دوره های آموزشی

نخبگان نوبل 98 مجازی 10%

نخبگان نوبل 98 مجازی

تصویری - 20 جلسه

«نخبگان نوبل» نام دوره آموزشی است که برای چهارمین بار در ایران برگزار می‌شود. این دوره تحول آفرین، یک دوره آموزشی جامع و بلندمدت شش ماهه است. درواقع این دوره، دوره پرورش یک رهبر توانمند و آگاهی است که بتواند به زیبایی سخن بگوید، سخنرانی...


قیمت کل دوره: 12,000,000 تومان
10,800,000 تومان
اطلاعات بیشتر