دوره های آموزشی

ثروت آفرینان 57%

ثروت آفرینان

صوتی - 28 جلسه

ما در این آموزش‌ها در جیب شما پول نمی‌گذاریم بلکه پول‌سازی وثروت آفرینی و قوانین خلق ثروت‌های حلال را به شما آموزش می دهیم و از شما یک شخصیت و یک ذهن ثروت ساز می سازیم. ما به شما ماهیگیری را می آموزیم و این...


قیمت کل دوره: 2,800,000 تومان
1,204,000 تومان
اطلاعات بیشتر