محصولات

اسرار جذب پول 60%

اسرار جذب پول

تصویری و صوتی

توجه: کاربران محترم کلیه سفارشات فیزیکی پس از ایام تعطیلات نوروزی ارسال می شود. دفتر تکنولوژی فکر سال خوبی را برای شما آرزومند است. « اسرار جذب پول » از سری محصولات قانون جذب دکتر علیرضا آزمندیان در این محصول می آموزید که: چگونه می...


قیمت : 250000 تومان
100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
قدرت ذهن و قانون جذب 60%

قدرت ذهن و قانون جذب

تصویری و صوتی

توجه: کاربران محترم کلیه سفارشات فیزیکی پس از ایام تعطیلات نوروزی ارسال می شود. دفتر تکنولوژی فکر سال خوبی را برای شما آرزومند است. « قدرت ذهن و قانون جذب » از سری محصولات قانون جذب دکتر علیرضا آزمندیان در این محصول می آموزید که...


قیمت : 250000 تومان
100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
کلید جذب 60%

کلید جذب

تصویری و صوتی

توجه: کاربران محترم کلیه سفارشات فیزیکی پس از ایام تعطیلات نوروزی ارسال می شود. دفتر تکنولوژی فکر سال خوبی را برای شما آرزومند است. « کلید جذب » از سری محصولات قانون جذب دکتر علیرضا آزمندیان چگونه زیباترین برند را از خود بسازیم تا بتوانیم...


قیمت : 250000 تومان
100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
قانون جذب 60%

قانون جذب

تصویری و صوتی

توجه: کاربران محترم کلیه سفارشات فیزیکی پس از ایام تعطیلات نوروزی ارسال می شود. دفتر تکنولوژی فکر سال خوبی را برای شما آرزومند است. « قانون جذب » از سری محصولات قانون جذب دکتر علیرضا آزمندیان در این محصول آموزشی می آموزید که : در...


قیمت : 250000 تومان
100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
فروش ویژه مجموعه آموزش های قانون جذب 60%

فروش ویژه مجموعه آموزش های قانون جذب

تصویری و صوتی

توجه: کاربران محترم کلیه سفارشات فیزیکی پس از ایام تعطیلات نوروزی ارسال می شود. دفتر تکنولوژی فکر سال خوبی را برای شما آرزومند است. فروش ویژه مجموعه آموزش های قانون جذب شامل پکیج های : قانون جذب ( ۳DVD + ۱ MP۳ ) کلید جذب...


قیمت : 1500000 تومان
600,000 تومان
اطلاعات بیشتر
جادوی جذب 60%

جادوی جذب

تصویری و صوتی

توجه: کاربران محترم کلیه سفارشات فیزیکی پس از ایام تعطیلات نوروزی ارسال می شود. دفتر تکنولوژی فکر سال خوبی را برای شما آرزومند است. « جادوی » از سری محصولات قانون جذب دکتر علیرضا آزمندیان در این محصول آموزشی می آموزید که : در رابطه...


قیمت : 250000 تومان
100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
قانون جذب عشق و ازدواج 60%

قانون جذب عشق و ازدواج

تصویری و صوتی

توجه: کاربران محترم کلیه سفارشات فیزیکی پس از ایام تعطیلات نوروزی ارسال می شود. دفتر تکنولوژی فکر سال خوبی را برای شما آرزومند است. « قانون جذب عشق و ازدواج » از سری محصولات قانون جذب دکتر علیرضا آزمندیان رازهای ناگفته برقراری و حفظ رابطه...


قیمت : 250000 تومان
100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تسلط بر خود 60%

تسلط بر خود

تصویری و صوتی

توجه: کاربران محترم کلیه سفارشات فیزیکی پس از ایام تعطیلات نوروزی ارسال می شود. دفتر تکنولوژی فکر سال خوبی را برای شما آرزومند است. آیا مرکز کنترل شخصیت و زندگی تو در درون توست (یک قهرمان ) و یا در بیرون توست ( یک قربانی...


قیمت : 250000 تومان
100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
سؤال سازی 60%

سؤال سازی

تصویری و صوتی

توجه: کاربران محترم کلیه سفارشات فیزیکی پس از ایام تعطیلات نوروزی ارسال می شود. دفتر تکنولوژی فکر سال خوبی را برای شما آرزومند است. سؤال چیست و چه تاثیری در زندگی بشر دارد؟ یک جمله خبری در پایانش یک نقطه است و تمام می شود....


قیمت : 250000 تومان
100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
آرامش در زندگی 60%

آرامش در زندگی

تصویری و صوتی

توجه: کاربران محترم کلیه سفارشات فیزیکی پس از ایام تعطیلات نوروزی ارسال می شود. دفتر تکنولوژی فکر سال خوبی را برای شما آرزومند است. زندگی یک فرایند است نه یک نتیجه. یک فیلم است نه یک عکس در پایان یک حرکت است، نه یک سکون!...


قیمت : 250000 تومان
100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
عزت نفس 60%

عزت نفس

تصویری و صوتی

توجه: کاربران محترم کلیه سفارشات فیزیکی پس از ایام تعطیلات نوروزی ارسال می شود. دفتر تکنولوژی فکر سال خوبی را برای شما آرزومند است. اگر می خواهی انسان موفق و ثروتمندی بشوی باید راز خود توانمند سازی و ارتقاء خود را یاد بگیری. شما باید...


قیمت : 250000 تومان
100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تصمیم در زندگی 60%

تصمیم در زندگی

تصویری و صوتی

توجه: کاربران محترم کلیه سفارشات فیزیکی پس از ایام تعطیلات نوروزی ارسال می شود. دفتر تکنولوژی فکر سال خوبی را برای شما آرزومند است. انسان یک موجود تصمیم مدار است و تمام زندگیش را با تصمیمات خود می سازد. تاریخ بشریت با شانس و اتفاق...


قیمت : 250000 تومان
100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
خودباوری 60%

خودباوری

تصویری و صوتی

توجه: کاربران محترم کلیه سفارشات فیزیکی پس از ایام تعطیلات نوروزی ارسال می شود. دفتر تکنولوژی فکر سال خوبی را برای شما آرزومند است. چگونه بشر از وادی رنج ها بگریزد و لذت ها را در لحظه های زندگیش تجربه کند؟ رنج های زندگی شما...


قیمت : 250000 تومان
100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
طراحی شغل و کارآفرینی 60%

طراحی شغل و کارآفرینی

تصویری و صوتی

توجه: کاربران محترم کلیه سفارشات فیزیکی پس از ایام تعطیلات نوروزی ارسال می شود. دفتر تکنولوژی فکر سال خوبی را برای شما آرزومند است. طراحی شغل و کارآفرینی مخاطبان این بسته آموزشی چه کسانی هستند؟ افراد جویای شغل و ثروت کارمندان صاحبان کسب‌ وکاری که...


قیمت : 250000 تومان
100,000 تومان
اطلاعات بیشتر
تکنیک های کاربردی برای مدیریت زمان 60%

تکنیک های کاربردی برای مدیریت زمان

تصویری و صوتی

توجه: کاربران محترم کلیه سفارشات فیزیکی پس از ایام تعطیلات نوروزی ارسال می شود. دفتر تکنولوژی فکر سال خوبی را برای شما آرزومند است. مخاطبان : مدیران معلمان دانشجویان دانش آموزان و تمام کسانی که می خواهند از ۲۴ ساعت خود با استفاده از تکنیک...


قیمت : 250000 تومان
100,000 تومان
اطلاعات بیشتر