی ندارد.


دکتر علیرضا آزمندیان

دکتر علیرضا آزمندیان

بنیانگذار تکنولوژی فکر و بزرگترین سخنران انگیزشی در ایران که با برگزاری سمینارها و دوره های تكنولوژی فكر به بسط و گسترش اين تكنولوژی در ايران پرداخته اند و تحولات بزرگی در نظام فكری و باورهای مردمان این سرزمین ايجاد كرده اند.

نظر کاربران

محمد امین محمد امین کرمی 18 آبان 1398 - 08:15

تنها یک پله تا ملاقات با خدا فاصله دارم. از زمانی که با دکتر آزمندیان آشنا شدم و تو دوره ثروت آفرینان ثبت نام کردم زندگیم و راهم عوض شد دیگه بی هدف نیستم واین آغاز راه یک دانشجوی ثروت آفرین هست.جناب دکتر بدون شک بهترین مربی انگیزشی ایران هستند.

مهدی مهدی گلمحمدی 18 آبان 1398 - 09:57

استاد عزیز و گرامی دکتر آزمندیان
حدود 2 سال پیش طی یک دوره خودهیپنوتیزم با تکنولوژی فکر شما آشنا شدم و از پکیج های آموزشی شما استفاده کرده ام و اخیرا از دوره ثروت آفرینان شما بهره می گیرم. من کارمند هستم و در این مدت با آشنایی با مدیریت ذهن و ضمیر ناخودآگاه به انسان زیبای دیگری تبدیل شده ام که بازخورد این مورد را در برخورد مراجعه کنندگانم بوضوح می بینم و حس می کنم. استاد از عمق وجود می گویم که شما بی نظیر هستید و به اقتباس از کلام خودتان انسان بی نظیر محصولات بی نظیر ارائه می کند. به امید دیدار، با تمام وجود دوستتان دارم.

محمد محمد فرازنده 21 آبان 1398 - 16:48

با سلام و درود
ممنون بابت اطلاعات مفیدتون آقای دکتر❤️
ممنون از تیم پشتیبانی🌹🌹

عارف عارف قائدی 25 آبان 1398 - 17:28

سلام و درود به استاد عزیزم
من الان ۵ساله که از محصولات شما استفاده میکنم و مرتب آموزش‌های شما را دنبال میکنم و اخیرا دوره ثروت آفرینان رو تهیه کردم و خدا رو سپاسگذارم بابت همچین دوره عالی و پر محتوایی واقعا فوق العاده هست.
جواب خیلی از سوالاتم رو که چند سال تو ذهنم بود رو گرفتم و تونستم با این دوره خیلی از باور های اشتباهم رو نسبت به خدا و کائناتش شناسایی کنم و دارم روشون کار میکنم و مخصوصا جلسه 12 که امروز منتشر شد و خیلی عالیه، تونستم به لطف خدا و آموزش گهربار شما،به یکی سوالاتی که چند سااال ذهنم رو به خودش مشغول کرده بود برسم و یکی از باور هایی که واقعا منو قفل کرده بود رو شناسایی کنم.
استاد عزیزم واقعا سپاسگذارم که این آموزش فوق العاده ارزشمند رو با قیمت خیلی کم در اختیار ما گذاشتید.
و از خدا می‌خوام که توفیق عمل به این آموزش‌ها رو به همه ی دوستان عزیزم و خود من بده و بتونیم با اجرایی کردنشون تو زندگیمون فصل تازه ای از یک زندگی شگفت انگیز رو برای خودمون رقم بزنیم.
سایتون مستدام

حجت ا... حجت ا... صدقی 02 آذر 1398 - 10:02

با سلام و درود بر استاد عزیز
از زحمات شما که چنین دوره شگفت انگیزی را تهیه و در اختیار ما قرار میدهید بسیار سپاسگذارم. تا الان که حدود سه ماه از آموزش را پشت سر گذاشتیم چنان در زندگی من تاثیر گذاشته که نمیدونم چطوری از خدای بزرگ و بعد از اون از شما استاد بزرگوار که خدا شما رو برامون فرستاده تشکر کنم. خدا به ما توفیق بده بتوانیم مو به مو از آموزشهایی که ارائه میفرمائید اجرا کنیم. خدا سایتون رو همیشه روسر ما و تموم مردم ایران نگهداره .ممنونم

محمدرضا محمدرضا الف 08 آذر 1398 - 22:16

سلام... تمام گفتنیها رو دوستان گرامی عرض نمودند من هم با کمال صداقت عرض کنم بقدری نگاهم نسبت به خودم و پبرامونم عوض شده که صادقانه بگویم من واقعا تو یک کلام هنگ کردم کسی که بتونه منم نماز خوان بکنه واقعا بینظیره و این دوره ثروت آفرینان این کارو با من کرد بخداوندی خدا حتی درآمد زندگیم رو چندین برابر کرد و بابتش اول از خدا و بعد از جناب دکتر آزمندیان سپاس.سپاس و سپاسگزارم

فاطمه فاطمه جوادزاده 09 آذر 1398 - 16:20

استاد بی نظیرم روزی نیست که بابت نوبل و ثروت آفرینان خدا رو شکر نکنم .ثروت آفرینان تنها یک دوره ی آموزشی نیست بلکه سبک زندگی است برقرار و استوار باشید

بهبود بهبود کرمی 14 آذر 1398 - 16:46

درود بر شما و خسته نباشید؛من دوره آموزشی صوتی را خریدم و میخوام بدونم چطور میشه دانلود کرد؛چون دائما تو جاده هستم و تو ماشین گوش میدم و اینترنت تو جاده ها نیست!چطور میشه دانلود کرد و استفاده نمود لطفا راهنمایی کنید

تکنولوژی تکنولوژی فکر 24 فروردین 1399 - 14:50

سلام و قت بخیر فایل ها را میتوانید از سایت دانلود نمایید و همیشه داشته باشید

فاطمه فاطمه حمزه پور 15 آذر 1398 - 09:30

با سلام و خدا قوت
زمانی که داشتم کتاب کیمیاگر رو میخوندم، به اونجایی از کتاب رسیده بودم که«خدا نشانه هایی رو که جلوی راهت قرار میده تا به هدفت برسی» اون روز در همین افکار بودم که در اینستا با پکیج ثروت آفرینان برخورد کردم، با خودم گفتم ممکنه این نشانه از سمت خدا باشه، وقتی اومدم محتویات پکیج شما رو خوندم دیدم دقیقا همونهایی است که من بهشون احتیاج دارم، پس شما را نشانه ای از سمت محبوبم میدانم و امیدوارم با کمک و راهنمایی های شما به اهدافم برسم.
موفق و موید باشید

افسانه افسانه لطفی نژاد 18 آذر 1398 - 17:35

دوره اول گوش داد م افکار درونم دگرگون شده دنیایی تغییر کردم استاد بزرگوارم سپاسگزارم

میلاد میلاد رضایی 20 آذر 1398 - 11:44

سلام با کمک شما استاد عزیزم نه تنها تغییر کردم بلکه زندگی دیگران را نیز تغییر دادم

محمد کاظم محمد کاظم کاظمی 21 آذر 1398 - 11:40

با سلام و درود دوره ثروت افرینان از هفت سال درس خوندن در مدرسه با ارزش تر بوده

بهنام بهنام عباس تبار 24 آذر 1398 - 13:28

دکتر خدایش یدونه ای ممنون از اینکه هستی خدا پدرو مادرت بیامرز.🙋‍♂️

بهنام بهنام عباس تبار 24 آذر 1398 - 13:28

دکتر خدایش یدونه ای ممنون از اینکه هستی خدا پدرو مادرت بیامرز.🙋‍♂️

بهنام بهنام عباس تبار 24 آذر 1398 - 13:29

فوق العاده ای دکتر.

محمدرضا محمدرضا الف 28 آذر 1398 - 00:28

با سلام و عرض ادب خدمت جناب استاد دکتر آزمندیان بالامقام و همکاران دوست داشتنی ایشان عرایضم را بدین صورت شروع میکنم عمده مردم در وادی زندگی گمشده اند و همین امر باعث بروز مشکلات فراوانی در زندگیشان شده که تنها راه برون رفت از این بحران را آموزش صحیح درست زندگی کردن میشود دانست که توسط استادان بزرگی همچو دکتر آزمندیان این کار در حال محقق شده است مثل خودم که واقعا در سن ۴۸سالگی میتوان به جرأت بگم با شروع آموزشم در دوره ثروت آفرینان زندگیم متحول شد و در یک کلام زندگیم از دو بخش مجزا تشکیل شد قبل از شروع آموزش و بعد از شروع آموزش که هیچ شباهتی بهم ندارند و از این بابت خداوند را هر لحظه شکرگذار هستم همچنین از جناب دکتر آزمندیان بینهایت قدردانم که به کلام نمیشود ابراز کرد ........اما داستان واقعی من از اینجا شروع میشود از بخشی از آدمهایی که به واقع آدمهای با هوش و سرشار از سوالات بزرگی هستند انسانهایی که بقدری با هوش و افکار بزرگ دارند که معلم،مدرسه،دوستان،و بعضا پدر و مادر و فامیل بعلت عدم و عاجز بودن از پاسخ گفتن به سوالات بزرگ این افراد آنها را درک نمیکردند و در واقع آنها را از خودشان دور میکردند......جوان ۲۲ساله ای هم کنون در فامیل ما هست که بقدری باهوش است که مثلا در دوران بچهگیش ۶الی۷سالگی اگر کسی رو در خیابان میدید که آب دهانش رو زمین میریزد عصبانی میشد ، کشتن مرغ و گوسفند و خوردن گوشت آنان توسط مردم را ظالمانه میداند ، بقدری این جوان زلال و پاک است که از بدی های موجود در دنیا بشدت متنفر است ،بقدری باهوش بود در دروس مدرسه اش، معلمانش بقول معروف در برابرش کم میاوردند لذا در مواردی خبر دارم بخاطر سوالاتش از سر کلاس بیرونش میکردند ، قرآن رو بقدری مطالعه کرده بود که معانی از قرآن درمیاورد که نقص حقوق بشر بود، به نوعی بی دین شده است ،و به نوعی زندگی در این دنیا را بینهایت دردآور و رنج آور میداند ...دنیا در دید او همه ظلم و ستم است ،حقوق حیوانات زیرپا گذاشته میشود و فقط در یک جمله بقدری سوالات او بی پاسخ مانده بود که دچار خانه نشینی و ترک تحصیل در دوران دبیرستان شد و ادامه داستان و شرایط را خودتان حدس بزنید و میدانم که این نوع افراد در جامعه‌ی ما کم نیستند ........حال از جناب دکتر آزمندیان استدعا دارم با توجه به تخصص و تجربه و دانشتان برای این گونه افراد لطف کنید کلیپی تهیه و آن را در کانال تلگرام بگذارید تا به این گونه جوانان کمکی شود تا از این سردرگمی رها شوند و هم باعث کمک به خانواده‌ی درمانده‌ی این افراد شود که واقعا چاره‌ی درد فرزندشان آن هارا هم از پا درآورده من سعی کردم این داستان را خلاصه و مفید به عرض برسانم و از جناب استاد دکتر علی رضا آزمندیان تمنا دارم کرم و لطف دانش خود را در اختیار چنین افراد و خانواده‌هایشان قرار دهند
با تشکر و سپاس فراوان محمد رضا الف دانشجوی دوره‌ی ثروت‌آفرینان 🙏🙏🌹

حسین حسین مصباحی 28 آذر 1398 - 02:00

با عرض سلام خدمت دوستان.بنده کارمندم و میخوام یه کسب و کاری ردیف کنم که نمیدونم چه کسب و کاری باشه.بهتره از کدوم محصولات جناب دکتر شروع کنم؟

تکنولوژی تکنولوژی فکر 28 آذر 1398 - 09:42

با سلام. پیشنهاد می گردد در دوره ثروت آفرینان شرکت کنید.

سهیل سهیل بیگیان 01 دی 1398 - 13:36

سخنان شما مثل وحی میمونه
ممنونم🌺

علیرضا علیرضا گ طبقی 03 دی 1398 - 10:43

سلام ودرود
بی نظیرترین راه وروش دستیابی به ارمانهای زندگی که تابحال از کسی گفته نشده بود استاد خیلی ممنون از زحماتتان

محسن محسن داودی 03 دی 1398 - 17:56

سلام خدمت دکتر عزیز و همه همکاران بزرگوارتان
من ی سوال داشتم
بعد از اینکه کسب و کار رو راه اندازی کردیم و شروع به سود دهی کرد و درآمد خوبی داشته چه موقع می تونیم کار کارمندی رو کنار بزاریم
اگه راهنمایی کنید ممنون میشم.

تکنولوژی تکنولوژی فکر 24 فروردین 1399 - 12:35

سلام و وقت بخیر بستگی به موقعیت شما دارد

Mozhgan Mozhgan Jamshidi 03 دی 1398 - 22:12

درود بر استاد و راهنمای عزیزم جناب دکتر آزمندیان و تیم پر انرژی و بسیار عالیشون و همچنین دوستان هم فرکانسی ؛ خداوند رو شاکرم که در این مرحله از زندگی شما رو وسیله ای برای بنده قرار داد تا بتوانم به ایجاد و خلق یک زندگی ثروتمندانه دست پیدا کنم
دوسداشتم از تغییرات مثبتی که در شخصیتم تا به اینجای کار داشتم صحبت کنم و بگم از زمانی ک تحت آموزش های شما زندگی خودم رو پیش میبرم بسیار بسیار شاداب و خوشحال و از یک روحیه ی بسیار عالی و قوی برخوردار شدم
چه بسا اینکه هدف هم همین است رسیدن به یک احساس خوب برای رسیدن به یک زندگی ثروتمندانه در تمامی عرصه ها...دوستان عزیزم پیشنهاد میکنم در کنار این دوره کتاب"بخواهید تا به شما داده شود" از استر و جری هیکس که در سایت استاد عزیزم موجود هست استفاده کنید چرا که به درک هرچه بیشتر قوانین به شما کمک میکند.
با تشکر از استاد بزرگوار و تیم خوبشون

زهرا زهرا پرمنش 04 دی 1398 - 21:16

دوره بسار عالی هست

کاظم کاظم زاره زائی 05 دی 1398 - 20:40

سلام و درود بر شما استاد عزیز خیلی مفتخرم که شخصی همچون شما استاد بنده هستید من کاظم زاره زائی ساکن روستای شهرک پیمان شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان هستم من برای خلق رویایم در دوره شگفت انگیز ثروت آفرینان شما شرکت کرده ام و اکنون من باور دارم که رویایم خلق شدنی است .
به امید روزی که رویاهم خلق شود
سپاسگذارم که نگذاشتید رویام بمیرد.

فریدون فریدون مهدی پور 06 دی 1398 - 00:15

سلام دوستان جناب دکتر آزمندیان یکی از کسانی هسنتد که .هرکس ارتباط باایشان. برقرار کرد.چه بصورت .حضور ی وچه بصورت صوتی وتصویری اطمینان داشته باشد.در زندگی خودتغییر شگرفی ایجاد خواهد نمود.

شجاع شجاع منصوری 08 دی 1398 - 17:41

سلام به لطف الله وراهنمای دکتر درامدم 2 برابر شد وفکرم نسبت به دنیا عوض شد دکتر سپاس

صالحه صالحه خسروی 11 دی 1398 - 18:07

جناب دکتر عزیز بینهایت قدردان حضور شما در زندگیم هستم و از خداوند رحمان و رحیم سپاسگذارم که شخص ارزشمند و بزرگواری همچون شمارو برای پیشرفت من در مسیر زندگیم قرار داد . دوستتون دارم

رهام رهام قربانی 12 دی 1398 - 18:18

سلام
میخواستم دوره صوتی رو ثبت نام کنم
ماهانه خریدن و یک جا خریدن فرقی داره ؟
چرا وقتی میخوای ماه اولو بخریم میره قسمت پرداخت و مبلغ 1400 رو باید پرداخت کرد در صورتی که تخفیف دویست هزاری داره
لطفاً جواب رو اگه میشه با واتس آپ بفرستین یا همینجا یادداشت کنین
منتظرم

تکنولوژی تکنولوژی فکر 14 دی 1398 - 09:02

با سلام. شما در سبد خرید هم یک ماه اول را انتخاب کرده اید هم پکیج کامل، که فاکتور نهایی 1400 شده است. شما باید فقط خرید پکیج کامل را انتخاب کنید. در صورتی که مشکلی دارید می توانید با تیم پشتیبانی 02122043081 تماس حاصل نمایید.

علیرضا علیرضا دست رنجی نژاد خامنه 19 دی 1398 - 16:26

عالی

ابراهیم ابراهیم رحمانیشایان 21 دی 1398 - 10:54

خداروشکر . تشکر میکنم

یاسمین یاسمین میرزائی 22 دی 1398 - 15:36

دکتر آزمندیان عزیز
خدا را سپاس می گویم که مرا با دوره شما متحول کرد و به وسیله شما توانسته ام در مسیر زندگی خارق العاده قدم بر دارم.
زندگی تان پر از برکت و عشق

تکنولوژی تکنولوژی فکر 24 فروردین 1399 - 14:42

سلام و درود موفق باشید

مسلم مسلم علیزاده 23 دی 1398 - 16:51

من انسانی زیبا و شگفت انگیز هستم 😎😍

طیبه طیبه دیواندری 24 دی 1398 - 14:48

باسلام دروره اول راخریداری نموده ام الان دوره دوم بازنمیشه وپیام فایل قبلی روخریداری کنیدمیاد

تکنولوژی تکنولوژی فکر 24 فروردین 1399 - 12:38

سلام و وقت بخیر تراکنش شما ناموفق بوده و مبلغ به حسابتون برگشت می خورد

يگانه يگانه صديقى فرد 24 دی 1398 - 16:40

اميدوارم بتونم تودورتون شركت كنم

محمد حسین محمد حسین پرهیزگار 28 دی 1398 - 23:05

استاد ازمندیان سلام
شما به حق که رسالت خود را پیدا کردین و به ان دارید عمل میکنید
امید ان است که من هم رسالت خود را بیابم و به ان عمل کنم
خداوند میداند و داناست و من را خیلی دوست دارد

امیررضا امیررضا آقایی 29 دی 1398 - 12:15

سلام و سپاس
برا خرید دوره اپلیکیشن باید نصب کرد ؟
چطور شرکت کنم توی دوره ۷ ماهه؟
متشکرم

تکنولوژی تکنولوژی فکر 24 فروردین 1399 - 12:40

سلام و وقت بخیر از سایت قسمت دوره های مجازی/صوتی میتوانید تهیه کنید یا به شماره 09301116360 در واتس اپ پیام بدهید

کاظم کاظم زاره زائی 04 بهمن 1398 - 23:07

هر دم از این باغ بری میرسد نغز تر از نغز تری میرسد.

فریبا فریبا تیله کو 04 بهمن 1398 - 23:47

تورابه چه مانند کنم که دل دریائیت لبریزازآرامش است،وهمچون کوه استواردربرابرحوادث روزگارایستاده ای وهمچون ابر،باران معرفتت برچمن ودشتهای زندگی مامیبارد،کلام روح بخش ودلنشین توموسیقی دلنوازیست که بردل وجان می نشیندوآهنگ زندگی رابه شور در می آورد،شمع وجودت ازنیروی انسانیتت شعله ور است تو روشنی بخش تاریکی جان هستی وظلمت اندیشه را نورمی بخشی و هرگز کافرتاریک جان بامومن اندیشمند یکسان نیست سپاس می گویم مهربانی واندیشه تورا که از عشق ویقین لبریزاست بی شک این همه عظمت وشکوه تورامرا،نه توان سپاس است نه کلام وصف،عاشقانه می گویم استاد کیمیای جسم وجان است وراهنمای گمراهان وتووارث پیغمبری.تقدیم به استاد عزیزتر ازجانم جناب دکتر علیرضاآزمندیان عزیزوفرشته زندگیم که هرچه دارم ازاوست.🙏🙏🙏🙏

تکنولوژی تکنولوژی فکر 24 فروردین 1399 - 14:38

سلام درود بر شما موفق باشید

فریبا فریبا تیله کو 04 بهمن 1398 - 23:48

تورابه چه مانند کنم که دل دریائیت لبریزازآرامش است،وهمچون کوه استواردربرابرحوادث روزگارایستاده ای وهمچون ابر،باران معرفتت برچمن ودشتهای زندگی مامیبارد،کلام روح بخش ودلنشین توموسیقی دلنوازیست که بردل وجان می نشیندوآهنگ زندگی رابه شور در می آورد،شمع وجودت ازنیروی انسانیتت شعله ور است تو روشنی بخش تاریکی جان هستی وظلمت اندیشه را نورمی بخشی و هرگز کافرتاریک جان بامومن اندیشمند یکسان نیست سپاس می گویم مهربانی واندیشه تورا که از عشق ویقین لبریزاست بی شک این همه عظمت وشکوه تورامرا،نه توان سپاس است نه کلام وصف،عاشقانه می گویم استاد کیمیای جسم وجان است وراهنمای گمراهان وتووارث پیغمبری.تقدیم به استاد عزیزتر ازجانم جناب دکتر علیرضا آزمندیان عزیزوفرشته زندگیم که هرچه دارم ازاوست🙏🙏🙏🙏

داود داود عباسی 05 بهمن 1398 - 23:07

بسیار عالیست.ممنونم دکتر.

داود داود عباسی 05 بهمن 1398 - 23:09

ممنون استاد بزرگ.یک پکیج کامل

امیر امیر حسین 08 بهمن 1398 - 10:59

عشقی استاد ازمندیان ؛ توی هفته دوم چنان متحول شدم یعنی از خوشحالی دارم پر میکشم به اسمون ؛ خواسته هام براورده میشن و این فوق العاده ست ؛ این اولشه ببینیم اخرش چه بشه 😍😍😍😍😍😍😍😍😍

فرزاد فرزاد فرزاد لاهیجانی 08 بهمن 1398 - 14:47

با گوش دادن به فایل های صوتی آدم دیگه ای شودم و به مشکلات به چشم یک فرصت نگاه میکنم و انرژی مثبت بیشتری دارم‌و همش در حال کار کردن روی ضمیر ناخداگامم

ابولفضل ابولفضل محمدی 09 بهمن 1398 - 03:00

سلام استاد آزمندیان عزیز من دارای یک استعداد و طرحی بودم که در دنیا تعداد انگشت شماری این تکنولوژی بلدن اما چون راهنمایی نداشتم و برای به دست اوردن وبه نتیجه رسیدن این تکنولوژی کلی هزینه کردم وقتی به نتیجه رسیدم سرمایه ای دیگه برای استار برای تولید نداشتم و به علت وضعیت اقتصادی ایران میترسیدم پول قرض کنم شک داشتم این کار در ایران جواب بدهد مدتها گذشت بعد تصمیم گرفتم این اکنولوژیو به ترکیه بفروشم تا مغازه ای بخرم مشتری هم پیدا کردم اما چند روز قبل اینکه بخواهم برای فروش بهترکیه برم نمیدونم خداوند از کجا شما رو ب من معرفی کرد من تمامی کلیپ ها و مقالات شمارو خواندم چنان روحیه ای گرفتم که نگو من ۹۹درصد راهو رفته بودم تا به خواستم برسم چون ترس داشتم نمیتونستم کاری کنم اگه شما نبودین خداوند شمارو سر راه من قرار نمیداد الان ب جای این که من مدیر یه شرکت بزرگ باشم یه مغازه دار کوچیک بودم مغازه هم منو به آرزوهام نمیرسوند متشکرم اخداوند عزیز اخدا میخوام عمر طولانی به شما بده تا جوونای زیادی مثل من به زندگی پر برکت و ثروتمندانه برسونید امیدشونو بهشون برگردونیین تا زحمتشون به باد نره دوسان عزیز از کنار سخنان استاد سر سری گذر نکنید تا به ثروت برسید تا زنده اید و عمر دارید قدر زندگیو بدونید
با تشکر از استاد آزمندیان عزیز.

Majid Majid karami 12 بهمن 1398 - 20:41

سلام و عرض ادب خدمت استاد بزرگوار جناب دکتر آزمندیان و همکارن محترم، سپاس خدای رحمان را که خرد را راهنمایی برای بشریت قرار داد و لیاقت شاگردی و دانش آموزی استاد بزرگواری را برای اینجانب در دوره ثروت آفرینان را فراهم نمود بنده از سالها قبل شما را دنبال کرده ،تمام نوار های صوتی و تصویری را تهیه کردم و از مطالب شما استفاده کرده و به اینجانب کمک کرده شایدحکایتم دستان خالی و اندیشه های ناب و شخصیت عالی وبرند ام باشید چون هیچ گونه قضاوتی ندارم من شخصیتی ساختم که هر جا کار کردم سربلند بیرون آمده و با مسئولیت و تعهد کار خود را به سرانجام رساندم و افتخاریست گاهی ریسک پذیر بودم ولی هرجا نتایج خاص خود را دارد من با تمام وجود تلاش میکردم شاید پارامتر خواست خدا آنگونه که من میه استمرار نخواست ولی من دوست داشتم هر سال تغییر کنم و خودم باشم و زود به دستاوردها دست پیدا کنم شاید به حکم از دست دادن کارم و شاید هم اخراج خود از کارهای با تلاش و بی اثر و بی نتیجه لیک میدانم انسان های بزرگ ساخته میشوند هر چند چالشهای سر راه باشند و مسیر نامشخص ولی با توکل به خدا و راهنمایی شما استاد بزرگوار و عمل به آنها و مسیر را معنایی دوباره بخشم من آنچنان محکم و قاطع شدم وامیدوارم به دستاوردهایم برسم استاد خوبان تو هم برای ما دانشجویان دعا کن تا آنگونه که میخواهی بشویم و در پایان سپاس و تقدیر ویژه خود را از جنابعالی کرده و توفیق دیدار شما استاد عزیز و سلامتی و موفقیت روز افزون برای خود و خانواده تان از درگاه احدیت خواستارم.

تکنولوژی تکنولوژی فکر 24 فروردین 1399 - 14:35

درود بر شما موفق باشید

علی علی یوسفی 20 بهمن 1398 - 15:17

سلام.ب نظر شما این دوره ارزش داره.من می‌خوام تهیش کنم

سالم سالم مسلم 21 بهمن 1398 - 08:58

سلام علیکم
خدمت حضرت دکتر علی رضا آزمندیان
سالم مسلم هستم از افغانستان
از آنجا که عاشق بیانات ملوکوتی شما شده ام و زندگی ام وکاملا عوض شده اما در این مورد گیر مانده ام که چگونه جلسات شما را دانلود کنم چون در افغانستان هستم و نمی شود لطفا مرا راهنمایی فرمایید
ممنون

فائزه فائزه حیدری 26 بهمن 1398 - 13:45

سلام و درود به جناب آقای دکتر آزمندیان پدر مشاور راهنما و همراه بینظیر ممنون بابت آموزشهای کامل و بینظیرتون . من آشنائی با پکیج ثروت آفرینان رو یک هدیه الهی میدونم چون روزی که با این آموزشها از طریق اینستا آشنا شدم از خواسته بودم کمک کنه تا در مسیر تغییر بتونم پیشرفت داشته باشم و خودم رو به خود بهتری تبدیل کنم و خداوند بلند مرتبه این خواسته من رو اجابت کردن و من از این طریق دارم روی شخصیت و منش خودم کار میکنم.
ممنون از جناب دکتر و فرشته های عزیزی که در دفتر تکنولوژی فکر هستن و همیشه با خوشرویی و با صدای گرم و دلنشین ما رو راهنمایی میکنن.
خدا قوووووووت

امیر امیر حسین 26 بهمن 1398 - 15:59

استااااد داری بااا من چه میکنیییی ؟؟؟؟ تو فوق العاده اییییی ؛ بی نظیرییییی ؛ تکی ؛ یه دونه ای ، عاشقتم ؛ دیگه بسه این همه تغییر 😂😂😂 ؛ یعنی 360000 درجه عوض کردیییییی منووو ؛ عشق منییییی استااااد ازمندیاااااااااان

سمانه سادات سمانه سادات طباطبائی 27 بهمن 1398 - 13:04

با عرض سلام و ادب خدمت دکتر آزمندیان عزیز
با ثبت نام در این دوره الان که پایان ماه ششم رسیده ام تغییرات بزرگی در زندگی و کار من در حال شکلگیری هستند.
مثل پدر دوستتان دارم از صمیم قلب.
شما رسالت خودتان را به بهترین شکل انجام دادید استاد عزیز دل.

مینو مینو رضایی پناه 27 بهمن 1398 - 23:25

عرض سلام و احترام دارم به استاد عزیزم پروفسورجناب آقای دکترعلیرضاآزمندیان عزیزدلم و همکاران ایشان.خداروشکرمیکنم که این دوره ی معجزه آساکه یقین دارم خواست خداوندبوده روخداوندنصیبم کردتامن بتونم بهترینه خودم بشم وبه خوشبختی خودشناسی وخداشناسی برسم .الان که جلسه۲۴ماه ششم ازین دوره مبارک هستم فقط خدامیدونه که ۸۰درصدخواسته هام توسط تکنیکهاوتمرینهای جناب دکترآزمندیان عزیزدلم برآورده شده ومن حقیقتابه دست آوردهام رسیدم وهمینطورشاهدشون هستم ومثله قطره های باران لطف و رحمت خداوندخواسته هام دارن میان بسوی من .🌹خدایا به خاطردکترآزمندیان عزیزدلم این زیباترین آفریده ی تو که پیام آوری تکرارنشدنی برای آشناکردن مابه قوانین جهان هستی هستندسپاسگزارم متشکرم🌹 .🌹آقای دکترعلیرضاآزمندیان عاشقانه هرلحظه درقلب من شمایادتون و چهره بسیارزیباوشادابتون جاری هستید شمادریای رحمت وزیبایی بی کران خداوندهستیدازشماسپاسگزارم 🌹

حسین حسین میرزاخانی 02 اسفند 1398 - 12:19

با عرض سلام خدمت استاد بزرگوار از اینکه با شما استاد بزرگ آشنا شده ام خدا را سپاسگزارم من مدتی هست فایلهای شما را گوش میکنم و به تازگی در دوره ثروت آفرینان شرکت کرده ام تا همین الان در من تحولی ایجاد شده و حالم خیلی خوبه امیدورا هستم با طی کردن دوره ثروت آفرینان به دستاوردهای بزرگی برسم بازم از شما ممنونم

حسام حسام بوبایی 18 اسفند 1398 - 21:10

سلام استاد عزیزم.سلام استاد دوست داشتنی نمیدونم بخاطر این دوره ثروت افرینان چجوری تشکر کنم.اولین ماه حال دلم برای همیشه خوب خوب شد انقدر حال دلم خوب شد که هیچ کسی قدرت اینو نداره حالمو بد کنه.تونستم ارتباطاتمو خوب کنم با استفاده از،ارتباطات تونستم مهارتمو افزایش بدم باعث بشه کسب درامد کنم😊 امیدوارم به ایندم یعنی یک ثروت افرین حرفه ایی.همه راههایی که بهم نشون دادین رو انجامش دادم و میدم تا یک فرد حرفه ایی باشم و الان دارم سبک زندگی خودمو تغییر،بدم.خوشبختانه با این اموزش خوب و بی نظیر تونستم عشق خودمو هم پیدا کنم و الان یک ارتباط،واقعا عالی داریم .با اموزش ماه قبل کاری کردین ک بتونم بهترین تصمیماتمو بگیرم جوری ک بتونم بهترین تصمیم رو اتخاذ کنم و باعث موفقیت من بشه.ممنونم خیلی خیلی ممنونم از،این اموزش،بسیار زیبا.دکتر جان وعده ما دوره نوبل

تکنولوژی تکنولوژی فکر 24 فروردین 1399 - 14:35

درود بر شما موفق باشید

محمدرضا محمدرضا الف 24 اسفند 1398 - 19:00

سلام در غروب روز شنبه و بعد از خواندن نماز مغرب و عشا این مطالب رو مینویسم دانشجو دوره ثروت آفرینها جلسه بیست و هفتم هستم واقعا و از ته دل عرض میکنم چنان عالی و قدرتمند شده ام که نمیتوانم وصفش کنم براستی که در تعجبم که چرا مردمان نمیخواهند بفهمندکه زندگی علمی است نه دیمی ....خدایا شکرت و سپاس که مرا یاری کردی که از طریق استاد والامقامی بنام استاد آزمندیان که درود خدا بر او باد توانستم در این مسیر گام بردارم و هر روز هر روز و هر روز عالی و عالی تر شوم خدایا هزار مرتبه شکرت

تکنولوژی تکنولوژی فکر 24 فروردین 1399 - 14:29

سلام و درود موفق باشید

مینو مینو رضایی پناه 24 اسفند 1398 - 22:15

عرض سلام و احترام به بهترین و زیباترین آفریده خداونددراین قرن جناب آقای دکترآزمندیان عزیزدلم .بسیارسپاسگذارم ازشماکه دریای لطف و مهربانی و آگاهی ودانشتون روبخصوص درموردقانونمندیهای جهان هستی دراختیارماقرارمی دهید.متشکرم .🌹خدایابخاطرپروفسورجناب آقای دکترآزمندیان ازتوسپاسگذارم🌹

تکنولوژی تکنولوژی فکر 24 فروردین 1399 - 14:29

سلام موفق باشید

شاهین شاهین محمدباقرزاده چوبدار 25 اسفند 1398 - 23:23

هذا من فضل ربی، خدارو شکر برای وجود دوره ی ثروت آفرینان، بهترینها لیاقت شماست پدر عزیزم❤️

Majid Majid karami 26 اسفند 1398 - 11:51

سلام و درود خدمت استاد آزمندیان و همکاران محترم ،دوره ثروت آفرینان دوره برندسازی و بی نظیر برای خلق زندگی جدید و آموزش مفاهیم خودسازی و انجام اصول آن در امورات زندگی بود سپاس از خدا رحمان که توفیق داد واستاد بزرگوار مثل شما را درمسیر زندگی مان قرار داد تا با راهنمایی و بکارگیری تکنیک ها و پارامترهای آموزشی باورها جدید ازخود بسازیم ،امید است با توکل به خدا رحمان و یادگیری قانونمندیها و اصول فراگرفته از شما با تصمیم های جدید زندگی رااز نوع میسازیم و میدانیم روز های خوبی پیش روی و اهداف جدیدی خواهیم ساخت و زندگی را بگونه ای دیگر خواهیم ساخت زیرا باور ما این است که بگونه دیگر هم میتوان زیست و زندگی کرد ودر آخر برای شما و دوستدارانتان و همکاران سلامتی و شادی خواستارم و آرزوی خوشبختی و موفقیت روز افزون در تمام مراحل زندگی را دارم ،هر دم ازاین باغ بری میرسد
نغزتر از نغزتری میرسد 👏👏👏🌹🌹🌹

تکنولوژی تکنولوژی فکر 24 فروردین 1399 - 14:29

سلام موفق باشید

محمد محمد سرابندی 03 فروردین 1399 - 15:05

🌹🌹🌹
ممنون خدا قوت سپاس بیکران
عالیه
در واقع این دوره جهتی درست به سمت پیشرفت هر چه سریع تره

محمد محمد صالحی 06 فروردین 1399 - 00:57

با سلام.امکانش نیست به انتخاب خودمون جلسات ماهانه رو تهیه کنیم؟ (نه لزوما به ترتیب)؟

تکنولوژی تکنولوژی فکر 24 فروردین 1399 - 10:54

سلام و وقت بخیر ثروت افرینان یک دوره هفت ماهه است و لزوما به ترتیب تهیه میشود

سعید سعید یاوری 14 فروردین 1399 - 22:00

با سلام احترام خدمت استاد بزرگ دکتر علیرضا آزمندیان
من دانش آموخته نوبل هستم و یک سال شگفت انگیز خدمت استاد بودم خیلی تغییر کردم و شگفت انگیز رشد کردم و برای این که در کنار استاد بمانم دروه فوق العاده ثروت افرینان هم شرکت کردم که عالی بود به همه توصیه میکنم که حتمااا در دورههای دکتر شرکت کنند
با تشکر از استاد بزرگوار دوست دار شما سعید یاوری

زهرا زهرا طلوعی 16 فروردین 1399 - 00:23

سلام من ماه اول این دوره رو خریدم ولی دانلود نکردم ،الان میزنم روش باز میگه خریداری کنید

صدیقه صدیقه کیخا 16 فروردین 1399 - 02:24

سلام استاد عزیز من هم به لطف خدا امشب با این دوره آشنا شدم و با توکل به خدا واسه ماه اول ثبت نام کردم خواستم کامل خرید کنم پکیج رو ولی واسم نیاورد فقط ماه به ماه بود؟؟
با توکل به خدا و آموزشهای استاد انشاالله به تمام خواسته هام میرسم و در سال جدید زندگی جدیدی رو شروع میکنم''خدایا شکرت

تکنولوژی تکنولوژی فکر 23 فروردین 1399 - 16:33

سلام موفق باشید

مینو مینو رضایی پناه 19 فروردین 1399 - 18:21

با سلام وتشکربسیارازاستادبزرگواروتکرارنشدنی جناب آقای دکترعلیرضاآزمندیان عزیزدلم .الان ساعت۶عصره سه شنبه ۱۹فروردین ماهه .الان متوجه شدم تولدتونه .پدربزرگوارم تولدتون مبارک انشاالله هزارساله دیگه زنده و سلامت باشید

ماندانا ماندانا عاصی 23 فروردین 1399 - 02:14

با سلام و احترام
وقت بخیر و خدا قوت.
چرا فایل های مربوط به دروه ی خریداری شده ثروت آفرینان قابل دانلود نیستن و زمانی که روی دانلود فایل میزنم صفحه عدم دسترسی نمایش داده میشه.

تکنولوژی تکنولوژی فکر 23 فروردین 1399 - 15:52

سلام مشکلتان برطرف شد؟

حسین حسین طاهرلو 23 فروردین 1399 - 17:26

با سلام من میخواستم کل پکیج رو خریداری کنم که مبلغ رو ۱۴۰۰ اعلام کردن و با تخفیف گفتن ۱۲۰۰ ولی موقع پرداخت باز هم ۱۴۰۰ اعلام میکنن لطف میکنید راهنمایی کنید با تشکر

تکنولوژی تکنولوژی فکر 24 فروردین 1399 - 10:29

سلام وقت بخیر لطفا سبد خرید را خالی کنید و مجدد تلاش کنید

تکنولوژی تکنولوژی فکر 24 فروردین 1399 - 10:34

سلام وقت بخیر دسترسی شما برای دانلود وبینار مکعب باز شده است لطفا اگر مسئله ای هست تماس بگیرید

حسین حسین طاهرلو 23 فروردین 1399 - 17:32

با سلام متوجه شدم با تشکر فروان از شما

مهدی مهدی نوروزی 23 فروردین 1399 - 23:59

سلام و خدا قوت
من دیروز عصر با عوامل تکنولوژی فکر با موسسه و واتساپ تماس گرفتم و در مورد وضع حالم براشون توضیح دادم و نیازمو به استفاده از دوره ثروت آفرینان برای نجات از شرایط کنونی خودم عرض کردم و با مشورت عوامل تکنولوژی فکر تصمیم گرفتم فعلا ماه اول دوره و خریداری کنم که در صورت تمایل مابقی دوره ماه بعد خریداری کنم و این کارو کردم ولی کل دوره برای من ثبت و خریداری شد و بر خلاف تخفیف گفته شده از حساب من ۱۴۰۳۰۰۰۰ ریال کم شد در صورتی که مبلغ کل دوره ۱۲۰۴۰۰۰۰ ریال گفته شده بود ، خواستم اطلاع داده باشم تا رسیدگی بشه .
خیلی ممنون میشم پاسخ گو باشید.
یاعلی.

تکنولوژی تکنولوژی فکر 24 فروردین 1399 - 10:14

سلام و درود مسئله شما از طرف تیم پشتیبانی برطرف شد

محمد حسن محمد حسن امان بخش 26 فروردین 1399 - 13:47

سلام و وقت بخیر!
من از امروز در دوره ثبت نام و حرکت رو شروع کردم .
فقط نمی دونم ، این ارتباط یکطرفه هستش یا من هم راهی دارم برای ارتباط با دکتر و سئوال و جواب در مورد مطالب دوره .
لطفا راهنمایی بفرمائین .
ممنونم

تکنولوژی تکنولوژی فکر 26 فروردین 1399 - 14:37

سلام و وقت بخیر درصورت سوال داشتن لطفا با موسسه تماس بگیرید

محمدرضا محمدرضا الف 29 فروردین 1399 - 21:58

سلام خدمت دوستان و جناب استاد عزیز و والامقام جناب دکتر آزمندیان..... من با افتخار و با کمال شعف و شور تمام دروره ثروت آفرینها رو به اتمام رساندم و این مطالب رو بر احسب وظیفه خودم برای دوستان تازه وارد عرض میکنم واقعا دوره ثروت آفرینها رو برای خودتون نعمت بزرگی از طرف خدا بدانید اگر دوستان ویسها ارسالی رو در طی هفته با جون و دل چندین بار گوش کنند اوضاع نگاه و زندگی شما رو زیر رو میکند برای من واقعا مسیر زندگیم رو چنان بسمت عالی شدن سوق داده که فقط و فقط شکرگزار خدا و سپاسگزار جناب دکتر آزمندیان هستم با تشکر

شریف شریف موسوی 29 فروردین 1399 - 23:32

سلام من چند وقتی میشع شمارو دنبال میکنم .بنده دانشجو هستم من چ کسب و کاری رو شروع کنم ک هم درسمو بتونم بخونم هم کار کنم

تکنولوژی تکنولوژی فکر 01 اردیبهشت 1399 - 16:35

سلام وقت بخیر دوره ثروت افرینان و به شما پیشنهاد میکنم در رابطه با طراحی شغل اقای دکتر کامل صحبت کرده اند

فاطمه فاطمه صفایی فرد 30 فروردین 1399 - 18:59

من ازفایلهای شخص دیگه ای استفاده کردم عالی بودن ولی فایلهای آموزشی دکتر آزمندیان هم خیلی عالین وباورم خیلی زیاده که من به همه خواسته هام میرسم وخداراشکر که خدامنوبه مسیر صحیح،وپرنعمت،وثروت هدایت میکند

فاطمه فاطمه چلنگری 31 فروردین 1399 - 12:03

فاطمه چلنگری
و سپاس ازخداوندمنانم که باز یکی دیگر ازمعجزاتش را به نشان دادوبنده رو بانوبل وشمااستادعزیزاشناکردخیلی سال بود که بنده به دنبال کلاسهای خود شناسی و بیشتر دونستم از جهان هستی وبه خیلی از سمینارها ی خودشناسی ثروت آفرین رایگان
دعوت میشدم اما هیچگاه به هردلایلی نمی شد که شرکت کنم وآن روز که خودرا در سمینار شما خودمو پیدا کردم وکاملان آگاهم به خواسته خود آنجا نبود
وواقعان استاد تاکسی که خودش امتحانات الاهلی را امتحان نکرده باشه نمیتونه که صحبتهایش بردل کسی که بنشیند الان ویس معرفینا متونو گوش میدهم و تایپ میکنم ازخوشحالی وشکر خداوندم اشکهایم سرازیر هست تمام ناگفتهایم را شما دارید برزبانتان
می آورید انشالله که سر بلند ازش بیرون میایم متمعنم
چون خودم را خوب می شناسم خیلی چیزها رو باید یاد بگیرم هرچه تا به حال آموختم برای کسب درآمده ام بوده است و اینم وکاملان متوجه هستم که این کلاسها وحتی مسابقات راهم مجانی گذاشتین
برای کسانی امسال ماها که تشنه هستیم در اختیار گذاشتین و سپاس فراوان وتنی سالم برای خودتان و خانواده گرامیتان را خواهانم و همان جهان هستی بهترینها را برایتان رقم بزندامین دکتر آزمندان بزرگوار
و چه جالب اعداد هایی که ازدید مثل ریاضیات پیچیده هست و زیباس کد واردها

مسعود مسعود صالحان 04 اردیبهشت 1399 - 15:31

عالی بود احسنت برشما

حسین حسین مطهری 05 اردیبهشت 1399 - 15:02

باسلام خدمت استادبزرگ جناب دکترآزمندیان مطالب وصحبتهای شما برخواسته ازدل والهی می باشد.وخدا راشاکرم که شما را درسرراه بنده قرارداده واومیدوارم موفق وسلامت باشید.

رضا رضا قربانی 10 اردیبهشت 1399 - 22:55

باعرض سلام خدمت شما دکترعزیزو گروه بزرگوارتان
من درحال. حاضرتاقسمت سوم از فصل اول را گوش دادم بسیار عالی وکاربردی است میخواستم بدونم چگونه میتوانم به استعدادهای خود گی ببرم واز زندگی کارمندی نجات پیداکنم ویک ثروت آفرین موفق شوم وخلاصه رسالت خودرا در این دنیا به دست آورم چون همیشه دلم می‌خواهد برای خودم کارکنم و موفق باشم وبه دیگران نیز کمک کنم

تکنولوژی تکنولوژی فکر 11 اردیبهشت 1399 - 10:00

سلام وقت بخیر در ماه های بعدی کامل توضیح داده شده است.

محمد مهدی محمد مهدی اسلام پناه 19 اردیبهشت 1399 - 14:05

سلام به دکتر آزمندیان فلاور🌷😁🌷
اون عشقی که من نسبت به شما دارم رو نسبت به هیچ کدوم از اساتید قانون جذب ندارم😄
و چند تا سوال:
۱-حجم فایل ها تقریبا چقدرن؟
۲-چرا پایان حرفاتون میگین《شما را به خدای رحمن می سپارم》؟ منظورم اینه که چرا از این صفت خدا استفاده می کنین؟
😘😁

تکنولوژی تکنولوژی فکر 20 اردیبهشت 1399 - 10:01

سلام ممنونم از شما تقریبا هر فایل 40مگ است

Tuqa Tuqa Jomah 22 اردیبهشت 1399 - 02:08

سلام خدمت استاد عزیزم
زبان قاصره از شما از لطف و مهربانی شما واقعا نمیدونید چطوری منتظرم هزینه رو جور کنم و دوره ماه بعد رو بخرم و زودتر شروعش کنم میدونم ب تک تک خواسته هام میرسم خداشاهده اگه میخایید براتون از جزوم عکس میگیرم به اولین جمله خودمطلبوم توی کمتر از ۱۰ روز رسیدم فقط میتونم بگم خدا عمرتون بده♥️و خواهش کنم هزینه دوره رو افزایش ندید

فاطمه فاطمه چلنگری 27 اردیبهشت 1399 - 12:10

سلام خدمت انسانی پرازعشق ومحبت وبایک کلام شریف که این جانب را که دیگه خسته ازکوربار زندگی بودم راباز به خودم اورد که خسته وناامید نشوم اول لطف خداوند بزرگم که همواره تمام لحظات زندگیم کنارم بوده وهست وشمارو راهنمارو جلوی راهم گذاشت خداراسپاسگزارم بااینکه باخیلی موانع روبرو شدم تا شروع کنم کلاسهامو اما اینو بدونید نمیزارم زحماتتون بی نتیجه بمونن چون اگرقدردان محبت خداوندم نباشم میدانم دیگر لطفی شاملم نخواهد کرد تا پاسی ازشب بیداری شما تااینکه این عشق واموخته هاتونو دراختیار کسانی امسال ما بگذارید هیچ چیزی جبرانش نمیتوان کرد جز تشنه وار دنبال کردن مفاهیم شما انشالله همیشه تندرست وسلامت باشید اینقدر معجزات داره برام نوبل که زبانم را شروع کردم حتی عاشق خطاطی هم بودم دارم دنبال میکنم گرچه ازطریق اینستا نمیتونم درارتباط باشم فعلان اما تمام تجربیاتتون وویسهاتون صبح و شب نجوای گوش بنده است وباز آن عقاب خسته داره اوج میگیره برای آخرین قعله زندگیش سپاس سپاس استاد

سعید سعید بیات 28 اردیبهشت 1399 - 01:56

سپاسگزارم

مهرناز مهرناز لعلی 31 اردیبهشت 1399 - 15:33

سلام عرض می کنم خدمت استاد گرامی و نخبگان ثروت آفرینی که پیام بنده رو مشاهده می کنند. من یک دانشجوی این دوره هستم که در ابتدای راه هستم و دیروز وویس سوم رو گوش دادم و در نهایت تعجب، اتفاقی برام افتاد که فکر کردم بهتره با شما اون رو به اشتراک بذارم. دیروز وویس رو که گوش دادم اولش خیلی انرژی گرفتم و احساس فوق العاده ای داشتم اما چند ساعت که گذشت به حدی حالم بد شد که دوست داشتم بشینم و های های گریه کنم. دیشب رو هر جوری که بود با همون حال بد گذروندم. امروز که بیدار شدم دیدم بازم حالم بده. از خودم پرسیدم چرا حالم بده؟ و نشستم فکر کردم و دیدم این حال من دیروز چند ساعت بعد از وویس اینطوری شد. اما چرا؟ دوستان این رو هم بگم که یکی از اهداف من مولتی میلیاردر شدنه. پس نشستم فکر کردم که من دیروز پیامهای بسیار زیبایی رو از وویس دریافت کردم و باورشون داشتم اما اینکه حالم بد شد نشانه ای از این بود که یه چیزی درست نیست. نشستم فکر کردم و دیدم من در جهت خلق رویام هیچ تلاشی نمیکنم فقط وویس ها رو گوش میدم و میشینم و فکر میکنم و اینها خوبه و آرومم میکنه اما کافی نیست. در جهان بیرون هیچ تلاشی در جهت میلیاردر شدن نمیکنم. همینکه به این فکر کردم حالم قدری بهتر شد اما هنوز خوب نشدم.
قبل از اینکه مورد دوم رو بگم، باید یه موضوع رو عنوان کنم. من فاقد شغل بودم تا قبل از این دوره و یکی از معجزات این دوره این بود که کاری با درآمد یک میلیون تومان پیدا کردم. اما اشتباه الانم این بود که نشسته بودم و فکر میکردم تا چند ماه آینده با این یک میلیون تومان، چه چیزهایی میتونم بخرم و همش براش برنامه ریزی میکردم. اما امروز حال بدم تلنگر بود برام. دیدم من دارم خودم رو محدود میکنم به درآمد ماهی یک میلیون تومان در صورتی که در ماههای آینده خیلی بیشتر میتونم درآمد داشته باشم. پس دست از قضاوت و حساب و کتاب برداشتم. حالا حالم خیلی بهتر شده. امیدوارم تجربه ی من بتونه به شما کمک کنه و خوشحال میشم اگر دوستان کمک کنند و مواردی که بنده متوجه نشدم رو متذکر بشن.

behnam behnam abbasian 06 خرداد 1399 - 14:45

سلام دکتر گل و دوست داشتنی
بی نهایت ازتون بابت این آموزش های فوق العاده سپاس گزارم من
دوستون دارم من

سعید سعید بیات 15 خرداد 1399 - 20:31

سلام وقت بخیر دکتر جان سپاسگزارم فدای اون حالت که عالی و بریدی، به امید روزی که حال همه هموطنان خوب بشه همه ببرند ممنونم به خاطر آموزش های عالی حال خوب🌹🌹🌹

فاطمه فاطمه چلنگری 16 خرداد 1399 - 14:13

با سلام استاد من ممنون که هستین همواره درکنارم مرسی

عباس عباس گودرزی 21 خرداد 1399 - 00:58

سلام خیلی عالی هستین

عباس عباس گودرزی 21 خرداد 1399 - 01:00

سلام خیلی عالی هستین

عباس عباس گودرزی 21 خرداد 1399 - 01:05

سلام خیلی عالی هستین

داود داود عبدالحسینی 21 خرداد 1399 - 08:40

این دوره بسیار زیباست متشکرم استاد عزیز وگرامی

عارفه عارفه عزیزپور 23 خرداد 1399 - 18:57

من این دوره رو الان خریدم امیدوارم به نتیجه برسم و میدونم این اتفاق میافته حتی وقتیکه داشتم مقدمه استاد رو گوش میدادم بغض گلومو گرفت و خداوند رو شاکرم برای این اقدام مثبت و خوبم

محمدرضا محمدرضا شهیدی 29 خرداد 1399 - 14:04

چقدر یک انسان میتونه تاثیر گذار باشه وانرژی مثبت بده به انسان های دور واطرافش. مرسی استاد عزیزم

فاطمه فاطمه چلنگری 31 خرداد 1399 - 22:50

با سلام ودرود ممنون از زحمات شما سپاس وخسته نباشید

مریم مریم حیدری 02 تیر 1399 - 11:42

سلام امروزاولین روزی هست که دردوره های ثروت افرینان ثبت نام کردم خیلی خوشحالم همه چیزعالیه

مریم مریم حیدری 02 تیر 1399 - 19:12

باسلام امروزاولین روزثبت نام من هست خیلی خوشحالم همه چیزعالیه

مریم مریم حیدری 02 تیر 1399 - 19:14

من عالی ام

نظر شما

لطفا برای ارسال نظر عضو یا وارد سایت شوید.