محصولات

وبینار مکعب

تصویری و صوتی

در این وبینار ،دکتر علیرضا آزمندیان طراح مکعب زندگی شما خواهد بود. در وبینار مکعب، دکتر آزمندیان، چهار نقطه اصلی یک انسان را درون زندگی اش توضیح خواهند داد . چهار نقطه ای که زندگی را به سوی سعادت و ثروت پیش می برند. یعنی؛...


قیمت : 100,000 تومان
اطلاعات بیشتر

لایوسمینار شگفتی ها و تکنیک های قانون جذب

تصویری و صوتی

هیچ چیزی در زندگی تصادفی و‌از روی شانس نیست! همه چیز بر طبق قانونمندی های خودش اتفاق می افتد! یکی از مهم ترین قانون های جهان هستی، قانون جذب می باشد. اگر تکنیک ها و قوانین ، قانون جذب را بدانید و بتوانید به درستی...


قیمت : 100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
محصول7 (seven) 60%

محصول7 (seven)

تصویری و صوتی

توجه: کاربران محترم کلیه سفارشات فیزیکی پس از ایام تعطیلات نوروزی ارسال می شود. دفتر تکنولوژی فکر سال خوبی را برای شما آرزومند است. سفر به 7 شهر ثروتمندان: شهر اول سوال: سوال چیست و چه تاثیری در زندگی بشر دارد؟ شهر دوم تصمیم: تصمیمی...


قیمت : 250000 تومان
100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کارگاه آموزشی قطار پول 70%

کارگاه آموزشی قطار پول

تصویری و صوتی

توجه: کاربران محترم کلیه سفارشات فیزیکی پس از ایام تعطیلات نوروزی ارسال می شود. دفتر تکنولوژی فکر سال خوبی را برای شما آرزومند است. کارگاه یکروزه قطار پول دکتر علیرضا آزمندیان (شامل 7 دیسک تصویری و یک دیسک صوتی) آیا باور دارید که ثروتمند شدن...


قیمت : 600000 تومان
180,000 تومان
اطلاعات بیشتر
اسرار جذب پول 60%

اسرار جذب پول

تصویری و صوتی

توجه: کاربران محترم کلیه سفارشات فیزیکی پس از ایام تعطیلات نوروزی ارسال می شود. دفتر تکنولوژی فکر سال خوبی را برای شما آرزومند است. « اسرار جذب پول » از سری محصولات قانون جذب دکتر علیرضا آزمندیان در این محصول می آموزید که: چگونه می...


قیمت : 250000 تومان
100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
قدرت ذهن و قانون جذب 60%

قدرت ذهن و قانون جذب

تصویری و صوتی

توجه: کاربران محترم کلیه سفارشات فیزیکی پس از ایام تعطیلات نوروزی ارسال می شود. دفتر تکنولوژی فکر سال خوبی را برای شما آرزومند است. « قدرت ذهن و قانون جذب » از سری محصولات قانون جذب دکتر علیرضا آزمندیان در این محصول می آموزید که...


قیمت : 250000 تومان
100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کلید جذب 60%

کلید جذب

تصویری و صوتی

توجه: کاربران محترم کلیه سفارشات فیزیکی پس از ایام تعطیلات نوروزی ارسال می شود. دفتر تکنولوژی فکر سال خوبی را برای شما آرزومند است. « کلید جذب » از سری محصولات قانون جذب دکتر علیرضا آزمندیان چگونه زیباترین برند را از خود بسازیم تا بتوانیم...


قیمت : 250000 تومان
100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
قانون جذب 60%

قانون جذب

تصویری و صوتی

توجه: کاربران محترم کلیه سفارشات فیزیکی پس از ایام تعطیلات نوروزی ارسال می شود. دفتر تکنولوژی فکر سال خوبی را برای شما آرزومند است. « قانون جذب » از سری محصولات قانون جذب دکتر علیرضا آزمندیان در این محصول آموزشی می آموزید که : در...


قیمت : 250000 تومان
100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه مجموعه آموزش های قانون جذب 60%

فروش ویژه مجموعه آموزش های قانون جذب

تصویری و صوتی

توجه: کاربران محترم کلیه سفارشات فیزیکی پس از ایام تعطیلات نوروزی ارسال می شود. دفتر تکنولوژی فکر سال خوبی را برای شما آرزومند است. فروش ویژه مجموعه آموزش های قانون جذب شامل پکیج های : قانون جذب ( ۳DVD + ۱ MP۳ ) کلید جذب...


قیمت : 1500000 تومان
600,000 تومان
اطلاعات بیشتر
جادوی جذب 60%

جادوی جذب

تصویری و صوتی

توجه: کاربران محترم کلیه سفارشات فیزیکی پس از ایام تعطیلات نوروزی ارسال می شود. دفتر تکنولوژی فکر سال خوبی را برای شما آرزومند است. « جادوی » از سری محصولات قانون جذب دکتر علیرضا آزمندیان در این محصول آموزشی می آموزید که : در رابطه...


قیمت : 250000 تومان
100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
قانون جذب عشق و ازدواج 60%

قانون جذب عشق و ازدواج

تصویری و صوتی

توجه: کاربران محترم کلیه سفارشات فیزیکی پس از ایام تعطیلات نوروزی ارسال می شود. دفتر تکنولوژی فکر سال خوبی را برای شما آرزومند است. « قانون جذب عشق و ازدواج » از سری محصولات قانون جذب دکتر علیرضا آزمندیان رازهای ناگفته برقراری و حفظ رابطه...


قیمت : 250000 تومان
100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تسلط بر خود 60%

تسلط بر خود

تصویری و صوتی

توجه: کاربران محترم کلیه سفارشات فیزیکی پس از ایام تعطیلات نوروزی ارسال می شود. دفتر تکنولوژی فکر سال خوبی را برای شما آرزومند است. آیا مرکز کنترل شخصیت و زندگی تو در درون توست (یک قهرمان ) و یا در بیرون توست ( یک قربانی...


قیمت : 250000 تومان
100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سؤال سازی 60%

سؤال سازی

تصویری و صوتی

توجه: کاربران محترم کلیه سفارشات فیزیکی پس از ایام تعطیلات نوروزی ارسال می شود. دفتر تکنولوژی فکر سال خوبی را برای شما آرزومند است. سؤال چیست و چه تاثیری در زندگی بشر دارد؟ یک جمله خبری در پایانش یک نقطه است و تمام می شود....


قیمت : 250000 تومان
100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
آرامش در زندگی 60%

آرامش در زندگی

تصویری و صوتی

توجه: کاربران محترم کلیه سفارشات فیزیکی پس از ایام تعطیلات نوروزی ارسال می شود. دفتر تکنولوژی فکر سال خوبی را برای شما آرزومند است. زندگی یک فرایند است نه یک نتیجه. یک فیلم است نه یک عکس در پایان یک حرکت است، نه یک سکون!...


قیمت : 250000 تومان
100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
عزت نفس 60%

عزت نفس

تصویری و صوتی

توجه: کاربران محترم کلیه سفارشات فیزیکی پس از ایام تعطیلات نوروزی ارسال می شود. دفتر تکنولوژی فکر سال خوبی را برای شما آرزومند است. اگر می خواهی انسان موفق و ثروتمندی بشوی باید راز خود توانمند سازی و ارتقاء خود را یاد بگیری. شما باید...


قیمت : 250000 تومان
100,000 تومان
اطلاعات بیشتر