اطلاعات محصول

دسته بندی کتاب

تعداد صفحات 3 جلد کتابچه

قیمت 24,000 تومان

سفارش دهید

سه جلد کتابچه رازهای تکنولوژی فکر

سه جلد کتابچه رازهای تکنولوژی فکر

این بسته شامل اصول و محورهای اساسی کتاب تکنولوژی فکر۱ ،تکنولوژی فکر۲، تکنولوژی عشق و مدیریت دل ها می باشد.

رازهای تکنولوژی فکر۱ : "چگونه خود را شکوفا کنیم؟"
شامل یازده فصل:
 • فصل اول: قدرت فکر
 • فصل دوم: نقش باور
 • فصل سوم: تاثیر روحیه
 • فصل چهارم: اعتماد به نفس
 • فصل پنجم: ارتباط با خدا
 • فصل ششم: هدف
 • فصل هفتم: ثروت
 • فصل هشتم: مشکلات
 • فصل نهم: مشورت
 • فصل دهم: زمان
 • فصل یازدهم: غفلت و هوشیاری

رازهای تکنولوژی فکر ۲: "چگونه مسیر کمال را طی کنیم؟"
شامل نه فصل
 • فصل اول: مسیر کمال
 • فصل دوم: خود آگاهی
 • فصل سوم: خودشناسی
 • فصل چهارم: نقش اندیشه
 • فصل پنجم: هویت
 • فصل ششم: اختیار
 • فصل هفتم: ارزش ها
 • فصل هشتم: الگوها
 • فصل نهم: ویژگی های عرفان

رازهای تکنولوژی فکر عشق و مدیریت دلها:"چگونه با عشق به سعادت و خوشبختی برسیم؟"
شامل دوازده فصل
 • فصل اول: عشق
 • فصل دوم: بخشش
 • فصل سوم: توکل
 • فصل چهارم: زندگی
 • فصل پنجم: غفلت
 • فصل ششم: هدف
 • فصل هفتم: خوشبختی
 • فصل هشتم: زمان
 • فصل نهم: برنامه ریزی
 • فصل دهم: تصویر ذهنی
 • فصل یازدهم: ارتباطات
 • فصل دوازدهم: ثروت

دکتر علیرضا آزمندیان

دکتر علیرضا آزمندیان

بنیانگذار تکنولوژی فکر و بزرگترین سخنران انگیزشی در ایران که با برگزاری سمینارها و دوره های تكنولوژی فكر به بسط و گسترش اين تكنولوژی در ايران پرداخته اند و تحولات بزرگی در نظام فكری و باورهای مردمان این سرزمین ايجاد كرده اند.

نظر کاربران

سید هدایت سید هدایت نایاب 04 آذر 1398 - 22:38

من واقعا خداراسپاس میکنم که همچون دانش مندان را برای جامعه تقدیم کرده . که تمام مردمان را از خواب غفلت بیدار کنند . من واقعا طرفدار دکتر علی رضا آزمندیان هستم و خیلی دوستشون دارم . امیدوارم سلام من برسد

نظر شما

لطفا برای ارسال نظر عضو یا وارد سایت شوید.